• Emocje

    • WSPIERANIE ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECI

     W życiu każdego człowieka zasadniczą rolę odgrywają emocje, które towarzyszą nam w różnych

     sytuacjach i odpowiadają za relacje ze światem zewnętrznym.

      

     W pierwszych latach życia dziecka kształtują się postawy, zachowania i nawyki, które znacząco

     wpływają na jego dalsze funkcjonowanie. Prawidłowy rozwój sfery emocji dziecka w dużej mierze zależy

     od prawidłowego kontaktu emocjonalnego jaki ma ono z rodzicami i najbliższymi dla siebie osobami.

     Emocji nie można oceniać jako negatywnych lub pozytywnych. Wszystkie są cenne dostarczają

     bowiem informacji o sytuacji życiowej w jakiej znajduje się dana osoba. Dziecko musi mieć pewność, że

     wśród najbliższych może wyrażać wszelkie emocje jakich doświadcza. Jeśli dziecko będzie czuło się

     bezpieczne i akceptowane, odważnie podejmie nowe wyzwania jakie niesie dorosłe życie. W poczuciu

     akceptacji samego siebie będzie ufało sobie, najbliższym oraz innym ludziom. W trudnych sytuacjach

     wyzwalających lęk, obawę , dziecko które doznało poczucia więzi będzie potrafiło współczuć i pomagać

     innym.

      

     Nie należy nadmiernie chronić dzieci przed przeżywaniem sytuacji stresowych, należy im jednak

     pomóc uporać się z trudną sytuacją poprzez przekazanie konkretnych sposobów na poradzenie sobie z

     daną emocją (np. z gniewem).

      

     Kształtując zachowania dziecka należy zawsze go wspierać emocjonalnie i rozmawiać z nim o

     emocjach dzięki czemu będzie potrafiło: nazywać emocję, którą odczuwa, zachować się w sposób, który

     jest akceptowany społecznie, rozpoznać emocje innych, zrozumieć zachowanie innych w związku z tym

     co przeżywają.

      

     Rozmowa o emocjach, w szczególności o tych bolesnych - nie jest prosta. Można wykorzystać

     do tego zabawy, gry, ćwiczenia, wiersze i literaturę (bajki, opowiadania) poruszające interesujący nas

     problem. Obecnie na rynku jest ogromna ilość bajek terapeutycznych i opowiadań, które pomogą w

     rozmowie na trudne tematy. Przykładem takiej literatury „terapeutycznej” jest wiersz Z. Dimitroca pt.

     „Jagódka i smutki”. Stwarza on możliwość do porozmawianiu o smutku.

      

     „Jagódka i smutki”

     Do malutkiej Jagódki, przyplątały się smutki...

     Jeden smutek był duży, mieszkał w wielkiej kałuży

     Gdy znienacka wyskoczył, oba buty zamoczył!

     Drugi smutek był mały i troszeczkę nieśmiały

     Ukrył się w piaskownicy pod postacią dżdżownicy

     Gdy pokazał się w piasku, był powodem do wrzasku...

     Lecz na ogół jagódka jest naprawdę milutka

     I choć w dzień bryka, rzadko smutki spotyka.

      

     Emocjonalne domino

     Celem tej zabawy jest nauka wyrażania emocji, odczytywania ich u innych osób, uważnego

     obserwowania i nazywania.

     Rodzic losuje z koperty wyraz nazywający emocję. Za pomocą mimiki i ciała przedstawia ją. Dziecko

     stara się odgadnąć o jaką emocję chodzi, a później samo losuje kolejny wyraz, odgrywa emocję a rodzic

     zgaduje o jaką emocję chodzi.

     Pamiętajmy, że to rodzice oraz inne osoby z najbliższego otoczenia dziecka są dla nich wzorem do

     naśladowania i za sprawą ich obserwacji uczą się najwięcej o sobie, o świecie i o sposobach radzenia

     sobie w różnych sytuacjach.

      

     Katarzyna Otulak – psycholog SP75

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).