• Hiszpania, losowanie uczniów.

    • W dniu 27 marca 2019roku o godz. 16 30 odbędzie się losowanie uczniów klas siódmych na wyjazd z programu Erasmus+ E-M@TI-ON do Hiszpanii.

     Wyjazd odbędzie  się w terminie 2-8 czerwca 2019r.


     Uczniowie zakwalifikowani do losowania muszą zgodnie z regulaminem wyjazdów zagranicznych:

     dostarczyć zgodę rodzica

     na świadectwie klasy szóstej uzyskali co najmniej bardzo dobre zachowanie, otrzymali co najmniej ocenę dobrą z j.angielskiego.

    • Erasmus+ E-M@TI-ON

    •  Szkoła Podstawowa nr 75 w Warszawie w latach 2016-2019 realizuje

      program Erasmus+ pod tytułem E-m@ti-on.

     Zapraszamy na międzynarodową stronę projektu: http://www.emotionerasmus.com/

      

     Celem projektu jest wychowanie ku przyszłości w zgodzie z nowoczesną technologią. Uczymy matematyki przy wsparciu technologii informatycznej tj programowania i robotyki, doskonalimy język angielski na poziomie komunikatywnym, wymieniamy doświadczenia z naszymi europejskimi partnerami w zakresie nowoczesnych metod i dobrych praktyk.

      E-m@ti-on to:

     E- jak elektronika, zastosowanie technologii elektronicznej

     M@TI (matematyka) -uatrakcyjnienie i poprawa wyników nauczania matematyki z zastosowaniem technologii informatycznej

     ON- aktywacja umysłów, zastosowanie metod aktywizujących

     EMOTION- emocje- zgodne współistnienie, współpraca w zespole, sposoby rozwiązywania konfliktów, dzielenie się dobrymi praktykami

     E-m@ti-on. - język angielski jako język projektu, zwiększenie motywacji uczenia się języka obcego przez uczniów, rozwijanie aspektu komunikatywność.

      

     Programem objęci są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 75 w okresie trzech lat trwania projektu. Podczas trwania projektu programujemy ze szczególnym uwzględnieniem podziału:

     2016/2017 programowanie w aplikacji Scretch

     2017/2018  budowa i programowanie robotów Lego WeDo

     2018/2019 budowa i programowanie robotów Lego Mindstroms

      Programem wyjazdu objęci są uczniowie klas piątych  w roku 2016/2017, klas szóstych w roku 2017/2018,  klas siódmych w roku szkolnym 2018/2019.

     Koordynator SP75 Danuta Agnieszka Pawlikowska

      

    • Planowane wyjazdy w roku szkolnym 2018/2019

    • 15-19 pażdziernika 2018r - wizyta delegacji nauczycieli ze europejskich szkół partnerskich w Polsce

     10-16 marca 2019r wyjazd zarządzający 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 75 do Grecji

      

     2-8 czetwca 2019r wyjazd grupy uczniów do Hiszpanii. Tematem przewodnim wyjazdu jest budowa tańczących robotów Lego Mindsrtoms.

      Losowanie trójki uczniów klas siódmych odbędzie się już w marcu 2019r.

     Na wyjazd zakwalifikuje się również jeden uczeń- Laureat Szkolnego Konkursu Robotycznego.

     Na pracę uczniów (eliminacje do finału) czekamy do 28 lutego 2019r.

     Poniżej regulaminy:

     szkolny_konkurs_Lego_Mindstroms.pdf

      

     regulamin_wyjazdow_zagranicznych_2019.pdf

      

      

  • Erasmus + E-M@TI-ON

    • Czas trwania projektu
    • 1 września 2016 do 30 czerwca 2019

    • Szkoły Partnerskie
    • Hiszpania:

     C.E.I.P.ANTONIO MACHADO

     Grecja:

     Rallia Protiba Piramatika Dimotika Sxolia

     Portugalia:

     Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches

     Szwecja:

     Fole Stenkyrka SO Region Gotland

     Niemcy:

     Europaische Schule Munchen

     Polska:

     Szkoła Podstawowa nr 75 im. M. Konopnickiej

    • O programie
    • Celem projektu jest wychowanie ku przyszłości w zgodzie z nowoczesną technologią. Uczymy matematyki przy wsparciu technologii informatycznej tj programowania i robotyki, doskonalimy język angielski na poziomie komunikatywnym, wymieniamy doświadczenia z naszymi europejskimi partnerami w zakresie nowoczesnych metod i dobrych praktyk.

    • Planowane wyjazdy w roku szkolnym 2017/2018

    • W roku szkolnym 2017/2018 planowane są następujące wyjazdy:

     9 - 14 października 2017r wyjazd zarządzający  do Szwecji (wyjazd 2 nauczycieli )

     4-9 marca 2018 wyjazad zarządzający do Portugalii  (wyjazd 2 nauczycieli )

     3-8 czerwca 2018r tygodniowy wyjazd czterech uczniów z klas szóstych do Monachium w Niemczech pod opieką 2 nauczycieli.

      

     Losowanie uczniów odbędzie się do 30 grudnia 2017 r
     Zgodnie z Regulaminem wyjazdów w losowaniu mogą wziąć udział uczniowie klas szóstych, którzy spełnią następujące wymagania:
     -  należy przedłożyć pisemną zgodę rodzica na wyjazd i uczestnictwo w  programie,
     -  warunkiem wyjazdu jest co najmniej ocena dobra z j. angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2016/2017, 
     -  warunkiem wyjazdu jest co najmniej zachowanie bardzo dobre uzyskane na koniec roku szkolnego 2016/2017,
     -  zainteresowania robotyką

     Wyjazd odbędzie się pod koniec maja ew na początku czerwca 2018r.

    • Międzynarodowy konkurs na logo Projektu rozstrzygnięty

    • Międzynarodowy konkurs na logo programu Erasmus+ E-M@TI-ON rozstrzygnięty.

     W wyniku głosowania zwyciężyło logo z Hiszpanii. Autorem okazał się być uczeń szkoły hiszpańskiej  Adrian - Polak z pochodzenia.

   • Scratch- szkolenie nauczycieli SP75

   • Dość liczna grupa nauczycieli naszej szkoły udała się na trwające kilka tygodni szkolenie z programowania w aplikacji Scratch, które odbyło się w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie prowadzącym był sam Pan Witold Kranas. Dziękujemy.

    • Wyjazd zarządzający do Monachium, Niemcy

    • W dniach 20-24 marca 2017r. odbył sie wyjazd zarządzający nauczycieli naszej szkoły koordynatora projektu p. Danuta Agnieszki Pawlikowskiej i p. Karoliny Sokołowskiej. Podczas wizyty w Europäische Schule München (Monachium) poruszano kwestie związane z realizacją zadań projektu, omówiono wstępnie wyjazd z uczniami do szkoły w Portugalii.

      

   • Wyjazd z uczniami do Portugalii do Bragi

   • W dniach 28 maja 2017r. do 3 czerwca 2017r odbył się wyjazd uczniów do Bragi w Portugalii.

    Pięciu uczniów naszej szkoły zostało wyłonionych zgodnie z regulaminem wyjazdów zagranicznych.

    Uczniowie zamieszkali u rodzin goszczących. Bogaty program w szkole  od godz. 8 00 do 18 30 wypełniały liczne obowiązki i przyjemności jak wygłoszenie prezentacji o Polsce i naszej szkole, wizyta w szkolnym radio, wizyta u Burmistrza Bragi, zajęcia Scratch, zajęcia robotyki itp

    W czasie wolnym czekały niespodzianki jak wyjazd do Porto, rejs statkiem aż do bram Oceanu Atlantyckiego, wizyta w Bom Jesus, Braga.

    • Planowane wyjazdy w roku 2016/2017

    • W roku szkolnym 2016/2017 planowane są następujące wyjazdy:

     20 - 25 marca 2017r wyjzad zarządzający  do Niemiec (wyjazd 2 nauczycieli )

     29.05 - 2.06.2017r wyjazd pięciu uczniów z klas piatych do Portugalii pod opieką 2 nauczycieli.

     Losowanie uczniów odbędzie się 31 marca2017 r o godz. 15 00
     Zgodnie z Regulaminem wyjazdów w losowaniu mogą wziąć udział uczniowie klas piątych, którzy spełnią następujące wymagania:
     -  należy przedłożyć pisemną zgodę rodzica na wyjazd i uczestnictwo w  programie,
     -  warunkiem wyjazdu jest co najmniej ocena dobra z j. angielskiego uzyskana w pierwszym semestrze roku 2016/2017, 
     -  warunkiem wyjazdu jest co najmniej zachowanie bardzo dobre uzyskane w pierwszym semestrze roku 2016/2017,
     -  na zajęciach informatyki należy zaliczyć co najmniej 2    zadania w programie Scratch.

    • Wizyta zarządzająca w Szwecji

    • W terminie 8-14 października 2017r odbył się wyjazd zarządzający połączony z licznymi szkoleniami do Visby na wyspie Gotland w Szwecji. W wyjeździe uczestniczyła p. Danuta Agnieszka Pawlikowska i p. Karolina Sokołowska. Podczas spotkań omówiono sprawy związane z realizacją zadań projektu, ustalono terminy kolejnych wyjazdów, przeprowadzono dużą ilość szkoleń dotyczących programowania.

  • Galeria zdjęć

   • 0
   • Podstawowe zdjęcia
    Podstawowe zdjęcia
    0
     • Wizyta nauczycieli z programu Reasmus+ E-M@TI-ON w Polsce

     • W dniach 13-19 października 2018r odwiedzili naszą szkołę nauczyciele współpracujący z nami w ramach programu Erasus+ E-M@TI-ON.


     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
    • sp75@edu.um.warszawa.pl
    • Tel./Fax: (22) 827-40-06
    • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
  • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

   1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
   2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
   3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
   4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
   5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
   6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
   9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
   10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).