• Podręczniki

    • W roku szkolnym 2018/2019 podręczniki i materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć w klasach I - III oraz IV - VII z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej będą dostępne BEZPŁATNIE. 

     Podreczniki__na_rok_szkolny_2019_2020_(1).pdf

     191204170633_0001.pdf

      

     *RODZICE WE WŁASNYM ZAKRESIE ZAKUPUJĄ PODRĘCZNIKI DO:

     • Religii/Etyki
     • Języka niemieckiego nadobowiązkowego dla klas IV-VI
     • Wychowania przedszkolnego
     • Języka angielskiego do oddziału przedszkolnego  New Sparks Starter; wydawnictwo – Oxford; Autorzy: Kathryn Harper, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
      
      
     PODRĘCZNIKI DO RELIGII:
      

     KLASA 0: „KOCHAM DOBREGO BOGA”, WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ, PODRĘCZNIK NR AZ-03-04/3-1

      

     KLASA I: „W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”, WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE, NR PODRĘCZNIKA AZ-11-01/10-WA-1/12

      

     KLASA II: „A OTO JA JESTEM Z WAMI”, WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE, NR PODRĘCZNIKA NR PODRĘCZNIKA AZ-12-01/10-WA-2/13

      

     KLASA III: „KTO SPOŻYWA MOJE CIAŁO, MA ŻYCIE”, WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE, NR PODRĘCZNIKA: AZ-13-01/10-WA-2/14

      

     KLASA IV: „JESTEM CHRZEŚCIJANINEM”, WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE, NR PODRĘCZNIKA AZ-21-01/10-WA-3/13

      

     KLASA V: „WIERZĘ W JEDNEGO BOGA”, WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE, NR PODRĘCZNIKA AZ-22-

     01/10-WA-3/14

      

     KLASA VI: „WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY”, WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE, NR PODRĘCZNIKA AZ-23-01/10-WA-5/14

      

     KLASA VII: „TWOJE SŁOWO ŚWIATŁEM NA MOJEJ DRODZE”, WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE, NR PODRĘCZNIKA AZ-31-01/10-WA-1/2

      

     KLASA VIII: „TY ŚCIEŻKĘ ŻYCIA MI UKAŻESZ”, WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE, NR PODRĘCZNIKA AZ-32-01/10-WA-1/13

      
      
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).