• Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie.

    Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspierając działania Rady przyczynili się do poprawienia komfortu dzieci i młodzieży podczas ich pobytu w szkole w ubiegłym roku szkolnym.  Jednocześnie zapraszam wszystkich Państwa do aktywnej współpracy z Radą Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Wspólnie, dzięki osobistemu zaangażowaniu wielu osób oraz dzięki wpłatom od rodziców udało nam się w ubiegłym roku zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć.
    Mam nadzieję, że nadchodzący rok będzie równie owocny, a Państwa zaangażowanie jeszcze większe.

    Z poważaniem
    Katarzyna Skonieczna
    Przewodnicząca Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

     

    Konto wpłat na Radę Rodziców:
    Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 75
    Bank Zachodni WBK S.A.
    Nr konta: 05 1090 2590 0000 0001 2285 4869
    Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc lub okres, za który dokonywana jest wpłata

    Konto wpłat na świetlicę:
    Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 75
    Bank Zachodni WBK S.A.
    Nr konta: 64 1090 2590 0000 0001 2285 4874
    Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc lub okres, za który dokonywana jest wpłata

     

    Drodzy Rodzice!

    W imieniu Prezydium RR, chciałabym przedstawić Państwu podsumowanie przychodów oraz wydatków w minionym roku szkolnym.

    Przede wszystkim pragnę jednak, tym z Państwa którzy zdecydowali się wesprzeć działania Rady Rodziców finansowo, serdecznie podziękować za obdarzenie nas zaufaniem. 

     

    Wpłaty od IX 2017 do połowy VI 2018 wyniosły:

    • na konto RR - 21 750 zł
    • na konto świetlicy - 15 255 zł

    Poziom wpłat celowych na koszty świetlicy i klubiku pokrył potrzeby zgłoszone w tym roku, tj.:

    • zakupy wody i kubków;
    • nagrody w konkursach świetlicowych;
    • organizacja imprez i opłacenie honorarium wykonawców czterokrotnie prezentowanego w tym roku teatrzyku dla dzieci;
    • zakupy materiałów piśmienniczych, papierniczych i ozdobnych do prac plastycznych;
    • zakup materiałów do prac wykonanych przez dzieci na kiermasz bożonarodzeniowy;
    • ramy służące do ekspozycji prac;
    • puzzle piankowe dla dzieci najmłodszych oraz gry planszowe;

    Zakupiono także sprzęt trwałego użytku:

    • mikrofon wraz przewodem mikrofonowym za kwotę 396 zł;
    • stół tenisowy za 1 555 zł.

    Z dostępnych środków Rady Rodziców zostały sfinansowane:

    • wnioskowane przez samorząd oraz mały samorząd szkolny wydatki z tzw. budżetu partycypacyjnego
    • 4 995 zł za matę dydaktyczną do zadań ruchowych wnioskowaną przez klasy 0-3
    • 2 000 zł za wnioskowany przez samorząd klas 4-7 strój maskotki szkoły Panda Deluxe.
    • 2 658 zł zostało przeznaczone na dofinansowanie zielonych szkół i wycieczek dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej;
    • 2 000 zł na bale karnawałowe;
    • ze względu na niewielki budżet, inne imprezy szkolne mogły być wsparte jedynie niewielkimi kwotami - łącznie nieco ponad 500 złotych;
    • ponad 7 000 zł to kwota przeznaczona na zakup nagród w konkursach przedmiotowych i artystycznych, a także szkolnych zawodach sportowych, tj.: konkurs z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Szkolny Festiwal Pieśni Legionowych,  Olimpus, Matematyczna Liga Zadaniowa, Szkolny Konkurs Geograficzny I Ty możesz zostać kartografem, konkurs Kapliczki warszawskie, konkursy czytelnicze itp. Wydrukowane zostały plakaty i materiały informacyjne, np. promujące nasz chór Quasi Angeli, biorący udział w ogólnopolskim programie Akademia Chóralna.
      

    Fakt, że w niektórych konkursach nagrodami były słodycze, wynikał z tego, że po prostu nie mogliśmy sobie pozwolić na bardziej wartościowe nagrody. Słodycze także były zakupione przez radę rodziców na ostatnie Mikołajki.

     

    Suma zebranych na początku roku szkolnego deklaracji wpłat na fundusz Rady Rodziców wyniosła 29 815 złotych. Na tej podstawie zaplanowano oraz uchwalono preliminarz. Niestety, łączna suma wpływów w tym roku szkolnym to 21 750 złotych, czyli mniej o ponad 8 tys złotych, co stanowi niemal 30%. W całej szkole tylko dwie klasy przekroczyły swymi wpłatami kwotę 2 tys złotych (1A oraz 1C), a wśród klas 4-7 tylko jedna zbliżyła się do tego poziomu (4B).

     

    Dokładny raport finansowy zostanie przedstawiony po zaksięgowaniu faktur oraz wpłat w czerwcu, a zatem powyższe informacje nie są jeszcze pełne.


     

    Z poważaniem

    Katarzyna Skonieczna

    Przewodnicząca RR SP 75 2017/2018

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).