• Kwestionariusz

    • Kwestionariusz umiejętności mojego dziecka


     Proszę się zastanowić i określić umiejętności swojego dziecka.


     Moje dziecko ………………………………….


     Umiejętności sprzyjające w nauce, dziecko potrafi:

     dobrze

     średnio

     słabo

     1.

     Powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat i gdzie mieszka
     2.

     Określić jaką mamy teraz porę roku, powiedzieć po czym poznajemy pory roku (scharakteryzować je i wymienić po kolei), nazwać miesiące (nie koniecznie po kolei), nazwać dni tygodnia
     3.

     Podporządkować się normom i regułom
     4.

     Bawić się z rówieśnikami
     5.

     Zachowywać się odpowiednio do miejsca, w którym przebywa
     6.

     Skoncentrować się na zadaniu około 20 minut
     7.

     Sprawnie i szybko się ubierać i rozbierać
     8.

     Posługiwać się sztućcami
     9.

     Opowiadać treść obrazka, historyjki, bajki lub opowiadania pełnymi zdaniami z użyciem słów „wcześniej”, „później”
     10.

     Rysować, kolorować, lepić z plasteliny, budować konstrukcje z klocków według planu
     11.

     Posługiwać się nożyczkami i poprawnie trzymać narzędzia do pisania i rysowania
     12.

     Nazywać poprawnie przedmioty, wymawiać wyraźnie wyrazy bez przestawiania głosek w słowach
     13.

     Określić jaka jest głoska na początku i na końcu słowa, wystukiwać poprawnie usłyszane rytmy
     14.

     Przegłoskować słowa 3,4 –głoskowe
     15.

     Złożyć słowo z usłyszanych kolejno głosek
     16.

     Wyszukać podobieństwa i różnice i obrazkach,

     układać puzzle
     17.

     Odwzorować poprawnie pokazane figury i szlaczki
     18.

     Z zainteresowaniem oglądać książki i pracować w nich
     19.

     Policzyć do 10, skojarzyć liczbę z ilością elementów
     20.

     Określić „gdzie jest mniej” a „gdzie więcej”
     21.

     Dodawać i odejmować „na palcach”
     22.

     Z zainteresowaniem obserwować otaczający świat i reagować w zależności od sytuacji
     23.

     Zapamiętać i wykonać złożone polecenie
     24.

     Dążyć do dokończenia rozpoczętej pracy i osiągnięcia celu.
     25.

     Wykazywać inicjatywę w różnych sferach życia
     Podsumowanie odpowiedzi

     Opracowała M. Trojan psycholog z poradni PPP nr 1