• Chwalić, czy nie chwalić, oto jest pytanie?

     Mam wrażenie, że propozycja, by dostrzegać w tym co nas otacza, w drugim człowieku, w jakiejś sytuacji, pozytywów, jest dość rewolucyjna. Tak już skonstruowana jest ludzka natura, że łatwiej nam doszukiwać się „dziury w całym”, niż pozytywów. Dużo lepiej wychodzi nam krytykowanie, niż docenianie, szybciej zauważamy wady niż zalety, dużo częściej ganimy niż chwalimy. Tymczasem wychowanie młodego człowieka nie może być pozbawione elementu chwalenia właśnie! Niektórym rodzicom chwalenie wydaje się być równoznaczne z rozpieszczaniem, według innych lepiej od razu stawiać poważne wymagania i po prostu oczekiwać ich realizacji, niż doceniać małe kroczki, które każdego dnia czyni ich latorośl. Z drugiej strony, każdy wie jak miło jest być chwalonym i jak bardzo demobilizująco wpływa na nas nagana, a mimo to wciąż trudno nam wyrażać pochwałę? O ile dzieci, które są „bezproblemowo wychowawczo” jeszcze mają możliwość na pochwałę, o tyle młodzi ludzie sprawiający trudności, właściwie nie mają szans jej usłyszeć! Tymczasem to właśnie oni potrzebują słyszeć ją najczęściej!

     Wydaje się, że cały system edukacjno - wychowawczy, jest skonstruowany w ten sposób, że nagradzani zostają jedynie uczniowie najzdolniejsi, przestrzegający wymaganych reguł, czyli ci, którym w jakiś sposób poszczęściło się w wymiarze genetycznym czy środowiskowym i mają łatwość w realizowaniu naszych wymagań. Niektórzy rodzice tak bardzo koncentrują się na wyznaczaniu granic, korygowaniu zachowań, wyuczaniu wzorców grzecznego czy poprawnego zachowania, a zwłaszcza na egzekwowaniu oczekiwań edukacyjnych, że zapominają w tych perfekcjonistycznych dążeniach i wymaganiach o dziecku. Dziecko nie może być tylko poddawane nieustającemu oddziaływaniu korygującemu zachowania, ale musi być także chwalone, wspierane, doceniane. Co więcej, jeśli już czegoś się nauczy, to nie możemy po prostu przejść do porządku dziennego i uznać, że nie ma czego doceniać. To właśnie jest pole do popisu dla nas-dorosłych, byśmy mogli wyrazić swoje uznanie dla dziecka.

     cdn…

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).