• Seria 12

     • To już ostatnia seria Wiosennej Ligi Zadaniowej w tym roku szkolnym. Dziękuję wszystkim za udział, gratuluję rozwiązanych zadań. Osoby, które nadesłały najwięcej prawidłowych rozwiązań, otrzymają dyplomy  i nagrody na apelu podsumowującym II semestr. Życzę udanych wakacji  i zapraszam do udziału w przyszłym roku szkolnym.
                                                                                          Anna Mieczkowska
       

      Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 7.06.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 23

      Gdyby babcia chciała każdemu ze swoich wnucząt dać po 10 cukierków, to dla jednego z nich nie zostałoby nic. Jeśli jednak każdemu da po 8 cukierków, wówczas pozostanie jej 6 cukierków. Oblicz ile wnucząt ma babcia.

       

      Zadanie 24

      W ogrodzie rośnie więcej niż 90, ale mniej niż 100 drzew. Trzecią ich część stanowią jabłonie, czwartą część śliwy, a resztę czereśnie. Ile dokładnie drzew jest w tym ogrodzie?

       

       

       

       

       

     • Seria 11

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 31.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
       
      Zadanie 21
      Pani Kowalska i pani Nowak kupowały tasiemkę w tym samym sklepie. Pierwsza z nich kupiła 24 m tasiemki. Druga  kupiła cztery razy mniej takiej samej tasiemki i zapłaciła o 45 zł mniej niż pierwsza.
      a) Ile kosztował metr tej tasiemki?
      b) Ile zapłaciła pani Nowak?
       
      Zadanie 22
      W hurtowni rowerów były rowery dziecięce i młodzieżowe. Rowery dziecięce miały 3 koła, a młodzieżowe 2 koła. Wszystkich rowerów było 51, a kół 147. Ile było rowerów każdego rodzaju w hurtowni?
     • Seria 10

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 24.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 19
      Na jednej z wysp rycerze mówią zawsze prawdę, a giermkowie zawsze kłamią. Pewien człowiek wypowiedział zdanie: „Jestem kłamcą”. Czy człowiek ten jest mieszkańcem tej wyspy? Odpowiedź uzasadnij.
       
      Zadanie 20
      Pies goni lisa. Prędkość psa to 8 m/s, a lisa 6 m/s. Odległość między nimi na początku wynosi 360 m. Lis ma do nory 1 kilometr. Czy zdąży uciec?
     • Seria 9

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 17.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
       
      Zadanie 17
      JWśród pięciu liczb: 31, 41, 51, 61, 71 jedna nie spełnia reguły łączącej pozostałe liczby. Znajdź tę „czarną owcę” i napisz, jaka reguła łączy pozostałe liczby?

       

      Zadanie 18

      Ojciec i syn postanowili zmierzyć odległość między dwoma drzewami za pomocą kroków. Długość kroku ojca wynosi 60 cm, a długość kroku syna wynosi 48 cm. Jaka jest odległość między drzewami, jeśli ślady stóp ojca i syna pokryły się aż 9 razy? (Uwaga: Liczymy, że pierwszy raz ślady pokryją się już w momencie startu.)

       

       

       
     • Seria 8

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 10.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 15
      Cztery córki: Ania, Basia, Celina i Danka, kupiły prezent urodzinowy dla swojego taty. Jedna z dziewczynek schowała prezent. Mama zapytała, która z nich to zrobiła. Ania i Basia powiedziały: „Ja tego nie zrobiłam”. Cela powiedziała: „Danka to zrobiła”, a Danka: „Basia to zrobiła. Okazało się, że tylko jedna z dziewcząt kłamała. Która z nich schowała prezent?
      Odpowiedź: Danka
       
      Zadanie 16
      W marcu pewnego roku było 5 poniedziałków. Które dni tygodnia na pewno nie mogły w tym miesiącu wystąpić 5 razy?
      Odpowiedź: Czwartek i piątek
       
       
       
       
       
     • Seria 7

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 3.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 13
      Z szesnastu zapałek ułożono figurę składającą się z ośmiu małych trójkątów. Usunąć cztery zapałki w taki sposób, aby pozostały tylko cztery małe trójkąty.
      Odpowiedź: Rozwiązanie znajduje się na rysunku.
                                                           
      Zadanie 14
      Ania zbierała w lesie grzyby. Do kosza wkładała tylko borowiki, rydze i kozaki. Kozaków zabrała o 24 więcej niż borowików, a rydzów 2 razy więcej niż borowików. Ile zabrała każdego rodzaju grzybów jeśli miała ich razem 92 ?
      Odpowiedź: 17 borowików, 34 rydze, 41 kozaków.
       
       
       
       
       
       
       
     • Seria 6

     • Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
                        życzy Anna MIeczkowska
       
      Na rozwiązenie zadań tej serii mamy wyjątkowo dwa tygodnie. Rozwiązania przesyłamy do piątku 26.04.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
       
      Zadanie 11
      Przyjrzyj się rysunkom obok.
      1. Dorysuj dwie następne figury.
      2. Według jakiej reguły były tworzone?
      3. Z ilu kwadracików będzie zbudowana figura z numerem VIII ?
      4. Która figura składa cię z 34 kwadracików ?

      Odpowiedź: a) Rozwiązanie na rysunku.

                            b) Każda następna figura ma o 3 kwadraciki więcej.

                               c) VII figura złożona jest z 22 kwadracików.

                            d) Z 34 kwadracików składa się figura XII.

       

      Zadanie 12
      Średnia odległość Księżyca od Ziemi wynosi 384 000 km.        Po ilu godzinach doleci do Księżyca rakieta wystrzelona            z Ziemi, jeżeli jej średnia prędkość na pierwszym odcinku o długości 96 000 km będzie wynosić 800 km/min, a na pozostałej drodze 150 km/min?

      Odpowiedź: 34 h

       

       

       

       

     • Seria 5

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy wyjątkowo do soboty 13.04.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 9

      W zapisie 7 x 9 + 12 : 3 – 2 wstaw nawiasy w ten sposób, aby otrzymać:

           a) 23

           b) 75

      Odpowiedź: a) (7 x 9 + 12) : 3 – 2
                            b) (7 x 9 + 12) : (3 – 2)     lub   7 x 9+ 12 : ( 3 - 2)

                        

      Zadanie 10
      Zegar ścienny wybija każdą godzinę  (liczba uderzeń jest zgodna ze wskazywaną godziną na tarczy zegara np. o godzinie 10:00 i o godzinie 22:00 usłyszymy 10 uderzeń zegara). Ponadto jednym uderzeniem zegar sygnalizuje połowę godziny. Oblicz ile uderzeń zegara można usłyszeć w ciągu doby.
      Odpowiedź:180 uderzeń.
       


      I

     • Seria 4

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 5.04.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 7
      Rozwiąż rebus z mnożeniem:
      TARG x G = GRAT

      Odpowiedź: 1089x9 = 9801

       

      Zadanie 8
      Trzej przyjaciele to: Białawski, Czernik i Rudzki. Jeden z nich to blondyn, drugi brunet, a trzeci rudy. Brunet powiedział do Białawskiego: żaden z nas nie ma koloru włosów odpowiadającego nazwisku. Jaki kolor włosów ma każdy z nich?
      Odpowiedź: Białawski jest rudy, Czernik jest blondynem a Rudzki brunetem.
       
       
       
     • Seria 3

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 29. 03.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
       
      Zadanie 5

      Maszynistka pisała kolejne liczby naturalne bez odstępów: 12345678910111213141516… itd. Jaka cyfra przypadnie na setne uderzenie w klawisz? A jaka przypadłaby na setne uderzenie , gdyby między liczbami robiła jeden odstęp.

      Odpowiedź: Pisząc bez odstępów setnym uderzeniem będzie cyfra 5 (cyfra dziesiątek w liczbie 55)    Z odstępami – cyfra 3 ( cyfra dziesiątek liczby 37). 

       

      Zadanie 6 

      Znajdź 5 kolejnych liczb naturalnych, których suma wynosi 800.

      Odpowiedź: 158, 159, 160, 161, 162.

       

       

     • Seria 2

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 22. 03.2019 r.  włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 3
      Kwadrat i prostokąt nie będący kwadratem mają tę samą powierzchnię, równą 81 cm2. Szerokość prostokąta jest równa jednej trzeciej długości boku kwadratu. Jaka jest szerokość prostokąta. Oblicz obwody obu figur.
      Odpowiedź: Szerokość wynosi 3 cm. Obwód kwadratu ma 36 cm, a prostokąta nie będącego kwadratem – 60cm.
       
      Zadanie 4
      Janek pomyślał sobie pewną liczbę. Następnie dodał do niej 4, otrzymana sumę podzielił przez 4, otrzymany iloraz pomnożył przez 3. Potem od ostatniego wyniku odjął 5. Gdy tę różnicę podzielił przez 8, otrzymał liczbę 5. Jaką liczbę pomyślał Janek?
      Odpowiedź: 56
     • Seria 1

     • Zapraszam do rozwiązywania zadań w ramach

      SZKOLNEJ LIGI ZADANIOWEJ z matematyki.
      Właśnie rozpoczynamy SESJĘ WIOSENNĄ.
       
      W każdy piątek (przez kolejnych 12 piątków) będą  zamieszczane dwa nowe zadania dla uczniów klas IV i V. Rozwiązania przesyłamy do następnego piątku włącznie na adres  a.mieczkowska@vp.pl.
      Uczniowie, którzy prześlą najwięcej prawidłowych rozwiązań, otrzymają dyplomy i nagrody.
       
      Zapraszam i życzę miłej zabawy z matematyką
      Anna Mieczkowska

       

       

      Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 15. 03.2019 r.  włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
       
      Zadanie 1

      Do sklepu przywieziono 223 kg cukierków w pojemnikach po 10 kg i 17 kg. Ile było pojemników każdego rodzaju  ?

      Odpowiedź: Było 9 pojemników po 17kg i 7 pojemników po 10 kg.

       
      Zadanie 2
      Wpisz w kółka liczby 1, 2, 3, ..., 9 tak, aby sumy liczb występujących w wierzchołkach sześciu poszczególnych kwadratów były równe. 
      (Rozwiązanie na rysunku powyżej.)
       
       
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).