• Dyrekcja

    •  


           Dyrektor                                                   Dorota Pykiel


      


           Wicedyrektor                                            Jolanta Góral


      

    • O szkole

    • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stara się przygotować uczniów do systematycznego rozwijania umiejętności, pogłębiania wiedzy i doskonalenia osobowości.

     Jesteśmy szkołą: 

     • wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia; 
     • uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności; 
     • stwarzającą atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, aby uczeń mógł stać się człowiekiem kreatywnym, tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych; 
     • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów;
     • zapewniającą wszystkim uczniom równe szanse; 
     • będącą przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli; 
     • współpracującą ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę; 
     • zapewniającą dzieciom pomoc specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy i terapeutów.

      


      

   • Nasze atuty

      • Erasmus+

       Erasmus+

       Projekt E-M@TI-ON realizowany w latach 2016-2019

      • Szkoła Myślenia

       Szkoła Myślenia

       W roku 2009 otrzymaliśmy tytuł Szkoła MYŚLENIA

      • Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!

       Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!

      • Szkoła z klasą

       Szkoła z klasą

       W roku 2003 otrzymaliśmy tytuł Szkoła z klasą

      • Nauczyciel z klasą

       Nauczyciel z klasą

       Wielu naszych nauczycieli otrzymało tytuł Nauczyciel z klasą.

      • RoSaCe

       Uczestniczymy w międzynarodowym projekcie, jego celem jest poprawienie bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

      • Comenius Uczenie się przez całe życie

       Comenius Uczenie się przez całe życie

      • eTwinning

       eTwinning

       Uczestniczymy w międzynarodowym programie partnerstwa.

      • WARS i SAWA

       WARS i SAWA

      • EURO 2012= TOLERANCJA + RÓWNOŚĆ

       EURO 2012= TOLERANCJA + RÓWNOŚĆ

      • Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją

       Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją

      • Szkoła Varsavianistyczna

       Szkoła Varsavianistyczna