• OTWARTY KONKURS OFERT NA ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 75 IM. MARII KONOPNICKIEJ

     - TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 23.02.2022.

      

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie ogłasza „Otwarty konkurs ofert” na realizację Programów profilaktycznych dla uczniów z klas 1-8  w II semestrze roku szkolnego 2021/ 2022.

     Konkurs obejmuje przeprowadzenie pozalekcyjnych specjalistycznych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą szkolną dotyczącą problemów i potrzeb uczniów następujące zajęcia profilaktyczne:

     1. Problematyka budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, zapobiegania zachowania agresywnym i przemocy dla uczniów klas 1-8.
     2. Problematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym w szczególności od alkoholu dla uczniów klas 7-8.
     3. Problematyka uzależnień behawioralnych (cyberuzależnienia) dla klas 4-8.

     Opis zamówienia:  Opis_zamowienia_dla_firm(1).docx

     Oferta zajęć powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 - link do załącznika: 

     Oferty należy składać do 23.02.2022 r. (środa)  do godz. 16.00 w sekretariacie Szkoły przy ul. Niecałej 14 w Warszawie lub mailowo na adres: sp75@edu.um.warszawa.pl

     Komisja konkursowa składa się z: dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa.

     Wyżej wymieniona Komisja do 24.02.2022 dokona wyboru ofert i zarekomenduje wybrane do Wydziału Sportu i Spraw Społecznych dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa.

      

     Zalacznik_nr_2_Wzor_oferty_dla_firmy_-_SP75.doc