• Kwestionariusz

    • Kwestionariusz umiejętności mojego dziecka


     Proszę się zastanowić i określić umiejętności swojego dziecka.


     Moje dziecko ………………………………….


     Umiejętności sprzyjające w nauce, dziecko potrafi:

     dobrze

     średnio

     słabo

     1.

     Powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat i gdzie mieszka
     2.

     Określić jaką mamy teraz porę roku, powiedzieć po czym poznajemy pory roku (scharakteryzować je i wymienić po kolei), nazwać miesiące (nie koniecznie po kolei), nazwać dni tygodnia
     3.

     Podporządkować się normom i regułom
     4.

     Bawić się z rówieśnikami
     5.

     Zachowywać się odpowiednio do miejsca, w którym przebywa
     6.

     Skoncentrować się na zadaniu około 20 minut
     7.

     Sprawnie i szybko się ubierać i rozbierać
     8.

     Posługiwać się sztućcami
     9.

     Opowiadać treść obrazka, historyjki, bajki lub opowiadania pełnymi zdaniami z użyciem słów „wcześniej”, „później”
     10.

     Rysować, kolorować, lepić z plasteliny, budować konstrukcje z klocków według planu
     11.

     Posługiwać się nożyczkami i poprawnie trzymać narzędzia do pisania i rysowania
     12.

     Nazywać poprawnie przedmioty, wymawiać wyraźnie wyrazy bez przestawiania głosek w słowach
     13.

     Określić jaka jest głoska na początku i na końcu słowa, wystukiwać poprawnie usłyszane rytmy
     14.

     Przegłoskować słowa 3,4 –głoskowe
     15.

     Złożyć słowo z usłyszanych kolejno głosek
     16.

     Wyszukać podobieństwa i różnice i obrazkach,

     układać puzzle
     17.

     Odwzorować poprawnie pokazane figury i szlaczki
     18.

     Z zainteresowaniem oglądać książki i pracować w nich
     19.

     Policzyć do 10, skojarzyć liczbę z ilością elementów
     20.

     Określić „gdzie jest mniej” a „gdzie więcej”
     21.

     Dodawać i odejmować „na palcach”
     22.

     Z zainteresowaniem obserwować otaczający świat i reagować w zależności od sytuacji
     23.

     Zapamiętać i wykonać złożone polecenie
     24.

     Dążyć do dokończenia rozpoczętej pracy i osiągnięcia celu.
     25.

     Wykazywać inicjatywę w różnych sferach życia
     Podsumowanie odpowiedzi

     Opracowała M. Trojan psycholog z poradni PPP nr 1

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).