• Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

    • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

     Data

     Etap rekrutacji/czynność rodzica

     od

     do

     Kontynuacja edukacji przedszkolnej

     13 lutego

     19 lutego
     godz. 16.00

     Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

     Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych

     20 lutego

     godz. 13.00

     Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

     20 lutego

     godz. 13.00

     7 marca

     godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

     20 lutego

     godz. 13.00

      

     8 marca

     godz. 16.00

     Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

     UWAGA

     1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
     2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
      o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

     10 kwietnia

     godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych.

     10 kwietnia

     godz. 13.00

     17 kwietnia

     do godz. 16.00

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
     w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

     24 kwietnia

     godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych
     i nieprzyjętych

     Procedura odwoławcza

     od 24 kwietnia

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
     do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych

     6 czerwca

     godz. 16.00

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     6 czerwca

     godz. 16.00

     12 czerwca

     godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

     6 czerwca

      

     13 czerwca

     godz. 16.00

     Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

     UWAGA

     1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
     2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
      o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

     18 czerwca

     godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych.

     18 czerwca

     godz. 13.00

      

     25 czerwca

     godz. 16.00

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
     w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

     26 czerwca

     godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych
     i nieprzyjętych.

     od 26 czerwca

     Procedura odwoławcza.

     30 sierpnia

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

      

      

     Więcej informacji pod adresem: 

     http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/20478_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).