• Hiszpania, losowanie uczniów.

    • W dniu 27 marca 2019roku o godz. 16 30 odbędzie się losowanie uczniów klas siódmych na wyjazd z programu Erasmus+ E-M@TI-ON do Hiszpanii.

     Wyjazd odbędzie  się w terminie 2-8 czerwca 2019r.


     Uczniowie zakwalifikowani do losowania muszą zgodnie z regulaminem wyjazdów zagranicznych:

     dostarczyć zgodę rodzica

     na świadectwie klasy szóstej uzyskali co najmniej bardzo dobre zachowanie, otrzymali co najmniej ocenę dobrą z j.angielskiego.

    • Erasmus+ E-M@TI-ON

    •  Szkoła Podstawowa nr 75 w Warszawie w latach 2016-2019 realizuje

      program Erasmus+ pod tytułem E-m@ti-on.

     Zapraszamy na międzynarodową stronę projektu: http://www.emotionerasmus.com/

      

     Celem projektu jest wychowanie ku przyszłości w zgodzie z nowoczesną technologią. Uczymy matematyki przy wsparciu technologii informatycznej tj programowania i robotyki, doskonalimy język angielski na poziomie komunikatywnym, wymieniamy doświadczenia z naszymi europejskimi partnerami w zakresie nowoczesnych metod i dobrych praktyk.

      E-m@ti-on to:

     E- jak elektronika, zastosowanie technologii elektronicznej

     M@TI (matematyka) -uatrakcyjnienie i poprawa wyników nauczania matematyki z zastosowaniem technologii informatycznej

     ON- aktywacja umysłów, zastosowanie metod aktywizujących

     EMOTION- emocje- zgodne współistnienie, współpraca w zespole, sposoby rozwiązywania konfliktów, dzielenie się dobrymi praktykami

     E-m@ti-on. - język angielski jako język projektu, zwiększenie motywacji uczenia się języka obcego przez uczniów, rozwijanie aspektu komunikatywność.

      

     Programem objęci są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 75 w okresie trzech lat trwania projektu. Podczas trwania projektu programujemy ze szczególnym uwzględnieniem podziału:

     2016/2017 programowanie w aplikacji Scretch

     2017/2018  budowa i programowanie robotów Lego WeDo

     2018/2019 budowa i programowanie robotów Lego Mindstroms

      Programem wyjazdu objęci są uczniowie klas piątych  w roku 2016/2017, klas szóstych w roku 2017/2018,  klas siódmych w roku szkolnym 2018/2019.

     Koordynator SP75 Danuta Agnieszka Pawlikowska

      

    • Planowane wyjazdy w roku szkolnym 2018/2019

    • 15-19 pażdziernika 2018r - wizyta delegacji nauczycieli ze europejskich szkół partnerskich w Polsce

     10-16 marca 2019r wyjazd zarządzający 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 75 do Grecji

      

     2-8 czetwca 2019r wyjazd grupy uczniów do Hiszpanii. Tematem przewodnim wyjazdu jest budowa tańczących robotów Lego Mindsrtoms.

      Losowanie trójki uczniów klas siódmych odbędzie się już w marcu 2019r.

     Na wyjazd zakwalifikuje się również jeden uczeń- Laureat Szkolnego Konkursu Robotycznego.

     Na pracę uczniów (eliminacje do finału) czekamy do 28 lutego 2019r.

     Poniżej regulaminy:

     szkolny_konkurs_Lego_Mindstroms.pdf

      

     regulamin_wyjazdow_zagranicznych_2019.pdf

      

      

  • Erasmus + E-M@TI-ON

    • Czas trwania projektu
    • 1 września 2016 do 30 czerwca 2019

    • Szkoły Partnerskie
    • Hiszpania:

     C.E.I.P.ANTONIO MACHADO

     Grecja:

     Rallia Protiba Piramatika Dimotika Sxolia

     Portugalia:

     Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches

     Szwecja:

     Fole Stenkyrka SO Region Gotland

     Niemcy:

     Europaische Schule Munchen

     Polska:

     Szkoła Podstawowa nr 75 im. M. Konopnickiej

    • O programie
    • Celem projektu jest wychowanie ku przyszłości w zgodzie z nowoczesną technologią. Uczymy matematyki przy wsparciu technologii informatycznej tj programowania i robotyki, doskonalimy język angielski na poziomie komunikatywnym, wymieniamy doświadczenia z naszymi europejskimi partnerami w zakresie nowoczesnych metod i dobrych praktyk.

    • Planowane wyjazdy w roku szkolnym 2017/2018

    • W roku szkolnym 2017/2018 planowane są następujące wyjazdy:

     9 - 14 października 2017r wyjazd zarządzający  do Szwecji (wyjazd 2 nauczycieli )

     4-9 marca 2018 wyjazad zarządzający do Portugalii  (wyjazd 2 nauczycieli )

     3-8 czerwca 2018r tygodniowy wyjazd czterech uczniów z klas szóstych do Monachium w Niemczech pod opieką 2 nauczycieli.

      

     Losowanie uczniów odbędzie się do 30 grudnia 2017 r
     Zgodnie z Regulaminem wyjazdów w losowaniu mogą wziąć udział uczniowie klas szóstych, którzy spełnią następujące wymagania:
     -  należy przedłożyć pisemną zgodę rodzica na wyjazd i uczestnictwo w  programie,
     -  warunkiem wyjazdu jest co najmniej ocena dobra z j. angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2016/2017, 
     -  warunkiem wyjazdu jest co najmniej zachowanie bardzo dobre uzyskane na koniec roku szkolnego 2016/2017,
     -  zainteresowania robotyką

     Wyjazd odbędzie się pod koniec maja ew na początku czerwca 2018r.

    • Międzynarodowy konkurs na logo Projektu rozstrzygnięty

    • Międzynarodowy konkurs na logo programu Erasmus+ E-M@TI-ON rozstrzygnięty.

     W wyniku głosowania zwyciężyło logo z Hiszpanii. Autorem okazał się być uczeń szkoły hiszpańskiej  Adrian - Polak z pochodzenia.

   • Scratch- szkolenie nauczycieli SP75

   • Dość liczna grupa nauczycieli naszej szkoły udała się na trwające kilka tygodni szkolenie z programowania w aplikacji Scratch, które odbyło się w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie prowadzącym był sam Pan Witold Kranas. Dziękujemy.

    • Wyjazd zarządzający do Monachium, Niemcy

    • W dniach 20-24 marca 2017r. odbył sie wyjazd zarządzający nauczycieli naszej szkoły koordynatora projektu p. Danuta Agnieszki Pawlikowskiej i p. Karoliny Sokołowskiej. Podczas wizyty w Europäische Schule München (Monachium) poruszano kwestie związane z realizacją zadań projektu, omówiono wstępnie wyjazd z uczniami do szkoły w Portugalii.

      

   • Wyjazd z uczniami do Portugalii do Bragi

   • W dniach 28 maja 2017r. do 3 czerwca 2017r odbył się wyjazd uczniów do Bragi w Portugalii.

    Pięciu uczniów naszej szkoły zostało wyłonionych zgodnie z regulaminem wyjazdów zagranicznych.

    Uczniowie zamieszkali u rodzin goszczących. Bogaty program w szkole  od godz. 8 00 do 18 30 wypełniały liczne obowiązki i przyjemności jak wygłoszenie prezentacji o Polsce i naszej szkole, wizyta w szkolnym radio, wizyta u Burmistrza Bragi, zajęcia Scratch, zajęcia robotyki itp

    W czasie wolnym czekały niespodzianki jak wyjazd do Porto, rejs statkiem aż do bram Oceanu Atlantyckiego, wizyta w Bom Jesus, Braga.

    • Planowane wyjazdy w roku 2016/2017

    • W roku szkolnym 2016/2017 planowane są następujące wyjazdy:

     20 - 25 marca 2017r wyjzad zarządzający  do Niemiec (wyjazd 2 nauczycieli )

     29.05 - 2.06.2017r wyjazd pięciu uczniów z klas piatych do Portugalii pod opieką 2 nauczycieli.

     Losowanie uczniów odbędzie się 31 marca2017 r o godz. 15 00
     Zgodnie z Regulaminem wyjazdów w losowaniu mogą wziąć udział uczniowie klas piątych, którzy spełnią następujące wymagania:
     -  należy przedłożyć pisemną zgodę rodzica na wyjazd i uczestnictwo w  programie,
     -  warunkiem wyjazdu jest co najmniej ocena dobra z j. angielskiego uzyskana w pierwszym semestrze roku 2016/2017, 
     -  warunkiem wyjazdu jest co najmniej zachowanie bardzo dobre uzyskane w pierwszym semestrze roku 2016/2017,
     -  na zajęciach informatyki należy zaliczyć co najmniej 2    zadania w programie Scratch.

    • Wizyta zarządzająca w Szwecji

    • W terminie 8-14 października 2017r odbył się wyjazd zarządzający połączony z licznymi szkoleniami do Visby na wyspie Gotland w Szwecji. W wyjeździe uczestniczyła p. Danuta Agnieszka Pawlikowska i p. Karolina Sokołowska. Podczas spotkań omówiono sprawy związane z realizacją zadań projektu, ustalono terminy kolejnych wyjazdów, przeprowadzono dużą ilość szkoleń dotyczących programowania.

  • Galeria zdjęć

   • 0
   • Podstawowe zdjęcia
    Podstawowe zdjęcia
    0
     • Wizyta nauczycieli z programu Reasmus+ E-M@TI-ON w Polsce

     • W dniach 13-19 października 2018r odwiedzili naszą szkołę nauczyciele współpracujący z nami w ramach programu Erasus+ E-M@TI-ON.


   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
    • sp75@edu.um.warszawa.pl
    • Tel./Fax: (22) 827-40-06
    • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
  • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

   1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
   2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
   3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
   4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
   5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
   6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
   9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
   10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).