• Festiwal Pieśni Patriotycznych

     Nowa galeria Konkurs Pieśni Patriotycznych została dodana do albumu fotograficznego

     W ramach uroczystości z okazji Rocznicy Niepodległości Polski, nasza szkoła zorganizowała Festiwal Pieśni Patriotycznych, podczas którego uczniowie prezentowali utwory nawiązujące do historii i ducha niepodległej Polski. To wyjątkowe wydarzenie, pełne wzruszeń i dumy, podkreśliło naszą wspólną więź z ojczyzną, jednocząc społeczność szkolną w duchu patriotyzmu. 🇵🇱

     Konkurs w tym roku zwyciężyły klasy:
     🏆 1 miejsce - 4a
     🏆 2 miejsce - 6c
     🏆 3 miejsce - 7c.
     Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim występującym klasom!

    • ZIMA W MIEŚCIE 2024 - zapisy

     Warszawska Akcja Zima w Mieście 15 stycznia - 26 stycznia 2024 r.

     Już od 24 listopada 2023 r. rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji Zima w Mieście. Tak, jak co roku w okresie ferii, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz różnorodne zajęcia.

     Warszawska Akcja Zima w Mieście 2024 adresowana jest do uczniów warszawskich szkół oraz dzieci (uczniów) mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie (status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia, oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej).

     Jak się zapisać?

     Zapisy do Akcji Zima w Mieście 2024, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 24 listopada 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 10 grudnia 2023 r. do godziny 24:00  - zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram. Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do Akcji Zima w Mieście 2024 zostanie opublikowana w systemie 15 grudnia 2023 r. o godzinie 16:00.Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę.

     Proszę nie dokonywać opłat (przelewów) przed 1 stycznia 2024 r.  Od 2 stycznia 2024 r. od godziny 8:00 do 8 stycznia 2024 r. do godziny 16:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

     Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl  Feryjne Placówki Edukacyjne. 

     Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającymw Warszawie.

     Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 20 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 30 zł dziennie za opiekę.Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

     Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

     Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

     Zapraszamy!

    • Pożegnanie

     🖤"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
     Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
     tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

      (ks. Jan Twardowski)

     Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 13.09.2023r.  Pani DANUTY WÓJTOWICZ - wieloletniego nauczyciela matematyki w naszej Szkole. Pani Danuta na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach. W tym trudnym czasie żałoby łączymy się myślami z najbliższymi Pani Danuty, którym współczujemy utraty ukochanej Osoby.

     Pogrążeni w smutku:
     Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracji i obsługi, Uczniowie, Absolwenci, Rodzice🖤

     Pokój Jej duszy🖤

    • Piknik Rodzinny z okazji 60-lecia Naszej Szkoły

     🎉1 września 1963 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek w naszej Szkole przy ul. Niecałej.🔔 Wraz z nadaniem Szkole imienia Marii Konopnickiej natychmiast zamieszkały u nas krasnoludki...🤠 Od tego dnia minęło właśnie 60 lat! 

     Zapraszamy  więc uczniów, rodziców, nauczycieli, przyjaciół i sympatyków naszej Szkoły do wspólnego świętowania Jubileuszu podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 16 września 2023r. (sobota) w godz. 10.00-13.00. 🎈 

     Obiecujemy mnóstwo niezapomnianych atrakcji😀 

    • mLegitymacja

     Uprzejmie przypominamy, że od roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. Prosimy zapoznać się ze szczegółami informacji - kliknij "Czytaj dalej".

     mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

     W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

     Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

     Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji). 

      

     Wydawanie/Uruchomienie mLegitymacji

     Aby uruchomić mLegitymację należy:

     • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (plik poniżej do pobrania) – za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.
     • Wysłać na adres sekretariatu sekretariat.sp75@eduwarszawa.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (zdjęcie będzie przechowywane przez 30 dni, do momentu wygenerowania mLegitymacji. Po tym czasie zostanie usunięte).

     Fotografia do mLegitymacji musi spełniać następujące kryteria:

     • oczy osoby widocznej na zdjęciu ‒ powinny one być zwrócone na wprost (podczas wykonywania zdjęcia powinny być zwrócone wprost na obiektyw aparatu),
     • usta osoby pozującej do zdjęcia ‒ powinny być zamknięte,
     • równomierne oświetlenie twarzy,
     • ustawienie głowy ‒ nie można przechylać jej na boki,
     • nakrycia głowy ‒ w momencie przygotowywania zdjęcia należy je zdjąć.

     Następnie:

     • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
     • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu. 

      

     Pozostałe informacje w plikach poniżej

     mLegitymacja: informacje szczegółowe

     Wniosek mLegitymacja SP75.pdf