• Regulamin Uczniowskiego Budżetu Partycypacyjnego

    • REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

     „TY DECYDUJESZ”

     w Szkole Podstawowej nr 75 w Warszawie

     w roku szkolnym 2016/17

      

     Celem projektu „Ty decydujesz” jest zaangażowanie dzieci w życie szkoły, tj. tworzenie lepszego środowiska nauki, realizację pomysłów, które umilą uczniom przebywanie na terenie szkoły, a poprzez to pokazanie im, że mogą decydować o własnym otoczeniu. Dzięki temu my, jako rodzice, będziemy mieli pewność, że fundusze Rady Rodziców zostaną wydane w efektywny sposób i doprowadzą do realnej zmiany środowiska szkolnego, zgodnie z oczekiwaniami naszych dzieci.

      

     Rozdział 1

     Postanowienia ogólne

      

     1. Proces budżetu partycypacyjnego odbywa się z podziałem na oddziały 0-3 i 4-6.

     2. Kwota budżetu finansowana ze środków Rady Rodziców, poddana do dyskusji w procesie uczniowskiego budżetu partycypacyjnego w Szkole Podstawowej nr 75 w Warszawie, wynosi po 2000,00 zł dla oddziałów 0-3 i 4-6,

     3. Ze środków do dyspozycji w procesie budżetu partycypacyjnego finansowane są projekty wpisujące się w działalność szkoły, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku szkolnego i mieszczą się w przewidzianej kwocie budżetu.

      

     Rozdział 2

     Przygotowanie budżetu partycypacyjnego

      

     W celu realizacji procesu budżetu partycypacyjnego w szkole wyznacza się koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego po jednym z ramienia Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

      

     Rozdział 3

     Zgłaszanie przez uczniów propozycji projektów

      

     1. Propozycje projektów do budżetu partycypacyjnego można zgłaszać od 1 lutego 2017 r. do 12 marca 2017 r. do koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego;

     2. Propozycje projektów w ramach budżetu partycypacyjnego może zgłosić każda jednostka oddziałowa ze Szkoły Podstawowej nr 75 w Warszawie,

     3. Każda jednostka oddziałowa zgłasza, po przedyskutowaniu, przegłosowaniu i w uzgodnieniu z wychowawcą, jedną propozycję projektu wraz z jego opisem, którego koszt nie przekroczy kwoty budżetu przewidzianej w Rozdziale 1 pkt 2.

      

     Rozdział 4

     Weryfikacja projektów

      

     1. Weryfikacja projektów odbędzie się od 13 marca 2017 r. do 17 marca 2017 r.
     2. Weryfikacji projektów dokona komisja, w skład której wchodzą członkowie Samorządu Uczniowskiego, z głosem doradczym Dyrekcji i Rady Rodziców.
     3. Komisja ze wszystkich zgłoszonych projektów wybierze po 3 projekty (osobno dla oddziałów 03 i 4-6), które pomyślnie przejdą proces weryfikacji, a następnie zostaną poddane pod głosowanie w dniu 24 marca 2017 r.,
     4. Z powodów formalnych odrzucone zostaną propozycje projektów złożone po terminie wskazanym w Rozdziale 3 pkt 1 lub których koszt przekroczy sumę przeznaczoną na uczniowski budżet partycypacyjny,

     5. Lista projektów do budżetu partycypacyjnego, które przejdą weryfikację, ogłoszona zostanie poprzez rozplakatowanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 75 oraz za pośrednictwem wychowawców klas.

      

     Rozdział 5

     Głosowanie na projekty

      

     1. Głosowanie na wybrane projekty odbędzie się od 24 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.,

     2. Na projekty głosować może każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 75 w Warszawie,

     3. Głosujący wybiera 1 projekt, na który będzie głosował,

     4. Głosujący może oddać tylko 1 głos na wybrany przez siebie projekt,

     5. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przygotowanej karcie do głosowania w formie papierowej, poprzez wrzucenie karty do urny znajdującej się na dolnym korytarzu szkoły;

     6. Wyniki głosowania oblicza i opracowuje powołana wcześniej komisja weryfikacyjna, o której mowa w Rozdziale 4 pkt 2;

     7. Ogłoszenie wyników głosowania i zwycięskiego projektu nastąpi poprzez rozplakatowanie na terenie szkoły oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej szkoły do 3 kwietnia 2017 r.

      

     Rozdział 6

     Wdrożenie wybranych projektów

      

     1. Zwycięski projekt zrealizuje Rada Rodziców do końca roku szkolnego 2016/17;
     2. Termin ten w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużony na kolejny rok szkolny, w sytuacji gdy realizacja projektu napotka na duże trudności lub wiązać się będzie z koniecznością poszukiwania zewnętrznego wykonawcy. 
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).