• Lato w Mieście

     Szanowni Państwo!

     W dniu dzisiejszym 8.06 od godziny 12.00 ruszają zapisy na akcję „Lato w Mieście”

     www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

     Zasady i harmonogram zapisów dostępne są na stronie Biura Edukacji.

     opłaty:

     10 zł dziennie - wyżywienie

     10 zł dziennie - opieka

     Zgodnie z informacją z Biura Edukacji program będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy.

     https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/lato_i_zima_w_miescie/22288-lato-w-miescie-2020-rhttps://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

      

     Prosimy o przesyłanie skanów (zdjęć) kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku wraz z opłatami na adres mailowy gabriela.jedynak@sp75.edu.pl

      

      

    • Konsultacje dla klas 4-8 od 01.06.2020r.

     Szanowni Państwo,

     Przypominamy, że Szkoła uruchamia możliwość stacjonarnych konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz pedagoga i psychologa:

     - od dnia 25.05.2020r. - dla uczniów klas 8

     - od dnia 01.06.2020r. - także dla uczniów klas 4-7.

     Przypominamy, że konsultacje nie stanowią zajęć dydaktycznych. Służą one poprawom ocen proponowanych, uzyskaniu wskazówek do wykonywania prac zadawanych przez nauczycieli, w ramach zdalnego nauczania itp.

     Przyjęcia uczniów na konsultację w formie stacjonarnej na terenie Szkoły, możliwe są wyłącznie w ściśle określonych godzinach, ujętych w harmonogramie, dostępnym na stronie internetowej Szkoły i przesłanym do Państwa przez dziennik Librus.

     Ponadto przypominamy że:

     1) Konsultacje mogą być organizowane indywidualnie lub grupowo z zachowaniem bezpiecznego dystansu do 2m.

     2) Uczniowie oczekujący na konsultacje przychodzą na wyznaczoną godzinę i udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali (bez korzystania z szatni).

     3) Uczniowie nie mogą przebywać na korytarzu szkolnym bez nadzoru nauczyciela.

     4) Po zakończeniu konsultacji uczniowie niezwłocznie opuszczają Szkołę.

     5) Uczniowie zapisują się na konsultacje u wybranego nauczyciela za pośrednictwem dziennika Librus najpóźniej do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym zaplanowane konsultacje.

     6) Nauczyciel zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Sekretariatu Szkoły o uczniach korzystających z konsultacji w danym dniu, najpóźniej na 2 godziny przez rozpoczęciem konsultacji.

     7) Na teren Szkoły będą mogli wejść uczniowie wyłącznie zapisani na konsultacje, wg list przesłanych przez nauczyciela danego przedmiotu i z oświadczeniem podpisanym przez rodziców/opiekunów prawnych.

     Procedury dotyczące konsultacji oraz druk oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Szkoły oraz zostały przesłane Państwu przez dziennik Librus.

     W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w konsultacjach, prosimy o wypełnienie oświadczenia, podpisanie przez rodziców / opiekunów prawnych i dostarczenie bezpośrednio przez ucznia przed konsultacjami pracownikowi obsługi przy wejściu do Szkoły.

     Szczegółowe informacje o konsultacjach z poszczególnych przedmiotów mogą Państwo uzyskać bezpośrednio u nauczycieli je prowadzących.

     Harmonogram_konsultacji__4_8_1_19.06.2020.pdf

     Procedura_postepowania_prewencyjnego_klasy_1_8.pdf

     oswiadczenie_konsultacje.pdf

     Procedura_organizacji_konsultacji_SP_PONADPODSTAWOWE(1).pdf

    • Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

     19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego
     zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej
     Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-
     edukacyjną Żonkile. 


     19 kwietnia wspólnie uczcijmy 77. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zachęcamy
     Was nie tylko do przypięcia wirtualnego żonkila, ale także do udziału w wirtualnych obchodach
     upamiętniających wydarzenia z 1943 r. 


     Serię wydarzeń "Muzeum POLIN w Twoim Domu", poświęconą tematowi powstania w getcie
     warszawskim, obejrzycie na muzealnym Facebooku.


     #ŁączyNasPamięć
     #AkcjaŻonkile


     Jak wykonać żonkila? instrukcja_PL.pdf​​​​​​​

    • Życzenia

     Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

     radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

     smacznego jajka, mokrego dyngusa,

     a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

     Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej.

     Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy szkoły.

    • Apel Mazowieckiej Policji

     DRODZY UCZNIOWIE!

     W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

     Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

     Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.  Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!Unikajcie miejsc publicznych!

     Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

    • Dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego

     Szanowni Państwo,

     zgodnie z harmonogramem:

     od 25 marca od godz. 9.00  do 7 kwietnia br. do godz. 24:00 pod adresem:

     https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

     zostanie włączona dla rodziców możliwość wprowadzania  wniosków na dyżur wakacyjny.

     Jeszcze raz podkreślam, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. Dyrektorzy przedszkoli i szkół są zobowiązani przekazać rodzicom na hasła dostępu.

     Hasła trzeba przekazać rodzicom/ prawnym opiekunom wszystkich dzieci, które będą kontynuować pobyt w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

     Natomiast rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji - jest to hasło wspólne dla wszystkich rekrutacji.

    • Koronawirus - wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodzin

     Koronawirus - wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodzin


     Warszawa uruchamia Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Od dziś można tam będzie znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa – chodzi przede wszystkim o edukację.

     Nauczanie na odległość, lekcje online, prace domowe wysyłane do dzienników elektronicznych – w związku z koronawirusem polska szkoła znalazła się w całkiem nowej sytuacji. To trudny egzamin zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów i ich rodziców. Od środy 25 marca zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o zdalnym nauczaniu, a to oznacza dla wszystkich całkiem nowe wyzwania i związane z tym problemy. Dzieci i młodzież, ale także dorośli, mogą odczuwać presję, frustrację i stres. Nie zawsze będą potrafili poradzić sobie z tymi trudnymi emocjami, dlatego warto, by skorzystali z pomocy specjalistów.

     Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów oferuje trzy filary pomocy:

     1. Wsparcie psychologiczne dla rodziców

     Pomoc uruchamiają dwie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Uniwersytet dla Rodziców i Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP. Rodzic, dzwoniąc tam, otrzyma wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji (brak zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną)

     Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 telefon rodzicielski jest czynny pod numerem: 510 205 050 oraz 519 047 372 w godz. 9.00-14.00, 500 717 258 w godz. 14-18, a w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00 – 16.00 pod numerem: 519 047 370

     Zapraszamy także do kontaktu z dzielnicowymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (numery tel. w załączniku).

     1. Wsparcie dydaktyczne dla rodziców

     Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiedzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów (uwaga, nie będą rozwiązywać konkretnych zdań, tylko służyć radą, tłumaczyć).

     Kontakt drogą mailową z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl

     1. Wsparcie psychologiczne dla uczniów

     Podczas dyżurów telefonicznych i online psycholodzy rozmawiają z uczniami nie tylko o sytuacjach i kłopotach szkolnych, ale przede wszystkim o lękach i stresach związanych z szerzącą się pandemią. Pomocą i wsparciem psychologicznym służą wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wykaz dyżurnych telefonów do poradni dzielnicowych w załączniku). Dyżur w godzinach 9.00 – 19.00.


     Kontakt dla mediów:

     Karolina Gałecka

     rzecznik prasowy

     Urzędu m.st. Warszawy

     Tel. 22 44 333 80

     665 800 561 | kgalecka@um.warszawa.pl

     Zobacz także:

     www.um.warszawa.pl/dla-mediow     Dyżury poradni psychologiczno-pedagogicznych 

     Dyzury_telefoniczne_poradni_psychologiczno-pedagogicznych_3.pdf​​​​​​​


    • Zmiany zasad rekrutacji na dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego

     Szanowni Państwo,

     W związku z zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.Pozostałym rodzicom Dyrektor Szkoły wygeneruje hasła z systemu, które przekaże rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dziennika Librus.

     Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do Szkoły.

     Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

     Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać na stronie Biura Edukacji m.st.Warszawa:

     http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/21992_zasady-organizacji-opieki

    • Rekrutacja do klas 1 - zmiany

     Sanowni Państwo, 

      

     poniżej zamieszczamy komunikat dotyczący zmian w rekrutacji. 

      

      Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

     1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

     2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

     W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.W związku z epidemia wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.

      

     Więcej informacji na stronie:  

     http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

      

      

     Prosimy, aby na bieżąco śledzić zmiany.

      

    • Zawieszenie zajęć edukacyjnych

     Szanowni Państwo,

     Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020r. Szkoła zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od dnia 16.03.2020r. także zajęcia opiekuńcze.

     W dniach 12-13 marca 2020r. Szkoła będzie pełniła funkcję wyłącznie opiekuńczą w godz. 7.00-18.00.W pozostałe dni tj. od dnia 16 marca 2020r. do dnia 25.03.2020r. Szkoła zostanie zamknięta.

     Poniżej przekazujemy link do informacji MEN.

     Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu MEN.Nauczyciele przedmiotowi za pośrednictwem dziennika Librus będą przekazywali materiały do samodzielnej nauki w domu. Zachęcamy do skorzystania z nich.

     Zachęcamy także uczniów do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w Szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

     Ponadto informujemy, że rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej ZUS.

     Z wyrazami szacunku,

     Dorota Pykiel

     Dyrektor Szkoły