• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
    • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

    • 10.12.2018 22:07
    • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze:

     • Priorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

     Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

     W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA SZKOŁA OTRZYMAŁA 15.000 na zakup książek(nie dotyczy atlasów, podręczników, albumów, itp.)

     Nasza biblioteka wzbogaciła się o 690 woluminów, w tym 60 audiobooków.

     Książki są wypożyczane uczniom i nauczycielom, cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

     Zapraszam do biblioteki szkolnej.

     Ewa Łopieńska

     Nauczyciel bibliotekarz
      

     NPRCz_na_strone.pdf -  Nowości książkowe zakupione do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

    • więcej