• chemia


  • Szkolna liga zadaniowa z chemii 

   Proszę, aby rozwiązania zadań zawierały wszystkie obliczenia rachunkowe, potrzebne wzory i równania reakcji chemicznych. Na rozwiązania będę czekała przez okres dwóch tygodni. Proszę o przynoszenie ich bezpośrednio do mnie.

   Życzę powodzenia!

   Beata Kucharczyk

    

    

   Szkolna liga zadaniowa z chemii dla kl. VII – cz. 2

   termin oddania pełnych rozwiązań – 14.05

   1. Oblicz, ile kilogramów oraz ile metrów sześciennych azotu znajduje się
    w pomieszczeniu o wymiarach 4 m × 4 m × 3 m. Przyjmij, że gęstość azotu wynosi
    d = 1,146  g/dm³.

   2. Oblicz, ile gramów węgla uległo spaleniu w reakcji z 6,4 g tlenu, jeżeli produktem spalania jest 11,2 g tlenku węgla(II).

    

   1. Dopuszczalne średnie dobowe stężenie tlenku siarki(IV) w parkach narodowych wynosi 0,075 mg/m³ powietrza. Oblicz, ile decymetrów sześciennych tlenku siarki(IV) o gęstości 2,68 g/dm³ znajduje się w 1000 m3 powietrza o temperaturze 25°C przy podanym dopuszczalnym stężeniu tego związku chemicznego.

    
    

    

   tlenek siarki(IV)   Szkolna liga zadaniowa z chemii dla kl. VIII– cz. 2

   termin oddania pełnych rozwiązań – 14.05

   1. Oblicz, ile gramów kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,84  g/cm³ znajduje się w 250 cm3 98-procentowego roztworu. 

    

   1. Oblicz, ile gramów wody należy dolać do 150 g 10-procentowego octu, by otrzymać roztwór 4-procentowy.

    

    

   1. Oblicz objętość, jaką zajmuje 10 g acetylenu w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1013 hPa, jeśli gęstość tego gazu w opisanych warunkach wynosi dacetylenu = 1,07 kg/m³. Wynik podaj w decymetrach sześciennych z dokładnością do jednego miejsca po przecinku

    

    

    

    

    

    

    

      • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).