• O szkole

     • 01.09.2016
      • Dyrekcja

       Dyrekcja

       DYREKTOR

       Dorota Pykiel


       WICEDYREKTOR

       Anna Mazur-Sutyniec

        

       WICEDYREKTOR

       Jolanta Góral

      • Jesteśmy szkołą

       Jesteśmy szkołą

       Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stara się przygotować uczniów do systematycznego rozwijania umiejętności, pogłębiania wiedzy i doskonalenia osobowości.

       Jesteśmy szkołą: 
       - wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia; 
       - uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności; 
       - stwarzającą atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, aby uczeń mógł stać się człowiekiem kreatywnym, tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych; 
       - prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów 
       - zapewniającą wszystkim uczniom równe szanse; 
       - będącą przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli; 
       - współpracującą ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę; 
       - zapewniającą dzieciom pomoc specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy i terapeutów.

        

      • Erasmus+

       Erasmus+

       Projekt E-M@TI-ON realizowany w latach 2016-2019

      • Szkoła Myślenia

       Szkoła Myślenia

       W roku 2009 otrzymaliśmy tytuł Szkoła MYŚLENIA

      • Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!

       Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!

      • Szkoła z klasą

       Szkoła z klasą

       W roku 2003 otrzymaliśmy tytuł Szkoła z klasą

      • Nauczyciel z klasą

       Nauczyciel z klasą

       Wielu naszych nauczycieli otrzymało tytuł Nauczyciel z klasą.

      • RoSaCe

       Uczestniczymy w międzynarodowym projekcie, jego celem jest poprawienie bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

      • Comenius Uczenie się przez całe życie

       Comenius Uczenie się przez całe życie

      • eTwinning

       eTwinning

       Uczestniczymy w międzynarodowym programie partnerstwa.

      • WARS i SAWA

       WARS i SAWA

      • EURO 2012= TOLERANCJA + RÓWNOŚĆ

       EURO 2012= TOLERANCJA + RÓWNOŚĆ

      • Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją

       Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją

      • Szkoła Varsavianistyczna

       Szkoła Varsavianistyczna

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).