• CHEMIA

   • Szkolna liga zadaniowa z chemii – rok szkolny 2019/2020

    Drodzy Uczniowie!
    Proszę, aby rozwiązania zadań zawierały wszystkie obliczenia rachunkowe, potrzebne wzory i równania reakcji chemicznych, dane i szukane. Na rozwiązania będę czekała do końca każdego tygodnia. Proszę o przesyłanie rozwiązań w formie załącznika lub skanu na adres:
        b.kucharczyk75@onet.pl.
        Życzę powodzenia!
        Beata Kucharczyk
     

    Klasa 7 – termin przesłania zadań 22.03.2020r.

    1. Siarka łączy się z miedzią i powstaje siarczek miedzi(I). Oblicz, ile gramów miedzi należy użyć, aby przereagowała z 4 g siarki.
    2. Oblicz, ile gramów tlenku magnezu powstanie w reakcji chemicznej 180 g magnezu z tlenem.
    3. Wodór o pewnej masie przereagował z tlenem o masie 8 razy większej. Oblicz masę wodoru i masę tlenu, jeżeli w wyniku tej reakcji chemicznej powstało 36 g wody.

     

    Klasa 8 – termin przesłania zadań 22.03.2020r.

    1. Oblicz, ile gramów chlorku sodu NaCl otrzyma się po całkowitym odparowaniu 150 g 5-procentowego roztworu.
    2. Z 200 g  5-procentowego roztworu odparowano 75 g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
    3. Pewien pierwiastek chemiczny tworzy kwas o wzorze HEOₓ. Masa cząsteczkowa tego kwasu wynosi 98 u, a zawartość procentowa (procent masowy) tlenu wynosi 65,306%. Podaj wzór sumaryczny i nazwę systematyczną tego kwasu. 

   • Szkolna liga zadaniowa z chemii cz.2

   • Termin przesłania zadań 29.03.2020r.

    Proszę, żeby rozwiązania zadań zawierały wszystkie obliczenia rachunkowe, potrzebne wzory i równania reakcji chemicznych, dane i szukane. Powodzenia!

    Klasa 7
    1. Oblicz, ile kg oraz metrów sześciennych azotu znajduje się w pomieszczeniu o wymiarach 4m x 4m  x 3m. Przyjmij, że gęstość azotu wynosi 1,146 g/dm³.

    2. Oblicz, ile g węgla uległo spaleniu w reakcji 6,4 g tlenu, jeżeli produktem spalania jest
    11,2 g tlenku węgla (II).

    3. Wiedząc, że powietrze zawiera 0,04% (% objętościowy) tlenku węgla (IV), oblicz, ile g tego gazu znajduje się w 10 dm³. Gęstość tlenku węgla (IV) w warunkach normalnych wynosi 1,96 kg/m³.
     

    Klasa 8
    1. Oblicz, ile g wody dodano do 5 – procentowego roztworu, w którym było 10 g substancji, jeżeli powstał roztwór 2,5 – procentowy.

    2. Oblicz objętość chlorowodoru, który otrzymano w reakcji 142 g chloru z wodorem, jeśli wiadomo, że gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 1,629g/dm³.

    3. Oblicz, który z tlenków metali – tlenek chromu (III) czy tlenek glinu - zawiera większy procent masowy tlenu.
     
     
     
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).