• Infolinia

     Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. 

     Pod numerem telefonu:

     800 080 222 

     dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. 

     Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji - słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. 

     Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. 

     Wiele negatywnych zjawisk społecznych - cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet 

     w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się 

     po wsparcie. 

     W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. 

     Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA 

     to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

     Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 

     ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

    • Ubezpieczenie

     INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

     OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

     W związku z wyborem przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie (uchwała RR nr 23/2018/2019 z dnia 22.05.2019r.r.) ubezpieczenia w formie ONLINE w Towarzystwie Ubezpieczeń Ogólnych Aviva SA z siedzibą w Warszawie 00-189 przy ul. Inflanckiej 4b (polisa nr 170011031366093), poniżej udostępniamy Państwu ulotkę informacyjną ze szczegółowymi informacjami i instrukcją zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia. 

     Poniżej podajemy także link, który automatycznie przekierowuje Rodzica na Platformę przystąpienia do ubezpieczenia zgodnie z ustaleniami.

     https://www.szkolnaagencja.pl/zarejestruj-dziecko/?szkola=SAU101

     Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z możliwości ubezpieczenia dziecka, zgłoszenia dokonują Państwo bezpośrednio, tj. bez udziału Szkoły, zgodnie z instrukcją w ulotce. Przy rejestracji należy podać KOD SZKOŁY:

     SAU101

     Przypominamy, iż ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne.

     ulotka_ubezpieczenie_2019_2020.pdf

      

    • Żywienie podczas akcji "Lato w mieście" i dyżuru wakacyjnego

     Szanowni Państwo,

      

     uprzejmie informujemy, iż w wyniku konkursu zmianie uległ ajent świadczący usługi żywienia dzieci w Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie. 

     W związku z powyższym od dnia 29.07.2019r. (poniedziałek) usługę żywienia dzieci będzie realizowała firma: 

     "Linia" Promocja Zdrowego Stylu Życia Jolanta Chłopecka z siedzibą w Kwirynowie 05-082 ul. Wierzbowa 9 

     Tel. 601 315 489 (Jolanta Chłopecka), 602 729 355 (Robert Chłopecki).

     strona internetowa firmy: 

     www.liniapromocja.pl

     Środki wpłacone przez rodziców na akcję "Lato w mieście" i dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego do firmy "Szwajcarka" Marcin Sikorski zostały przez nią przekazane nowej firmie świadczącej usługi żywienia podczas akcji "Lato w mieście" i dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego. 

     Akcja "Lato w mieście" i dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie potrwa od 29.07.2019r. do 30.08.2019r. 

      

     Zasady żywienia:

     Akcja "Lato w mieście": 

     Stwaka dzienna za żywienie wynosi 7,00 zł.

     Podczas akcji dzieci otrzymywać będą 2 posiłki: śniadanie i obiad (dwudaniowy).

     Wpłaty za żywienie prosimy przesyłać na podany poniżej numer konta, koniecznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka i okres żywienia. 

     Konto do wpłat:  30 1440 1299 0000 0000 0549 5358

      

     Dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego

     Stwaka dzienna za żywienie wynosi 12,00 zł.

     Dzieci otrzymują 3 posiłki (śniadanie, obiad -dwudaniowy i podwieczorek). 

     Wpłaty za żywienie prosimy przesłać na podany poniżej numer konta, koniecznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka i okres żywienia. 

     Konto do wpłat: 30 1440 1299 0000 0000 0549 5338

     Wszelkie płatności za żywienie dzieci mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na ww konto.

     Zasady zgłaszania nieobecności: 

     Odwoływanie posiłków można dokonywać SMS na dedykowany numer tel. 602-729-355 lub e-mail: biuro@liniapromocja.pl najpóźniej do 8:30 danego dnia. 

     Zasady zwrotów:

     Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym, osobistym lub mailowym na biuro@liniapromocja.pl zgłoszeniu nieobecności w danym dniu najpóźniej do godz. 8:30.  

     Po zakończeniu akcji "Lato w mieście" i dyżuru wakacyjnego w terminie do 15.09.2019r. rodzice, którzy zgłaszali rezygnację z udziału dziecka w akcjach i żywieniu proszeni są o przesłanie maila na biuro@liniapromocja.pl z podaniem liczby zgłoszonych dni, wyliczeniem kwoty i numerem konta do ewentualnego zwrotu. Przysłanie maila będzie niezbędnym warunkiem do zwrotu pieniędzy.  

      

     Przepraszamy za niedogodności związane ze zmianą firmy świadczącej usługi gastronomiczne podczas akcj "Lato w mieście"  i dyżuru wakacyjnego dla oddziału przedszkolnego.

    • Otwarty konkurs ofert

     Otwarty konkurs ofert w sprawie wsparcia Szkolnych programów Profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020

     Otwarty konkurs z wyłączeniem zasad udzielania zamówień publicznym.

     Ogłoszeniodawca: Szkoła Podstawowa nr 75 im Marii Konopnickiej ul. Niecała 14 Warszawa

     Termin składania ofert: 15.04.2018

     Sposób składania ofert: i tu do wyboru: mailowo na adres: sp75@edu.um.warszawa.pl

     Forma ofert: załącznik nr 1

     Dodatkowe informacje: imię i nazwisko osoby i sposób kontaktu.

     Oferta powinna zawierać poniższe informację:

     1. Dane oferenta, wraz z danymi kontaktowymi

     Grupa docelowa np.. uczniowie szkoły podstawowej i rodzice.

     Krótka diagnoza (Potrzeby szkoły, trudności, na co odpowiedzieć ma oferta.

     Wśród rodziców, uczniów i grona pedagogicznego przeprowadzono ankietę dotyczącą zagadnień, które mają się znaleźć w przyszłorocznym programie profilaktyczno-wychowawczym.

     Społeczność szkolna wskazuje na potrzebę rozwijania u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, równie ważnym zagadnieniem, które należy uwzględnić przy konstruowaniu programu, jest przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci, profilaktyka uzależnień, poprawa umiejętności społecznych, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Wzrost liczby uczniów w szkole również generuje trudne sytuacje.  

     Grono pedagogiczne, pedagog i psycholog szkolny obserwują wśród uczniów klas ósmych wzrost napięć, niepokojów związanych egzaminami na koniec szkoły oraz dostrzegają „nowe” problemy dotyczące okresu dojrzewania w klasach VII i VIII.

     Zapotrzebowanie i realizacja warsztatów dla:

     -uczniów:

     • integracja klas – klasy  I – początek roku szkolnego (wrzesień lub październik)

     • profilaktyka uzależnień (chemicznych i behawioralnych) – klasy V i VI –I semestr

     • profilaktyka przemocy – klasy V, VI – I semestr    

     • radzenie sobie ze stresem – klasy  VIII – II semestr

     • rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości – klasy II, III, IV – I semestr

     • trening szybkiego czytania – grupy wiekowe do ustalenie z prowadzącym

     • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów -  grupy wiekowe do ustalenie z prowadzącym

     Ilość godzin na przeprowadzenie warsztatu z klasą nie powinna przekraczać 3 godzin lekcyjnych na klasę.

     -rodziców:

     • problemy wychowawcze i jak sobie z nimi radzić

     • uzależnienia behawioralne i chemiczne

     • bezpieczeństwo dzieci w sieci

     • trudności wieku dorastania

     1. Zajęcia powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami określonymi  w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.

     2. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 75 im Marii Konopnickiej                     ul. Niecała 14 00-950 Warszawa

     3. Termin realizacji: konkretne terminy ustalone zostaną indywidualnie, realizacja nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.

     4. Jedne zajęcia powinny być przeprowadzone w jednej klasie.

     5. Wymaga się dysponowania zasobami kadrowymi w postaci jednego dwuosobowego zespołu trenerskiego, w jednej klasie.

     6. Trenerzy powinni mieć ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach np pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, resocjalizacja, socjologia.

     7. Trenerzy powinni posiadać wiedzę z zakresu nowoczesnej profilaktyki, czynników ryzyka i czynników chroniących, metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą, skutecznych strategii i metod adekwatnych do wieku, potrzeb i możliwości intelektualnych odbiorców.

     8. Trenerzy powinni dysponować doświadczeniem w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

     9. Wykonawca zapewni pomoce dydaktyczne (np. papier flipchart, flamastry, papier biały xero, inne).

     10. Wymagane jest, po wykonaniu zadania,  złożenie sprawozdania zbiorczego z realizacji zadania.

     11. Wymagana organizacja zajęć:

     - nawiązanie kontaktu z placówką (pedagogiem szkolnym) w celu dokonania wstępnej diagnozy;

     - w/w rozmowę z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą powinny prowadzić osoby, które będą bezpośrednimi realizatorami warsztatu,

     - podczas rozmowy diagnozującej należy ustalić, czy w danej klasie podczas zajęć będzie obecny wychowawca klasy lub pedagog szkolny;

     - scenariusze zajęć zostaną przygotowane w oparciu o wcześniej przeprowadzoną rozmowę diagnozującą i powinny uwzględniać zastosowanie form aktywizujących takich jak „burza mózgów”, zajęcia z użyciem multimediów, elementy dramy, praca warsztatowa w podgrupach – formy i metody powinny być każdorazowo dostosowane do wieku uczestników.

     13. Oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową, w skład której wchodzą -dyrektor, psycholog, pedagog, a informacja o ocenie komisji  zostanie przekazana do Urzędu Dzielnicy Śródmieście z prośbą o dofinansowanie zajęć.

     Załącznik nr 1.

     DANE SZKOŁY

     Adres

     Kontakt:

     …………………………………

     Pieczęć oferenta

     OFERTA NA ZAKUP PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

     ..............................................................

     (nazwa programu profilaktycznego)

     realizowanego w okresie od ............ do .............

     I. Dane oferenta

     1) nazwa: ..........................................................................................................................................

     2)  forma prawna: ………………………………………………………………………………………

     3) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ……………………………………………………………………….

     4) nr w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze/ ewidencji *: ……………………………….

     5) nr NIP: ........................ nr REGON: .............................................

     6) adres:

        miejscowość: ..................................... ul.: ...................................................................

        dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: …………………………………………………………

        

        gmina: ........................................... powiat: ..................................................

       

        województwo: .................................................

       

        kod pocztowy: ……………… poczta: ……….............................

       

     7) tel.: .................................. fax: .....................................................

      

        e-mail: ................................ http:// .................................................

     8) numer rachunku bankowego: …………………………….......................................................................

      

        nazwa banku: …………………………...................................................................................................

     9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta:

     a) ………………………................................................................................

     b) ………………………………………………………………………………...

     c) ……………………………………………………………………………..….

     10)  telefon kontaktowy, e-mail do osoby  bezpośrednio realizującej program, o którym mowa w ofercie:

     ..................................................................................................................................................................

     11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

     ...................................................................................................................................................................

     12) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą:

     a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców…………………………………………………………………

     b) przedmiot działalności gospodarczej oferenta:………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………...

     II. Szczegółowy zakres rzeczowy programu profilaktycznego proponowanego do realizacji

     1. Krótka charakterystyka programu profilaktycznego

     2. Opis oraz liczba adresatów programu profilaktycznego

     3. Zakładane cele realizacji programu profilaktycznego oraz sposób ich realizacji

     4. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji programu profilaktycznego (Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem)

     5. Harmonogram

     Program profilaktyczny realizowany w okresie od……………… do…………………

     Poszczególne działania w zakresie realizowanego programu

     Terminy realizacji poszczególnych działań

     6. Zakładane rezultaty realizacji programu

     III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji programu profilaktycznego

     1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

     Lp.

     Rodzaj kosztów

     Ilość jednostek

     Koszt jednostkowy (w zł)

     Rodzaj  miary

     Koszt

     całkowity

     (w zł)

     1.

     2.

     3.

     4.

     ……..

     Ogółem:

     Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

     ...........................................................................................................................................................

     ...........................................................................................................................................................

     ...........................................................................................................................................................

     IV. Inne wybrane informacje dotyczące realizacji programu

     1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji programu

     2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji programów podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych programów realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

     Oświadczam, że:

     1) proponowany zakres realizacji programu w całości mieści się w zakresie działalności oferenta;

     2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów programu;

     3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i faktycznym;

     4) w zakresie związanym z realizacją programu, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

     ………………………………………….

     ………………………………………….

     ………………………………………….

     (podpis osoby upoważnionej

     lub podpisy osób upoważnionych

     do składania oświadczeń woli w imieniu

     oferenta

     Data……………………………………………….

     Załączniki obowiązkowe:

     1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru / ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

     Adnotacje komisji:

     *niepotrzebne skreślić

    • RODO

     Szanowni Państwo, 

     poniżej krótka informacja dotycząca RODO. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. 

     RODO_INFO.pdf​​​​​​​


    • List Minister Edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

           Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                           
     Szanowni Państwo,

     Rodzice i Opiekunowie, 


     w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.


     W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.


     Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.     Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.


     Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.


     Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
     z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.


     Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.      Z wyrazami szacunku     Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
     Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny


     2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice.pdf​​​​​​​

    • Portrety

     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci malowały portrety nauczycieli i pracowników szkoły. 

     Zapraszamy do obejrzenia galerii portretów naszych uczniów.

     portrety.zip​​​​​​​ 

    • Superkoderzy

     Szanowni Państwo,

     mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasza Szkoła została zakwalifikowana do programu "Superkoderzy" na rok szkolnym 2018/2019. SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-12 lat. W czasie trwania programu dzieci nauczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki, czy języków obcych.

     Link do Programu:http://superkoderzy.pl 

     Szczegółowe informacje o realizacji przekażemy Państwu w nowym roku szkolnym 2018/2019.

    • Rada Rodziców

     Drogi Rodzicu!!! 

     Twoje wpłaty na konto Rady Rodziców dają szansę na:

     - dofinansowanie wyjazdów dzieci na Zieloną Szkołę;

     - realizację budżetu partycypacyjnego naszych dzieci;

     - zakup nagród w konkursach przedmiotowych;

     - organizację bali i imprez;  

     Bez Państwa wsparcia nie jesteśmy w stanie wspomagać Szkoły w rozwoju naszych dzieci!!!

     Będziemy wdzięczni za Państwa wpłaty :-)

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 75

     05 1090 2590 0000 0001 2285 4869

     kontakt do Skarbnika RR: skarbnikrr75@gmail.com 

    • AIESEC KidSpeak

     Szanowni Państwo!

     Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem, dotyczącym projektu edukacyjno-kulturowego: AIESEC KidSpeak, w którym nasza szkoła wzieła ostatnio udział.Program polegał na tym, że przez 3 tygodnie dwoje praktykantów z zagranicy poprowadziło z naszymi dziećmi interaktywne warsztaty w języku angielskim. Zabawa była pyszna, śmiechu co niemiara a strona merytoryczna zajęć zachwycała swoją różnorodnością i atrakcyjnością.Woluntariusze z Chin i Indonezji w pierwszym tygodniu skupili się na przedstawieniu swoich krajów i ich kultury. Elementami naszych lekcji stały się przepiękne prezentacje wzbogacone nauką ludowych tańców, taichi i kung-fu.

      

     W kolejnych tygodniach motywem przewodnim były, jakże ważne w naszej obecnej rzeczywistości, tolerancja i dbałośc o środowisko. I tu ponownie wyróżniła się wyobraźnia naszych obcokrajowców, którzy otwartą debatą pojednywali sobie umysły nawet tych najbardziej sceptycznych małych obserwatorów zajęć.

     Program ten był skierowany do uczniów klas V-VII i odbył się między 19.02.2018 a 09.03.2018. Nasi angliści zdecydowali, iż lekcje grupowe będą wówczas łączone, co pozwoliło na większą integracje klas i zezwoliło nam na jeszcze bogatsze przeżycie wszystkiego wszystkim razem. W lekcjach wielokrotnie uczestniczyły też osoby z zewnątrz grona językowego np. dyrekcja szkoły, nauczyciele zainteresowani naszymi warsztatami (a zainteresowanie było, proszę nam wierzyć, ogromne).W trakcie swojego pobytu w szkole woluntariusze mieli też szansę skorzystać z atrakcji szkolnej agendy: zasiadali więc w jury na szkolnych koncertach, uczestniczyli w apelach i szkoleniach, brali udział w zorganizowanych przez różne klasy wycieczkach pozaszkolnych.

      

     Serdecznie polecamy wszystkim uczestnictwo w podobnych projektach. Niewątpliwie my nie zapomnimy Jackiego i Ines (naszych woluntariuszy) jeszcze przez długi czas.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).