• Prezydium oraz Komisja Rewizyjna RR 2017/18

   • Drodzy Rodzice!

     

    Uprzejmie informujemy, że na pierwszym zebraniu Rady Rodziców SP 75 2017/18 

    w dniu 29.09.2017r. zostało uchwalone absolutorium dla ustępującego Prezydium 

    oraz Komisji Rewizyjnej.

     

    Nowo powołana Rada Rodziców wyłoniła swoje organy w składzie:

     

    Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18:

    Przewodnicząca – Katarzyna Skonieczna kl. IIIc

    Wice Przewodnicząca  - Katarzyna Styczyńska kl. Ic

    Skarbnik – Sylwia Kośnik kl. IIIa

    Sekretarz – Magdalena Niedbała kl. IIb

    Członek Prezydium Rady – Marcin Eckert kl. VIIa

     

    Komisja Rewisyjna na rok szkolny 2017/2018:

    Przewodnicząca - Grażyna Ambroziewicz, kl. 4b

    Łukasz Grąbczewski, kl 3d

    Natalia Jakubczyk, kl 3b

     

    Bezpośredni kontakt z poszczególnymi członkami RR możliwy jest z pomocą e-dziennika. 

    O naszych działaniach będziemy się starali informować Państwa na bieżąco 

    poprzez strone www oraz Librus.

     

    Katarzyna Skonieczna

    Przewodnicząca RR SP 75 2017/18

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).