• Pomoc w nauce nie tylko zdalnej

    • Pomoc w nauce nie tylko zdalnej

     Sytuacja, z którą się spotykamy w dzisiejszych czasach jest trudna, ponieważ zagrożenie epidemiczne niesie ze sobą wiele wyzwań dnia codziennego: praca zdalna rodziców: „narodowa kwarantanna”; zakaz wychodzenia z domu; całodobowe przebywanie w domu, pomimo pięknej pogody i jeszcze do tego nauka online.

     W obecnej sytuacji ważne jest poza oczywiście przestrzeganiem higieny, częstego mycia rąk i używania środków wirusobójczych itp., poczucie względnej normalności. Warto przeorganizować sobie czas uwzględniając czas na naukę i wypoczynek, czas spędzony z rodziną oraz zająć się swoimi pasjami.

     Wracając do nauki, warto pamiętać, że do czynników ułatwiających naukę zaliczamy: pozytywną motywację (nastawienie do nauki, ułatwia nam przyswojenia sobie i zapamiętanie określonych treści), jeżeli jesteśmy zainteresowani danym materiałem – to łatwiej się uczymy i chcemy go zapamiętać. Kolejnym elementem jest uwaga kierowana na określony rodzaj bodźców, polega ona na wybiórczym nastawieniu na określony przedmiot. Koncentracja też przyczynia się do lepszych efektów pracy poprzez skupienie naszej aktywności poznawczej na określonej liczbie przedmiotów tu ważne są czynności przygotowawcze: uporządkowanie miejsca pracy, przygotowanie określonych pomocy – książki, zeszyty, notatki, słowniki, przybory itp. Dokładne zaplanowanie czasu pracy i przerw, dogodne warunki: cisza, spokój w otoczeniu. Systematyczna nauka i częste powtórki pomogą na dłużej zapamiętać wyuczoną wiedzę. Czynniki te są ściśle ze sobą związane i zleżą od siebie wzajemnie. Aby pomóc sobie/ naszym dzieciom – warto wypracować własny sposób pracy (uczenia się).

     Rodzicu pomagając swojemu dziecku:

     • Zmotywuj go do pracy, wskaż, że uczy się dla siebie, a to czego teraz się nauczy pomoże mu w przyszłości.

     • Warto wskazać praktyczne zastosowania tego, czego się uczy.

     • Ważny jest spokój i skoncentrowanie się na poznawanych treściach w czasie nauki.

     • Warto zadbać o miejsce nauki, które będzie ciche i spokojne z dobrym oświetleniem.

     • Zadbaj o zgromadzenie potrzebnych przyborów i materiałów – książki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, linijki, długopisy, pisaki i markery itp.

     • Pomóż w zaplanowaniu działań, odrabiania lekcji, czy przygotowania się do sprawdzianu lub egzaminu.

     • Pomóż dziecku skoncentrować się przez: czynności przygotowawcze – uporządkowanie miejsca pracy przygotowanie potrzebnych pomocy co pomaga w „nastawieniu się” na dany przedmiot.

     • Dokładnie zaplanuj czas pracy (nauki) i przerw. Dziecko może się wydajnie uczyć 25 – 35 minut, następnie przerwa 5-10 minut.

     • Po 2-3 godzinach nauki warto zrobić dłuższą przerwę 30-45 minut, w czasie której wskazana jest zmiana miejsca, zakres działań (np. spacer, pomoc w pracach domowych czy zajęcie się własnymi pasjami).

     • Zachęcaj do systematycznej nauka i częstych powtórek, które pomogą na dłużej zapamiętać wiedzę.

     W domu przed odrabianiem lekcji zapytaj dziecko :

     Co jest zadane?

     Czy wie co ma robić?

     Na kiedy ma przygotować to zadanie?

     Czy potrzebuje specjalnego przygotowania (wizyty w bibliotece, komputera)?

     Czy potrzebuje specjalnych materiałów (papieru technicznego, kalki . . .)?

     Czy już zacząłeś / skończyłeś pracę domową?

     Czy jest to zadane do wykonania przez wiele dni? – jeżeli tak to przygotowujemy plan działania na kolejne dni.

     Czy przed klasówką warto byłoby zrobić podobny test w domu?

     Pamiętajmy o tym, że nauka wymaga dużego nakładu pracy, a długotrwały wysiłek intelektualny powoduje zmęczenie. Wskazane są

     wiczenia relaksacyjne do wykorzystania w czasie nauki. Kiedy dzieci będą wypoczęte, radośniej podejdą do uczenia się, będą bardziej wierzyły we własne siły okaże się, że łatwiej i szybciej będą zdawały egzaminy oraz pisały sprawdziany. Bardzo ważne jest aby dzieci do nauki siadały zrelaksowane i z nowymi siłami oraz energią. Przekazuję kilka ćwiczeń, które można wykonywać w przerwach między zajęciami i lekcjami – mają one na celu wyciszenie, polepszenie koncentracji oraz zebranie energii do dalszej pracy (nauki).

     Ćwiczenia zaczynamy od picia wody mineralnej niegazowanej, ponieważ intensywny wysiłek intelektualny powoduje „odwodnienie” mózgu.

      

     1/ćwiczenia naprzemienne: -ruch polega na wymachu ręką i przeciwległą do niej nogą - aktywizujemy obie półkule mózgowe do równoczesnej pracy.

      

     2/ Leniwe ósemki:- niezależnie od zręczności wodzimy ósemkę od środka w lewo w górę.

     Ćwiczenia działają na:

     • wzrokowe przekraczanie linii środkowej, koordynację wzroku i poprawę ruchu gałek ocznych,

     • usprawniając czytanie i rozumienie;

     • eliminują przestawianie liter i wyrazów w czasie czytania i pisania.

      

     3/ Wahadłowe ruchy głową: - powolne przetaczanie głowy do dołu od jednego do drugiego obojczyka.

     Ćwiczenia ułatwiają:

     - czytanie i pisanie w polu środkowym; odciążają centralny układ nerwowy; uczą relaksu, łagodzą zmęczenie umysłu.

     4/ „Sowa”. Prawą ręką masujemy mięsień kapturowy z lewej strony; głowę odchylamy w prawo – wykonujemy głęboki wdech i wolno wydmuchujemy powietrze przesuwając głowę dołem w lewą stronę, (tak samo w przeciwna stronę).

     Ćwiczenia działają na:

     • rozluźnienie mięśni szyi i karku;

     • przekraczanie linii środka, głównie w czasie czytania

     • słuch fonematyczny.

      

     5/ Punkty na myślenie: - jedna ręka masuje wrażliwe miejsca pod obojczykami(dołeczki), druga ręka spoczywa na brzuchu w okolicy pępka; - masujemy punkty ok. 20 – 30 sek. Zmieniamy kolejno ręce.

     Ćwiczenia działają na:

     • zwiększenie przepływu energii ciała;

     • zachowanie równowagi pomiędzy prawą i lewą stroną ciała;

     • wzrost odprężenia;

     • wyeliminowanie przekręcania liter, przestawiania sylab i zlewania się spółgłosek.

      

     6/ Pozycja Dennisona: 1 -siadamy wygodnie lub kładziemy się, nogi krzyżujemy w kostkach; ręce krzyżujemy, dłonie układamy pod pachą, tak aby kciuki były na zewnątrz; zamykamy oczy i głęboko oddychamy, język przyciskamy mocno do podniebienia.-leżymy skupiając się na przyjemnych sytuacjach itp.

     2 -wracamy do normalnej pozycji, stopy opieramy o podłogę, stykamy palce obu rąk na ok. 2 minuty, głęboko oddychając.

     Ćwiczenia poprawiają:

     - wymowę i uważne słuchanie; stabilność emocjonalną, koncentrację i skupienie uwagi.

     Przy wykonywaniu tych ćwiczeń wskazane jest słuchanie cichej i spokojnej muzyki. Dobrze byłoby powtarzać sobie słowa, które podnoszą na duchu, powodują lepsze i przyjaźniejsze spojrzenie na siebie. Wracamy pamięcią do przyjemnych chwil i przypominamy sobie pochwały i uczucia z tym związane.

      

     Podaję linki do muzyki i ćwiczeń relaksacyjnych:

     www.wychowanieprzedszkolne.pl/zabawy-i-cwiczenia-relaksacyjne/

     www.profesor.pl/publikacja,11810,Scenariusze,Zajecia-relaksacyjne

     www.pokonajlek.pl/relaksacja

     www.youtube.com/watch?v=DAxYabx1ELQ

     www.youtube.com/watch?v=Eaxex1tcK5Y

      

     Przygotowała: M. Trojan