•  


     Drogi użytkowniku, 

     • Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku upewnij się, że posiadasz zdjęcie w formacie JPG albo PNG o orientacji pionowej. Format legitymacyjny 3,5 x 4,5 cm. Minimalna rozdzielczość wczytanego pliku może wynosić 200 x 259 pikseli, a maksymalna wielkość pliku nie może przekroczyć 2MB. Fotografia powinna być wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle.

      

     • Celem prawidłowego złożenia elektronicznego wniosku o wydanie PIERWSZEJ Karty Ucznia należy zastosować się do poniższej instrukcji:

        

     1. W pole przeglądarki wpisz adres strony internetowej otrzymany w Szkole – link dedykowany jest wyłącznie dla danej placówki.
     2. Wybierz w polu „Czy masz już Kartę Ucznia?” opcję „nie, ta będzie pierwsza”
     3. Wypełnij dane podstawowe – pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. Należy dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty Ucznia i umożliwienia identyfikacji osoby wnioskującej o jej wydanie. W przypadku braku zgody na podanie adresu e-mail, istnieje możliwość wystąpienia o wydanie karty poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej.
     4. Wgraj przygotowane uprzednio zdjęcie.
     5. Przejdź „DALEJ”.
     6. Sprawdź czy wpisane dane są poprawne.
     7. Zweryfikowane dane zatwierdź celem wysłania wniosku.
     8. Na adres mailowy podany w formularzu otrzymasz wiadomość e-mail o poniższej treści:

     Dziękujemy za złożenie wniosku.

     Miejsce odbioru: Wybrana Szkoła Podstawowa.

      

     W kolejnej wiadomości poinformujemy czy wniosek został zaakceptowany.

     W przypadku otrzymania wiadomości o akceptacji wniosku, skontaktuj się ze Szkołą w celu umówienia terminu odbioru Karty Ucznia.

     W przypadku otrzymania wiadomości o negatywnej weryfikacji, złóż ponownie poprawiony wniosek.

     Odpowiedź została wygenerowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.

      

     1. Po zaakceptowaniu wniosku otrzymasz e-mail o poniższej treści:

     Wniosek został zaakceptowany.

     Zapraszamy wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem po odbiór karty.

     W przypadku złożenia wniosku o Kartę Ucznia, w celu odbioru karty należy skontaktować się ze szkołą.

      

     1. Na adres e-mail możesz również otrzymać wiadomość o odrzuceniu wniosku z powodu np. złej jakości zdjęcia. W takim przypadku należy ponownie wypełnić wniosek oraz dodać prawidłowe zdjęcie.

      

      

     Karta Ucznia wydawana jest na okres 4 lat z datą ważności od 1 września br. dzieciom, które spełniają przesłanki wymienione w § 1 pkt 5 i 6 załącznika do Uchwały Nr XXXIII/828/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Rady m.st. Warszawy tj. zamieszkujących lub uczęszczających do szkół na terenie m. st. Warszawy.

     Wniosek o Kartę Ucznia można również złożyć w formie papierowej w szkole lub Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

      

      

     W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr tel.: 22 45-94-329 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00) oraz pod adresem   e-mail: ztm@ztm.waw.pl.

      

     Link: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/ad5fd1ba