• Projekt DROGA DO SUKCESU

      

     Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023

     Dofinansowanie: 1 607 756,00 zł

     Wartość projektu: 2 020 476 zł

      

     Grupa docelowa: 1441 uczniów i uczennic oraz 114 nauczycieli i nauczycielek z  II LO im. Stefana Batorego, IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, XI LO im. Mikołaja Reja, LXXV LO im. Jana III Sobieskiego, Szkoły Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca, Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Warszawie.

      

     Cel główny: Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych, doskonalenie umiejętności
     i kompetencji zawodowych  nauczycieli, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK.

      

     Wybrane działania zaplanowane w projekcie:

     Dla uczniów szkół podstawowych:

     • Zajęcia rozwijające umiejętności z języków: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 
     • Zajęcia z robotyki – Misja robotyka, Matematyka i robotyka, 
     • Klub młodego fizyka oraz  klub młodego chemika, 
     • Zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki, 
     • Zajęcia dodatkowe z biologii, 
     • Zajęcia rozwijające zainteresowania nowymi technologiami np. IT for kids,
     • Zajęcia przyrodniczo-laboratoryjne.

      

     Dla uczniów liceów:

     • Zajęcia z jęz. angielskiego z użyciem multimedialnych pracowni ze sprzętem audio-wideo,
     • Zajęcia dodatkowe z biologii, fizyki, chemii, geografii,
     • Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
     • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki,
     • Laboratorium biologiczne i chemiczne, 
     • Zajęcia z fizyki metodą eksperymentu, 
     • Zajęcia z nauki programowania,
     • Zajęcia komputerowe – bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, rozwijanie kompetencji informatycznych. 

      

     Dla nauczycieli:

     • Szkolenie – stosowanie e-podręczników i e-zasobów,
     • Szkolenie ze stosowania narzędzi TIK w nauczaniu,
     • Szkolenie – równościowe nauczanie, 
     • Szkolenie z robotyki i programowania.

      

     Wybrane zakupy zaplanowane w projekcie:

     • 60 tabletów dla uczniów, 
     • 33 laptopy wraz z oprogramowaniem,
     • 32 zestawy komputerowe,
     • 3 roboty edukacyjne z akcesoriami,
     • Pracownia językowa na 16 stanowisk,
     • Wyposażenie do 2 pracowni fizycznych i 4 pracowni biologicznych,
     • 6 zestawów klocków do robotyki, 
     • 3 zestawy interaktywne (tablica interaktywna, projektor, oprogramowanie),
     • Pomoce dydaktyczne – gry do nauki programowania, programy multimedialne, mikroskopy, zestawy brył geometrycznych, zestawy do eksperymentów, klocki i układanki, gry logiczne, wizualizer, aparaty cyfrowe, kamery.

      

     Wartość zakupów w projekcie: 549 719,00 zł.

      

     Regulamin_projektu_Droga_do_sukcesu_dost.docx

     Oswiadczenie_dost.docx

     Deklaracja_uczestnictwa_dost.docx

      

     Program zajęć w roku szkolnym 2022/23: harmonogram_Droga_do_sukcesu_2022_2023.pdf

      

    • Zajęcia w ramach projektu DROGA DO SUKCESU

    • Prowadzimy szkolny fanpage w serwisie Facebook pod nazwą "Projekt „Droga do sukcesu” w SP 75", gdzie systematycznie staramy dodawać nowe wpisy z przeprowadzanych zajęć dodatkowych, prowadzonych w ramach Projektu "Droga do sukcesu". Zapraszamy do śledzenia.
      
     Do strony można przejść klikając w poniższą galerię:
      

     Jak również poprzez kod QR:

     kod QR prowadzący do fanpage Projektu Droga do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 75