• Sprawozdania RR marzec - kwiecień 2017

   • Drodzy Rodzice!

     

    Rada Rodziców w miesiącach marzec - kwiecień:

    1. Zrealizowała projekt dodatkowego kącika relaksacyjnego dla najmłodszych, który zwyciężył w uczniowskim budżecie partycypacyjnym „TY DECYDUJESZ”. Szczególne podziękowania należą się p. Milickiej-Stojek, p. Sochaczewskiej-Reludze oraz p. Grekowicz, które wraz z rodzinami wykonały ten piękny kącik pracą własnych rąk;
    2. Przeprowadziła wstępne rozeznanie w zakresie poprawy wentylacji w sali gimnastycznej (K. Styczyńska); 
    3. Przywiozła 10 stojaków rowerowych w ramach akcji „Rowerowy maj” z odległego magazynu Urzędu Miasta, w przemysłowej części dzielnicy Włochy (K. Styczyńska);
    4. Zorganizowała zakup (ze środków Dyrektora) oraz transport 20 zielonych tuj, które będą posadzone przez dzieci w ramach obchodów Dnia Ziemi (K. Styczyńska);
    5. Przygotowała oraz złożyła kolejne pismo do Burmistrza w sprawie remontu boiska (K. Styczyńska).
    6. Na bieżące potrzeby świetlicy zakupiła klocki dla klas drugich, doniczki i ziemię do kwiatów, wodę do świetlicy, nagrody w konkursach plastycznych oraz słodycze i materiały papiernicze (personel Świetlicy z funduszy RR).

     

    W miesiącach marzec - kwiecień Rada Rodziców podjęła uchwały w następujących sprawach: 

    • opinii dla przedstawionej oferty firmy NotiOne;
    • wytycznych dla programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2017/18;
    • opinii na temat pracy nauczyciela;
    • negatywnej opinii w sprawie najmu sal innej szkole niepublicznej;
    • akceptacji przekroczenia budżetu na realizację kącików relaksacyjnych;
    • przesunięcia środków w ramach uczniowskiego funduszu partycypacyjnego z kącika relaksacyjnego do radiowęzła.

     

    Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zdecydowali się wesprzeć fundusz Rady Rodziców oraz Świetlicy. To dzięki Państwa hojności udało nam się zrealizować wszystkie powyższe inicjatywy oraz wiele innych, o których informowaliśmy Państwa w poprzednich raportach.

     

    Wśród planów na przyszłość najbliższą oraz dalszą mamy:

    • uruchomienie radiowęzła w ramach uczniowskiego budżetu partycypacyjnego „TY DECYDUJESZ”;
    • zakup nagród na wszelkie konkursy organizowane na terenie szkoły;
    • zakup kubeczków jednorazowych dla dzieci korzystających z poidełka;
    • wsparcie dla Rady Pedagogicznej w przygotowaniu corocznego pikniku rodzinnego;
    • zakup nowych siatek do bramek piłki nożnej;
    • zakup zewnętrznych stołów do ping-ponga;
    • zorganizowanie kącika gier planszowych do dyspozycji dzieci podczas przerw;
    • zakup bardzo dużych klocków do budowania domków dla dzieci, w ramach organizowania bezpiecznych przerw bez Internetu;
    • usprawnienie wentylacji w sali gimnastycznej.

     

    Tym z Państwa, którzy podejmowane przez Radę Rodziców działania uważają za wartościowe i godne wsparcia, przypominamy, że wpłat na nasz fundusz możecie dokonywać na poniższe numery rachunków:

     

    Wpłaty na  RADĘ RODZICÓW prosimy przekazywać na konto o numerze 

    05 10902590 0000 0001 2285 4869  Bank WBK S.A.

     

    Wpłaty na  ŚWIETLICĘ /KLUBIK  prosimy przekazywać na konto o numerze 

    64 10902590 0000 0001 2285 4874  Bank WBK S.A.

     

    W tytule każdego przelewu należy  podać imię  i nazwiska  dziecka  oraz  klasę, do której uczęszcza.

     

    Bez Państwa wsparcia nie będziemy w stanie zrealizować tych wszystkich inicjatyw służących naszym dzieciom.

     

    Katarzyna Styczyńska

    Sekretarz RR 2016/17

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).