• Dzieje naszej szkoły są nierozerwalnie związane z losami Warszawy. Od początku istnienia kilkakrotnie zmieniała siedziby, adresy i nazwy. Pomimo to, w każdym okresie swego istnienia i działania, cieszyła się dużą popularnością.

    Szkoła powstała w roku 1905 w Domu Ignacego Kraszewskiego przy ul. Mokotowskiej 48. W roku 1918 szkole zostaje nadany numer 75. Placówka działała nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku uczniowie szkoły brali udział w obronie Warszawy. W sierpniu 1944 r. walczyli w Powstaniu Warszawskim i wielu z nich zginęło w obronie miasta. Większość spoczywa w kwaterze powstańczej na warszawskich Powązkach. Po wojnie w 1945 roku, kiedy lewobrzeżna część miasta leżała w gruzach i brakowało lokali, szkoła wznowiła działalność na warszawskiej Pradze. Następnie szybko powróciła do Śródmieścia, tym razem na ul. Hożą 13. Nazwa szkoły tego okresu brzmi: Publiczna Polska Szkoła Powszechna nr 75 w Warszawie przy ul. Hożej 13. W roku 1947 szkoła została umieszczona w nowo zbudowanym pawilonie szkolnym w Ogrodzie Saskim w miejscu między wodozbiorem Marconiego a linią tramwajową. Napis na pieczątce szkoły z tego okresu był następujący: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 75 im. Inwalidów Wojennych Warszawa Ogród Saski.

    Piękne położenie sprawiło, że już w czasie budowy szkoły w kwietniu 1947 r. towarzyszyło jej ogromne zainteresowanie ówczesnych mediów - z prasą, radiem i filmem na czele. Z tego okresu zachowała się szczegółowo opisana, bogata dokumentacja fotograficzna, będąca obecnie własnością Polskiej Agencji Prasowej. Szkołę odwiedziła też Polska Kronika Filmowa. Nasza placówka była jedną z dziewięciu nowo budowanych w tym roku szkół w Warszawie. 1 września 1951 r. stołeczna prasa donosiła, że przy ul. Jasnej 26 powstaje nowa, 15- klasowa szkoła. Dzieci dotychczas korzystające z pomieszczeń szkolnych w prowizorycznych barakach w Ogrodzie Saskim, po zakończeniu budowy, przeszły do jasnych, pełnych światła klas nowej placówki. Po zmianie wynikającej z sukcesywnej, powojennej odbudowy okolic szkoły budynek przy ul. Jasnej 26 otrzymał nowy adres i figurował jako Mazowiecka 7. Trzeci adres tego budynku to ul. Świętokrzyska 18. Obecnie mieści się w nim Gimnazjum nr 38. Przy ul. Świętokrzyskiej nasza szkoła działała do 1963 roku.

    27 października 1962 r. w Ogrodzie Saskim przy ul. Niecałej 14 został wmurowany akt erekcyjny w fundamenty Szkoły Podstawowej nr 75. 28 sierpnia 1963 r. udzielono pozwolenia na użytkowanie 15 – izbowego budynku szkolnego. Nasza szkoła jest 25. w Warszawie, a 669. w Polsce Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.

    Dnia 3 września 1963 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowym gmachu położonym przy ul. Niecałej 14. Kierownikiem szkoły została p. Eugenia Fulińska, a jej zastępcą pani Barbara Ruta. W 22 oddziałach rozpoczęło naukę 780 uczniów, w najstarszych klasach siódmych - 142.  W tym samym roku zostało nadane szkole imię Marii Konopnickiej. W dniu 22 maja 1966 r. w pobliżu szkoły uroczyście odsłonięto pomnik Marii Konopnickiej. Jego autorem jest Stanisław Kulon, a fundatorem są dzieci z Kalisza, które zebrały środki na budowę dzięki pomocy czasopisma "Płomyczek”. Uczniowie naszej szkoły zostali jego opiekunami.

    W roku szkolnym 1964/1965 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika. Pani Eugenia Fulińska na własną prośbę przeszła na emeryturę, a zastąpiła ją pani Sabina Balcerek, która pełniła tę funkcję przez 13 lat.

    W roku 1975 Komitet Rodzicielski ufundował szkole piękny sztandar.              

    Od roku 1977 dyrektorem szkoły był przez dwa lata pan Zygmunt Gostkowski.                                               

    Rok 1978 wiąże się z otwarciem w szkole izby pamięci. Zgromadzono w niej pamiątki: z czasów II wojny światowej, nawiązujące do historii szkoły i dotyczące patronki.

    Na przełomie lat 70. i 80. w budynku przy ul. Niecałej 14 mieściła się przez pewien czas szkoła japońska. 3 marca 1981 r. odbyło się uroczyste spotkanie dzieci i nauczycieli z obydwu szkół.

    W roku szkolnym 1979/1980 fotel dyrektora obejmuje pani Anna Okienczyc – Kulasek i pełni tę funkcję przez kolejne 27 lat.

    W roku szkolnym 1982/ 1983 szkołę odwiedziła redakcja „Płomyczka” – popularnego wówczas czasopisma dla dzieci. W numerze 22 ukazał się artykuł – reportaż z tej wizyty.

    12 maja 1990 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia płaskorzeźby patronki szkoły - Marii Konopnickiej. Pracę wykonał artysta rzeźbiarz Bogdan Chmielewski, a jej fundatorem była Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jednocześnie Zarząd Główny Towarzystwa im. Marii Konopnickiej przekazał naszej szkole ziemię z grobu poetki z Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Cenna pamiątka wzbogaciła szkolną izbę pamięci. W trakcie uroczystości  przewodnicząca Towarzystwa im. Marii Konopnickiej pani Matylda Woliniewska przekazała szkole na ręce dyrektora pani Anny Okienczyc-Kulasek złotą honorową odznakę Towarzystwa.

    W 2001 r. Prymas Polski Kardynał Józef Glemp odwiedził szkołę w związku z wizytacją sąsiadującej z budynkiem szkolnym parafii św. Antoniego. Była to doskonała okazja do poznania bliżej tak powszechnie znanej osobistości. W czasie spotkań Prymasa z uczniami i nauczycielami panowała świetna atmosfera, zabarwiona dowcipem i humorem dostojnego gościa.

    W roku 2003 obchodziliśmy jubileusz 40 –lecia szkoły przy ul. Niecałej 14. Wszystkie sale lekcyjne i korytarze zostały odświętnie udekorowane – zamieniły się w niezwykłe miejsca nawiązujące do utworów dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej. Po części oficjalnej, artystycznej i pokrojeniu urodzinowego tortu odbyły się liczne spotkania absolwentów różnych roczników z wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Wspomnieniom, ale też żartom i dowcipom nie było końca. Atmosfera była niesamowita!

    Od początku istnienia szkoły przy ul. Niecałej 14 jej mury opuściło około pięciu tysięcy absolwentów. Mamy nadzieję, że ich pobyt w naszej szkole przyczynił się do wielu osobistych sukcesów każdego z nich. Liczne uczestnictwo absolwentów w obchodach 40 – lecia szkoły, a także częste odwiedzanie nauczycieli, wychowawców w powszednie dni roku szkolnego są dowodem ich więzi, pamięci i szacunku.

     

     

    Kalendarium

     

    1905 r. – założenie szkoły z siedzibą w Domu Ignacego Kraszewskiego przy ul. Mokotowskiej 48

    1918 r. – nadanie szkole numeru 75

    1945 r. – wznowienie działalności szkoły po II wojnie światowej na warszawskiej Pradze, przeniesienie jej do Śródmieścia przy ul. Hożej 13 jako Publiczna Polska Szkoła Podstawowa nr 75

    1947 r. – przeniesienie szkoły do pawilonu wybudowanego w Ogrodzie Saskim i przyjęcie nazwy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 75 im. Inwalidów Wojennych

    1951-1963 – działalność szkoły w nowym budynku pod adresem ul. Jasna 26, potem Mazowiecka 7, a następnie Świętokrzyska 18 (obecnie Gimnazjum nr 38)

    27 październik 1962 r. – wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę szkoły przy ul. Niecałej 14

    3 września 1963 r. – inauguracja roku szkolnego w nowym gmachu przy ul. Niecałej 14

    1963 r. – nadanie szkole im. Marii Konopnickiej

    22 maja 1966 r. – odsłonięcie w pobliżu szkoły pomnika Marii Konopnickiej

    1975 r. – wręczenie szkole sztandaru

    1978 r. – otwarcie w pracowni historycznej szkolnej izby pamięci

    1979 - 1982 – działalność szkoły japońskiej w budynku naszej szkoły

    12 maja 1990 r. – uroczystość odsłonięcia płaskorzeźby patronki Marii Konopnickiej

    2001 r. – wizyta Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa

    2003 r. – obchody jubileuszu 40-lecia szkoły przy ul. Niecałej 14

    2013 r. - obchody jubileuszu 50-lecia szkoły.

     

     

    Dyrektorzy szkoły

     

    1963 – 1964    p. Eugenia Fulińska

    1964 – 1977    p. Sabina Balcerek

    1977 – 1979    p. Zygmunt Gostkowski

    1979 – 2006    p. Anna Okienczyc – Kulasek

    2006 - 2016     p. Małgorzata Furmanek

    2016 do chwili obecnej p. Dorota Pykiel

     

     

    Wersja angielska  

     

    The history of our school

     

    The history of our school is inextricably linked with the history of Warsaw.

    From the very beginning it changed its names, buildings and addresses many times, but it has always enjoyed its popularity and lots of pupils have desired to attend it.

     

    The school was founded in 1905 in the building which was the house of Kraszewski at 48 Mokotowska street. The first time, number 75 was given in 1918. The school was existing till the Second World War. Plenty of our students were taking part in the defense of our capital. Many of them were killed. After the war school got a new building in Praga District. The next address was at 13 Hoża Street. In 1947 it was moved to Saski Garden, but the location was different from the present one. It had 3 more addresses: 26 Jasna street, 18 Swiętokrzyska street and finally 14 Niecała street.

    On 27th October 1962 the Foundation Act of the School was laid at 14 Niecała street in Saski Garden. The school was the 25th millennium monument of the Polish State.

    It was registered as School No 669 with 15 classrooms and it was established thanks to social funds.

    On 3rd September 1963 there was the ceremony of the first School Year and the name of Maria Konopnicka was given. Since that day the school has had the present name: The Primary School No 75.In the year 1963/1964 there were 780 pupils in 22 classrooms.

     

    The first principle  was Eugenia Fulińska supported by deputy principle Barbara Ruta. In 1964/65 the school was ruled by the new principle Sabina Balcerek for the next 13 years. The number of students increased up to 804. Day Care Room was opened and it looked after children whose parents stayed at work till evening hours.It offered 3 meals a day, extra activities( dance class, journalist class, art activities…).

     

    As a downtown school, teachers and students  participated in many important events.

    On 22nd 1966 there was a ceremony of Maria Konopnicka Monument unveiling in Saski Garden.

    In 1975 the Parent Committee funded a beautiful flag.

    Since 1977 Zygmunt Gostowski was the principle for 2 years.

    In 70s there was a Japanese School in the same building.

    In 1979 Anna Okieńczyc- Kulasek started running the school and continuing it for 27 years.

    In 2001 the Polish Primate Cardinal Józef Glemp visited us.

    In 2003 the school celebrated the 40th Anniversary for the location at 14 Niecała street. All classrooms and halls were decorated beautifully. The graduates met their former teachers. The spirit of the meetings was outstanding.

    From the beginning the number of students who left our school has come up to 5000. Many of them still often visit our school,  which means  they are still having  nice memories.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).