• Konkurs plastyczny

    • Międzynarodowy Konkurs Plastyczny " INNE SPOJRZENIE"

     o temacie przewodnim : "CO NAM W DUSZY GRA" - paleta uczuć i emocji.

      

     OGÓLNE WARUNKI:

     Format A4 lub A3
     Dowolna technika plastyczna np. malarstwo, grafika, rysunek, collage inne 
     w przypadku techniki collage bez materiałów sypkich czy plasteliny.

     Jednym z celów konkursu jest twórcza refleksja nad otaczającym światem i dialog o wspólnych wartościach

     oraz kształtowanie postaw empatycznych i prospołecznościowych 

     WIEK :

     Dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat. Prace będą rozpatrywane w kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat,17-19 lat

      

     Spośród prac naszych uczniów, jakie zakwalifikują się na etapie szkolnym ,każdy nauczyciel plastyki będzie mógł wytypować do 10 prac na konkurs.

     Nauczyciel wysyłając prace na konkurs ma obowiązek potwierdzić, że praca dziecka została przez uczestnika wykonana samodzielnie!

     Wybór prac na etapie szkolnym nastąpi 25 stycznia i do tego dnia można dostarczyć swoją prace.

      

     Organizatorem konkursu jest Elżbieta Skiba-Posikata Dyrektor OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 w Sosnowcu

      

     Szczegółowe informacje i regulamin: 

     http://www.opp1.sosnowiec.ehost.pl/index.php/miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-inne-spojrzenie/149-regulamin-17-edycji-miedzynarodowego-konkursu-plastycznego-inne-spojrzenie

     www.innespojrzenie.sosnowiec.pl

     Zapraszamy !!!

    • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów 2018/2019 KONKURS LITERACKI

    • REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

     w ramach Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów 2018/2019

     „UWIERZ W SIEBIE I POKAŻ, CO POTRAFISZ”

     Konkurs jest adresowany do uczniów szkół śródmiejskich.

      

     KATEGORIE WIEKOWE:

     §  kl. IV - VI szkoły podstawowej

     §  kl. VII – VIII szkoły podstawowej i klasa gimnazjalna

     §  szkoła średnia

         

     TEMATYKA :

     • „Wolność kocham i rozumiem…” – „Kocham wolność” (słowa piosenki
      Bogdan Łyszkiewicz)

      

     FORMA LITERACKA:

     §  wiersz

      

     TERMINY:

     §  wiersze (wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia) należy składać
     do dnia 31 października 2018 roku bezpośrednio w MDK „Muranów”, ul. Stawki 10,
     00-178 Warszawa, w godz. 9.00-16.00;

     §  informacja  o laureatach konkursu dostępna będzie na stronie internetowej Dzielnicy Śródmieście i Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida
     od dnia 15 listopada 2018 r.;

     §  dnia 27 listopada 2018 r. na stronie internetowej MDK „Muranów” zostanie zamieszczona informacja o laureatach konkursu literackiego zaproszonych
     do udziału w widowisku podczas gali w Kinie Muranów oraz o poprzedzającej galę próbie w dniu 3 grudnia 2018 r. w siedzibie MDK „Muranów”;

     §  spotkanie laureatów połączone z zaprezentowaniem wybranych, zgodnie
     z potrzebami scenariusza imprezy finałowej, nagrodzonych wierszy oraz uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród w postaci statuetek odbędzie się
     dnia 7 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w Kinie Muranów przy ul. Andersa 5;    

     §  organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania imprezy finałowej, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora.

     §  Nadesłanie wierszy jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

     WYMAGANIA KONKURSOWE:

     §  uczestnik konkursu może nadesłać od 1 do 3 wierszy;

     §  każdy utwór należy opatrzyć: tytułem, imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora, typem szkoły, nazwą i adresem szkoły, imieniem i nazwiskiem opiekuna, pod kierunkiem którego powstał utwór lub zaznaczyć, że autor przygotował pracę samodzielnie;

     §  teksty należy składać w 4 egzemplarzach w formie drukowanej;

     §  uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic, prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, tj. udostępnianie
     w materiałach informacyjnych MDK prac nadesłanych na konkurs (w całości
     lub we fragmentach), w celach promowania działalności MDK.

     KRYTERIA OCENY:

     §  twórczy charakter utworu;

     §  poprawność językowa i stylistyczna;           

     §  zgodność utworu z tematyką.

      

     KOORDYNATOR KONKURSU:

     Jolanta Rajska,

     tel./fax 22 635 82 85, tel. centr. 22 635 01 40

     e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

      

     strona: www.mdk-muranow.waw.pl

      

     KARTA ZGŁOSZENIA

     konkurs_literacki.doc 

    • Śródmiejski Festiwalu Młodych Talentów 2018/2019KONKURS RECYTATORSKI

    • REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

                 Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów 2018/2019

     Konkurs jest adresowany do uczniów szkół śródmiejskich.

      

     KATEGORIE WIEKOWE:

     •              - klasy 0-III szkoły podstawowej
     •              - klasy IV-VI szkoły podstawowej
     •              - klasy VII, VIII szkoły podstawowej i klasa gimnazjalna

      - szkoła średnia

      

     REPERTUAR:

     utwór (wiersz, tekst piosenki lub fragment prozy) na temat:

     - „Wolność kocham i rozumiem…”

          - „Kocham wolność” (słowa piosenki Bogdan Łyszkiewicz)

      

     TERMINY:

     • Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z tekstem recytowanego utworu należy przesłać na adres recytacje-mdk@o2.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie MDK „Muranów”, (ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa w godz. 9.00-16.00)                        do dnia 19 października 2018 r. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie                  www.mdk-muranow.waw
     • 29 października  2018 r. na stronie internetowej MDK „Muranów” umieszczony zostanie dokładny harmonogram przesłuchań. Prosimy nauczycieli zgłaszających uczniów do konkursu o zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami i przekazanie ich uczestnikom. 
     • Przesłuchania odbędą się w sali widowiskowej MDK „Muranów”, ul. Stawki 10                                   w dniach 5 – 8 listopada 2018 r.
     • Informacje o nagrodzonych wykonawcach dostępne będą na stronie internetowej Dzielnicy Śródmieście i Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” od 12 listopada 2018 r.
     • 27 listopada 2018 r. na stronie internetowej MDK „Muranów” zostanie zamieszczona informacja o laureatach konkursu recytatorskiego zaproszonych do udziału                         w widowisku poetyckim zaprezentowanym podczas gali w Kinie Muranów.

     3 grudnia 2018 r. odbędzie się spotkanie wybranych laureatów konkursów recytatorskiego i literackiego oraz wspólna próba w siedzibie MDK „Muranów”.

     • Uroczyste spotkanie wszystkich laureatów i zaproszonych gości, podczas którego nastąpi wręczenie dyplomów i statuetek, odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w Kinie Muranów o godzinie 11.00 przy ulicy Andersa 5. Gala rozpocznie się widowiskiem poetyckim z udziałem laureatów wybranych zgodnie z potrzebami scenariusza imprezy finałowej.
     • Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania działań    konkursowych, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora.

           Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

     WYMAGANIA KONKURSOWE

     Uczestnik powinien:

           -  dokonać wyboru utworu o cenionej wartości literackiej;

           -  przygotować recytację jednego utworu;

           -  zostać wyłonionym w eliminacjach wewnętrznych do reprezentowania szkoły

        (jeden nauczyciel może zgłosić maksymalnie 5 uczniów z jednej klasy szkolnej).

     KRYTERIA OCENY:

     • dobór repertuaru;
     • interpretacja utworu;
     • kultura mowy;
     • ogólny wyraz artystyczny.

     KOORDYNATOR KONKURSU:

     Joanna Oleś

     Tel/fax (22) 635-82-85, strona: www.mdk-muranow.waw.pl email: recytacje-mdk@o2.pl

      

     KARTA ZGŁOSZENIA

     konkurs_recytatorski.doc

    • Kartka dla Niepodległej

    • Zapraszamy do udziału w konkursie "Kartka dla Niepodległej" organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

     Do 5 listopada uczniowie wszystkich typów szkół z Mazowsza mogą nadsyłać życzenia i kartki dla Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

     Udział w konkursie to niebagatelna szansa do rozbudzenia przez uczniów własnej inwencji twórczej, zaś dla nauczycieli jest to wspaniała okazja do wzbogacenia form pracy z uczniem uzdolnionym.

     Głównym celem konkursu jest uczczenie Jubileuszu 100 - lecia odrodzenia polskiej państwowości. W ten sposób chcemy promować wśród uczniów i nauczycieli postawy patriotyczne oraz przywiązanie do barw narodowych.

     Uczniowie mogą wystartować w dwóch kategoriach prac konkursowych: literackiej, która obejmuje pisemne życzenia dla Niepodległej, oraz graficznej z wykorzystaniem technik komputerowych.

     Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

     Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyłaniając 3 najlepsze prace z każdej formy konkursu i każdej kategorii uczniów. Dla zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


     Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2018 r.

     Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

     http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1682,Zarzadzenie-Nr-76-z-dnia-19-pazdziernika-2018-r.html

      

      

   • Wyniki konkursów

   •  Z przyjemnością informujemy, że nasza uczennica - Laura Nowak z kl. VIb zajęła I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pod hasłem "Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat..." w kategorii: klasy IV - VIII pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Ropczyc. 


    Wyniki I edycji Dzielnicowego Konkursu Poetyckiej Twórczości Własnej "100 lat Niepodległej"

     

    Klasy I-III

    III miejsce Zofia Bis, kl.Ib

     

    Klasy IV-VI

    Wyróżnienie Zofia Grochowska, kl.VIb

     

    Serdecznie gratujemy Dzieciom i Rodzicom!


    Wyniki konkursu "Warszawa Dama w biało-czerwonej sukni"

    Kategoria plastyczna
    Klasy I-III
    Wyróżnienie
    Maria Tytuła, kl.IIId

    Kategoria fotograficzna
    Uczniowie młodsi
    II miejsce
    Zuzanna Skuza, kl.IVc

    Kategoria literacka
    Wiersze
    III miejsce Weronika Kowalska, kl.VIIc

    Uroczyste zakończenie konkursu 12 kwietnia o 14.00 w Szkole Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy, ul.Dembowskiego 9


    Gratulujemy !!!

     

    Grupa starszych dziewczynek zdobyła taneczną Złotą Wenę 2018 i tym samym obroniła tytuł z zeszłego roku. Gratulujemy!

    Mamy przyjemność poinformować Państwa, że uczennice naszej Szkoły:
    - Wiktoria Szulc,
    - Anna Wilczek,
    - Zuzanna Kopczewska 
    wywalczyły I miejsce w tenisie stołowym w ramach Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży 2017/2018.
    Gratulujemy sukcesów naszym zawodniczkom i ich nauczycielom!

     

    Wyniki konkursu plastycznego "Pocztówki z Warszawy w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę"

    3 miejsce w konkursie wojewódzkim otrzymała Wikotoria Bandurska uczennica klasy 5c

    Gratulujemy!

     

    Mamy przyjemność poinformować Państwa, że do finału Warszawskiej Olimpiady Języka Angielskiego zakwalifikowali się:
    - Weronika Kowalska kl. 7c
    - Jan Trzebiński kl. 6b
    Uczniowie Ci będą uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym z uczniami z USA w dniu 28.03.2018r w SP 84.
    Serdecznie gratulujemy Uczniom i prowadzącym ich Nauczycielom!

     

    Mamy przyjemność poinformować o laureatach Konkursu Matematycznego Olimpus - sesja zimowa:
    1) Konstancja Jasińska - klasa 4b
    2) Olaf Duda - klasa 4b
    3) Kajetan Ramsza - klasa 6b
    4) Damian Woźniak - klasa 7a
    Serdecznie gratulujemy!!!

     

    Zuzanna Skuza - uczennica klasy 4c zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie w Słuchaniu ze Zrozumieniem The Bat Kid w kategorii klas czwartych.
    Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

     

     

    Podczas etapu szkolnego Warszawskiego Konkursu Czytelniczego "Magia lektur" najwięcej punktów zdobyła Helena Kopszak, ucz. kl.VIb.
    Hela będzie reprezentować naszą szkołę podczas etapu międzyszkolnego składającego się z półfinału i finału 2 marca 2018r., godz.10.00
    Trzymamy kciuki:))

    Dziękuję Wszystkim uczestnikom etapu szkolnego za poświęcony czas i przeczytanie książki.

    Ewa Łopieńska:)

  • Mamy przyjemność poinformować Państwa, że uczeń klasy 7c - Krystian Fedorowicz przeszedł do II etapu konkursu "Scratch Kocha Matematykę". II etap konkursu zostanie rozegrany 15.12.2017 r. w Zespole Szkół Społecznych w Jarocinie, ul. Przemysłowa 1.
   Serdecznie gratulujemy uczniowi i nauczycielowi prowadzącemu - Pani Agacie Tkaczyk.

  • Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Kajetan Ramsza - uczeń klasy 6b zakwalifikował się do III (ostatniego) etapu Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
   Gratulujemy Kajtkowi tak wielkiego sukcesu i trzymamy kciuki za ostatni etap!

  • Jury konkursu historycznego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę przyznało nagrody i wyróżnienia: 

   - w kategorii klas VI-VII:
   1.M.Chruśliński kl.VIIa
   2.W.Pajdo kl.VIb

   wyróżnienia:
   A.Muranowicz kl.VIIa
   N.Sadlik kl.VII c
   A.Muranowicz kl.VII a

   - w kategorii klas IV-V:
   1. J.Rychel kl.IVc oraz W.Niedźwiedzka kl.Vb
   2. W.Cygan kl.Va oraz A.Wewiorka kl.Vb
   3. P.Głowacka kl.Va oraz I.Święcki kl.Vb

   Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
   Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego apelu podsumowującego pierwszy semestr.

   Anna Adamczyk

  • Mamy przyjemność przekazać Państwu informacje o wynikach szkolnego etapu Warszawskiej Olimpiady z Języka Angielskiego.

   Do drugiego etapu Olimpiady zakwalifikowali się następujący uczniowie:
   Matylda Waller kl.4c - 26 punktów
   Maximilian Taraba kl.7a - 26p
   Weronika Kowalska kl.7c - 25p
   Antoni Maciejewski kl.7b - 25p
   Mikołaj Safiański kl.7c - 25p
   Jan Trzebiński kl.6b - 25p
   Gratulujemy i życzymy sukcesów w II etapie!

  • Mamy przyjemność ogłosić, że dwie uczennice klasy 7c - Wiktoria Szulc i Anna Wilczek wywalczyły dla naszej Szkoły złoty medal w Warszawie w tenisie stołowym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 
   Wielkie gratulacje dla zawodniczek i naszych nauczycieli wf

  • Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego 'Memory Master' - sesja jesienna

   klasy 4
   laureaci II stopnia
   Antoni Lutrowicz kl.4a
   laureaci III stopnia
   Konstanty Kopszak kl.4b
   Zuzanna Skuza kl.4c

   klasy 5
   laureaci II stopnia
   Weronika Niedźwiedzka kl.5b
   Weronika Maliszewska kl.5b
   Zuzanna Stanaszek kl.5a
   Amanda Wiewiorka kl.5b
   laureaci III stopnia
   Ignacy Święcki kl.5b
   Szymon Godlewski kl.5a

   klasy 6
   laureaci III stopnia
   Jan Trzebiński kl.6b
   Aleksandra Filipek kl.6b
   Antoni Pusz-Niciński kl.6a
   Samuel Cuber kl.6b
   Julia Erdenepurev kl.6b
   Aleksandra Pietrasik kl.6b
   Aleksandra Stojek kl.6b
   Weronika Pajdo kl.6b

   klasy 7
   laureaci III stopnia
   Mikołaj Safiański kl.7c
   Mateusz Kloc-Konkołowicz kl7b
   Maria Wolska kl.7b

   wyróżnienia
   Julia Chmura kl.4b
   Michalina Stępień kl.5b
   Barbara Styczyńska kl.5a
   Karolina Mońka kl.5c
   Maurycy Wocial kl.6a
   Zofia Dąbrowska kl.6b
   Barbara Szczepańska kl.6b
   Aleksandra Godlewska kl.7c
   Marek Suvorov kl.7b
   Pola Serwacka kl.7a

   Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

    

  • Mam przyjemność poinformować Państwa, że dwóch uczniów naszej Szkoły:
   - Maciej Skorupa z klasy 7b,
   - Kajetan Ramsza z klasy 6b
   przeszli do II etapu Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
   Serdecznie gratulujemy i życzymy przejścia do kolejnego etapu!

  • Wyniki konkursu czytelniczego 
   "Pięcioro dzieci i coś"

   I miejsce - Kosma Press, kl.IIIa
   II miejsce - Jadwiga Rychel, kl.IVc
   III miejsce - Michał Baczyński, kl.IVa
   III miejsce - Maria Smętkowska, kl.IIId

   Zwycięzcom Gratulujemy:)
    

  • Mamy przyjemność poinformować, że uczeń naszej Szkoły - Jerzy Eckert z klasy 7a zakwalifikował się do rejonowego etapu Konkursu Filozoficznego "W drodze do mądrości" organizowanego przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne. 
   Gratulujemy wyniku i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

  • Z radością informujemy ,że uczniowie klas 3b i 3c zajęli bardzo wysokie miejsca w ogólnopolskim konkursie ortograficznym NIE TYLKO DLA MISTRZÓW

   III m-ce - Karolina Grekowicz kl. 3c
   VIII m-ce -wyróżnienie- Lena Krawczyńska kl. 3c 
   X m-ce -wyróżnienie -Daniel Smykowski kl. 3c
   XVI m-ce - Antonina Marzec kl.3c
   XIX m-ce - Barbara Miska kl.3b
   XXIII m-ce Blanka Łukasiewicz kl3b
   XXXII m-ce Maria Śliż kl 3b

   Serdecznie gratulujemy

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).