• Seria 6

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 22 XI 2019 r na adres a.mieczkowska@vp.pl 
       
      Zadanie 11
      W magazynie szkolnym była pewna liczba piłek. Na lekcję wychowania fizycznego nauczyciel wziął 20% wszystkich piłek. W czasie przerwy Tomek przyniósł z boiska 5 piłek i wówczas będące na boisku  stanowiły 1/30 wszystkich piłek. Ile piłek jest w tej szkole?
       
      Zadanie 12
      Zegarek elektroniczny (cyfrowy) spieszy się 5 min 36 sek na tydzień. Jeśli w niedzielę w południe wskazuje dokładny czas, to jaki czas pokaże w następny piątek o piątej po południu?
       
       
       
     • Seria 5

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 15 XI 2019 r na adres a.mieczkowska@vp.pl 

       

      Zadanie 9

      Suma dwóch liczb naturalnych jest równa 77. Jeżeli pierwszą z nich pomnożymy przez 8, a drugą przez 6, to otrzymane iloczyny będą równe. Znajdź te liczby.

       

      Zadanie 10

      Basia buduje z jednakowych patyczków kolejno układanki zgodnie ze schematem widocznym na rysunku poniżej, na którym zaznaczono układanki o numerach 1, 2, 3. O ile więcej patyczków zużyła do układanki o numerze 31 niż do układanki o numerze 30 ?

                              

       

       

     • Seria 4 + odpowiedzi

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 8 XI 2019 r na adres a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 7
      Trójkąt o obwodzie 50 cm podzielono za pomocą wysokości na dwa trójkąty o obwodach 30 cm i 36 cm. Oblicz długość wysokości tego trójkąta.

      Odpowiedź: 8 cm    

       

      Zadanie 8
      Adam chodzi z prędkością 4 km/h, a biega prędkością 6 km/h. Odkrył, że jeśli rano do szkoły biegnie, zamiast iść, oszczędza 3 minuty i 45 sekund. W jakiej odległości od szkoły mieszka Adam?

      Odpowiedź: 750 m                                                    

       
       
       
     • Seria 3 + odpowiedzi

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 1 XI 2019 r na adres a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 5
      Jaką liczbę (tą samą) należy dodać do licznika i mianownika ułamka 7/111 aby otrzymać ułamek równy 1/5 ?

      Odpowiedź: 19

       

      Zadanie 6
      Różnica długości przekątnych rombu wynosi 8, a ich suma 32. Ile wynosi pole rombu?

      Odpowiedź: 120

       
       
       
       
     • Seria 2 + odpowiedzi

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 25 X 2019 r na adres a.mieczkowska@vp.pl 
       
      Zadanie 3
      W pokoju znajdowała się pewna liczba osób. Ich średni wiek równy był liczbie osób znajdujących się  w pokoju. Gdy do pokoju wszedł 29 letni człowiek, okazało się, że nadal średni wiek był równy liczbie osób w pokoju. Ile osób znajdowało się w pokoju na początku ?

      Odpowiedź: 14

       

      Zadanie 4
      Która jest godzina, zapytał ktoś Pitagorasa. Pozostało jeszcze z doby dwie trzecie tej części dnia, która już upłynęła , odpowiedział filozof. Która była godzina ?

      Odpowiedź: 14:24

       
       
       
       
     • Seria 1 + odpowiedzi

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 18 X 2019 r na adres a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 1

      Iloczyn trzech liczb naturalnych, z których każda jest większa niż 3, wynosi 2187. Jaka jest suma tych liczb?

      Odpowiedź: Suma liczb wynosi 45.

       

      Zadanie 2

      Ile zer ma na końcu  iloczyn kolejnych liczb  naturalnych  od 1 do 25 ?

      Odpowiedź: Ma 6 zer.

       

       

       

       

       

     • Zaproszenie

     • Zapraszam uczniów klas 6 i 7 do udziału w sesji jesiennej Szkolnej Ligi Zadaniowej z matematyki.

      Co tydzień w piątek wieczorem (począwszy od 11 X 2019r. przez kolejne 12 tygodni) będą pojawiały się dwa zadania-łamigłówki.  Ich rozwiązania można przesyłać do następnego piątku włącznie na adres mailowy a.mieczkowska@vp.pl  

      Uczniowie, którzy prześlą  najwięcej prawidłowych rozwiązań otrzymają dyplomy i nagrody na apelu podsumowującym konkursy i naukę w I semestrze. 

      Zapraszam i życzę dobrej zabawy z matematyką, 

      Anna Mieczkowska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).