• Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  osoby zainteresowane pomocą psychologiczną lub pedagogiczną zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami przez dziennik elektroniczny Librus, w celu umówienia zajęć/konsultacji.

 • PEDAGOG SZKOLNY - p. Aleksandra Rosińska

  poniedziałek 9:00 - 11:30 / 14:00 - 16:00

  wtorek 12:30 - 15:30

  środa 8:00 - 12:30 / 15.00 - 16.00

  czwartek 8:00 - 10:30 / 14.00 - 16.00

  piątek 8:00 - 12:30

 • PSYCHOLOG SZKOLNY - p. Katarzyna Otulak

  poniedziałek 8:00 - 14:00

  wtorek 8:00 - 12:00

  środa 8:00 - 12:00

  czwartek 8:00 - 12:00

  piątek 8:00 - 12:00

 • PEDAGOG SPECJALNY - p. Agata Jakubowska

  poniedziałek 8.00 - 12.00      
  - *konsultacje 16.30-17.30 (obowiązuje wcześniejsze umówienie)

  wtorek 8.00 - 13.30

  środa 8.00 - 11.30 / 12.30 - 13.30;   
  - rewalidacja: 11.30-12.30

  czwartek 8.00 - 11.30 
  - rewalidacja: 11.30 - 12.30

  piątek 8.00 - 12.30

 • TERAPEUTA PEDAGOGICZNY - p. Justyna Cudny

  plan na ten rok szkolny - opublikujemy wkrótce

   • Czym zajmuje się Pedagog specjalny

    • Do zadań pedagoga specjalnego należy określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn ich niepowodzeń edukacyjnych. Diagnozowane są także wszelkie trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym bariery i ograniczenia utrudniające uczestnictwo uczniów w życiu  szkoły;
    • współorganizuje proces kształcenia uczniów posiadających orzeczenie
     o potrzebie kształcenia specjalnego czyli we współpracy z nauczycielem przedmiotowym realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu;
    • wspomaga uczniów w szkole podczas lekcji przerw stara się zapewnić im jak najlepsze warunki do rozwoju ,do nauk. czuwa nad nimi . Dobiera odpowiednie metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych uczniów;
    • wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
    • prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
    • realizuje zajęcia rewalidacyjne;
    • organizuje działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów (prowadzenie zajęć  Często sam prowadzi lekcje profilaktyczne w klasach (dostosowanych do potrzeb uczniów);
    • zapewnienia pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.