•    Uchwały Rady Rodziców 2020/2021

     1. Uchwała nr 5/2020/2021 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 Uchwala_nr_5_21.10.2020_preliminarz.pdf
     2. Uchwała nr 6/2020/2021 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 Uchwala_nr_6_21.10.2020_plan_pracy.pdf

      

        Uchwały Rady Rodziców 2019/2020

     1. Uchwała nr 1/2019/2020 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie liczebności Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej uchwala_nr_1_25.09.2019.pdf
     2. Uchwała nr 2/2019/2020 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie kalendarza roku szkolnego 2019/2020 oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych uchwala_nr_2_25.09.2019.pdf
     3. Uchwała nr 3/2019/2020 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programu profilaktyczno-wychowawczego na rok szkolny 2019/2020 uchwala_nr_3_25.09.2019.pdf
     4. Uchwała nr 4/2019/2020 z dnia 25 wrześnie 2019 r. w sprawie wyrażenia opini w/s dzwonków na rok szkolny 2019/2020 uchwala_nr_4_25.09.2019.pdf
     5. Uchwała nr 7/2019/2020 z dnia 23 października 2029 r. w sprawie dostaw wody dla świetlicy na rok szkolny 2019/2020 uchwala_nr_7_23.10.2019.pdf
     6. Uchwała nr 8/2019/2020 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dofinansowania do balu ósmoklasistów uchwala_nr_8_23.10.2019.pdf
     7. Uchwała nr 9/2019/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opiniowania planu finansowego na rok 2020 uchwala_nr_9_30.12.2019.pdf
     8. Uchwała nr 10/2019/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia umowy z ajentem stołówki oraz sklepiku uchwala_nr_10_05.05.2020.pdf
     9. Uchwała nr 11/2019/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany opinii dot. okresu opieki dla oddziału przedszkolnego uchwala_nr_11_05.05.2020.pdf
     10. Uchwała nr 12/2019/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie opinii dot. oceny dorobku zawodowego nauczycieli uchwala_nr_12_15.06.2020.pdf
     11. Uchwała nr 13/2019/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie opinii dot. oceny dorobku zawodowego nauczycieli uchwala_nr_13_15.06.2020.pdf
     12. Uchwała nr 14/2019/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.  w sprawie opinii dot. oceny dorobku zawodowego nauczycieli uchwala_nr_14_15.06.2020.pdf
     13. Uchwała nr 15 z dnia  2 września 2020 w sprawie wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2020/2021 uchwala_nr_15_02.09.2020.pdf

      

        Uchwały Rady Rodziców 2018/2019

      

        Uchwały Rady Rodziców 2017/2018

     1. Uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyczno-wychowawczego na rok szkolny 2017/2018 uchwala_rr_1.pdf
     2. Uchwała nr 2/2017/2018 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie liczebności prezydium Rady Rodziców  uchwala_rr_2.pdf
     3. Uchwała nr 3/2017/2018 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji procesu nauczania w formie elektornicznej uchwala_rr_3.pdf
     4. Uchwała nr 4/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwala_rr_4.pdf
     5. Uchwała nr 5/2017/2018 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na rok 2017/2018 uchwala_rr_5.pdf
     6. Uchwała nr 6/2017/2018 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Rodziców na rok 2017/2018 uchwala_rr_6.pdf
     7. Uchwała nr 7/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy na wybór firmy świadczącej usługi gastronomiczne uchwala_rr_7.pdf
     8. Uchwała nr 8/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyboru firmy świadczącej usługi fotograficzne uchwala_rr_8.pdf
     9. Uchwała nr 9/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyboru firmy prowadzącej tegoroczny bal karnawałowy uchwala_rr_9.pdf
     10. Uchwała nr 10/2017/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie opiniowania planu finansowego na rok 2018 uchwala_r_10.pdf
     11. Uchwała nr 11/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Rodziców uchwala_nr_11_pdf
     12. Uchwała nr 12/2017/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektu sfinansowanego w ramach budżetu partycypacyjnego uchwala_rr_12.pdf
     13. Uchwała nr 13/2017/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ważności uchwał Rady Rodziców uchwala_rr_13.pdf
     14. Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.  uchwala_rr_14.pdf
     15. Uchwała nr 15/2017/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia obszarów problematycznych do uwzględnienia w programie wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2018/2019 uchwala_rr_15.pdf
     16. Uchwała nr 16/2017/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zielonych szkół z funduszu Rady Rodziców uchwala_rr_16.pdf
     17. Uchwała nr 17/2017/2018 z dnia 21 marca 2018 r. uchwala_rr_17.pdf
     18. Uchwała nr 18/2017/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. uchwala_rr_18.pdf
     19. Uchwała nr 19/2017/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. uchwala_rr_19.pdf
     20. Uchwała nr 20/2017/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwala_rr_20.pdf
      
     1. Uchwała Prezydium nr 1/2017/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie podziału funkcji wewnątrz prezydium Rady Rodziców uchwala_prezdium_nr_1.pdf
     2. Uchwała Prezydium nr 2/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji akcji "Lato w mieście" uchwala_prezydium_nr_2.pdf
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).