• Doradztwo zawodowe
    • Doradztwo zawodowe

    • 11.01.2018 16:03
    • Szanowni Państwo,
     Uprzejmie informuję, iż w roku szkolnym 2017/2018 klasy 7 objęte są zajęciami doradztwa zawodowego Mądrze zaplanuj swoją przyszłość w wymiarze 10 godzin w ciągu roku szkolnego. 
     Zajęcia doradztwa zawodowego pod hasłem: Mądrze zaplanuj swoją przyszłość będą obejmowały następujące zagadnienia: 
     - Mocne i słabe strony,
     - Zdolności i umiejętności,
     - Zainteresowania,
     - Predyspozycje zawodowe,
     - Osobowość zawodowa, 
     - Przygotowanie do zmian w życiu człowieka w kontekście planowania kariery,
     - Motywacja, 
     - Praca w zespole,
     - Świat zawodów,
     - Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy.

     Harmonogram zajęć dla poszczególnych klas 7:
     Dla klasy 7a w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia te będą odbywały się w terminach:
     - 03.10.2017r. (wtorek) - 1 lekcja (świetlica),
     - 24.10.2017r. (wtorek) - 1 lekcja (świetlica),
     - 07.11.2017r. (wtorek) - 1 lekcja (świetlica),
     - 05.12.2017r. (wtorek) - 1 lekcja (świetlica),
     - 09.01.2018r. (wtorek) - 1 lekcja (świetlica),
     - 06.02.2018r. (wtorek) - 1 lekcja (świetlica),
     - 06.03.2018r. (wtorek) - 1 lekcja (świetlica),
     - 10.04.2018r. (wtorek) - 1 lekcja (świetlica),
     - 08.05.2018r. (wtorek) - 1 lekcja (świetlica),
     - 05.06.2018r. (wtorek) - 1 lekcja (świetlica).


     Dla klasy 7b w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia te będą odbywały się w terminach:
     - 02.10.2017r. (poniedziałek) - 8 lekcja (s 20),
     - 23.10.2017r. (poniedziałek) - 8 lekcja (s 20),
     - 06.11.2017r. (poniedziałek) - 8 lekcja (s 20),
     - 04.12.2017r. (poniedziałek) - 8 lekcja (s 20),
     - 08.01.2018r. (poniedziałek) - 8 lekcja (s 20),
     - 05.02.2018r. (poniedziałek) - 8 lekcja (s 20),
     - 05.03.2018r. (poniedziałek) - 8 lekcja (s 20),
     - 09.04.2018r. (poniedziałek) - 8 lekcja (s 20),
     - 07.05.2018r. (poniedziałek) - 8 lekcja (s 20),
     - 04.06.2018r. (poniedziałek) - 8 lekcja (s 20),

     Dla klasy 7c w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia te będą odbywały się w terminach:
     - 04.10.2017r. (środa) - 8 lekcja (s.20),
     - 25.10.2017r. (środa) - 8 lekcja (s.20),
     - 08.11.2017r. (środa) - 8 lekcja (s.20),
     - 06.12.2017r. (środa) - 8 lekcja (s.20),
     - 10.01.2018r. (środa) - 8 lekcja (s.20),
     - 07.02.2018r. (środa) - 8 lekcja (s.20),
     - 07.03.2018r. (środa) - 8 lekcja (s.20),
     - 11.04.2018r. (środa) - 8 lekcja (s.20),
     - 09.05.2018r. (środa) - 8 lekcja (s.20).
    • więcej
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
    • sp75@edu.um.warszawa.pl
    • Tel./Fax: (22) 827-40-06
    • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
  • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

   1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
   2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
   3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
   4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
   5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
   6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
   9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
   10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).