• Seria 12

     • To już ostatnia seria Wiosennej Ligi Zadaniowej w tym roku szkolnym. Dziękuję wszystkim za udział, gratuluję rozwiązanych zadań. Osoby, które nadesłały najwięcej prawidłowych rozwiązań, otrzymają dyplomy  i nagrody na apelu podsumowującym II semestr. Życzę udanych wakacji  i zapraszam do udziału w przyszłym roku szkolnym.
                                                                                          Anna Mieczkowska
       
       
      Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 7.06.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
       
      Zadanie 23
      W trzech naczyniach były 63 litry wody. Najpierw przelano 1/3 wody z naczynia drugiego do trzeciego, a następnie trzeciego ¼ wody przelano do pierwszego. Po przelaniu okazało się, że w naczyniach jest po tyle samo wody. Ile wody znajdowało się w każdym naczyniu na początku.
                                                                                                                
      Zadanie 24
      Obwód prostokąta wynosi 67 cm. Dwusieczna jednego z kątów dzieli obwód na dwie części różniące się o 20 cm. Oblicz długości boków prostokąta.
      Wskazówka: Dwusieczna kąta to półprosta o początku w wierzchołku kąta i dzieląca go na połowy.
       
       
       
       
       
     • Seria 11

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 31.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 21
      W fabryce wyprodukowano 600 rowerów w ciągu 30 dni, realizując 30% zamówienia. O ile procent należy zwiększyć dzienną produkcję rowerów, aby w ciągu następnych 56 dni zakończyć realizację zamówienia?
                                                                                                               
      Zadanie 22
      Stary zegar spóźnia się 8 minut na dobę. Na którą godzinę należy go nastawić o 22.00, aby następnego ranka o godzinie 7.00 pokazał dokładny czas?
       
       
       
       
     • Seria 10

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 24.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
             
      Zadanie 19   
      Staw zarasta rzęsą. Co 2 dni obszar zarośnięty rzęsą podwaja się. Cały staw zarósł w ciągu 64 dni. Po ilu dniach było zarośnięte ćwierć stawu?
       
      Zadanie 20
      Znajdź najmniejszą liczbę czterocyfrową o wszystkich cyfrach różnych, która jest podzielna
      przez 9.
       

       
       
     • Seria 9

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 17.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 17

      Jubiler stopił: złotą broszkę  o wadze 12,6g próby 750, złotą obrączkę o wadze 3,3 g próby 900 oraz 4,8 grama miedzi. Oblicz jakiej próby stop otrzymał jubiler.

      Wskazówka: Wyroby z metali szlachetnych, np. złota  lub srebra mają tzw. próbę świadczącą o zawartości czystego złota lub srebra w danym stopie. Np. stop próby 925 zawiera 92,5% czystego srebra.

      Aby obliczyć próbę danego stopu należy wagę czystego złota (srebra) zawartego w stopie podzielić przez wagę całego stopu, otrzymany iloraz wyrazić z dokładnością do 0,001 i pomnożyć przez 1000.

       

      Zadanie 18

      O ile procent zwiększy się pole kwadratu jeśli jego bok zwiększymy o 45% ?

       

       

     • Seria 8

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 10.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
       
      Zadanie 15
      Ania czytała pewną książkę etapami: I połowę książki czytała po 10 stron dziennie, a drugą połowę po 30 stron dziennie. Po ile stron dziennie czytała Ania?

      Odpowiedź: Czytała średnio po 15 stron dziennie.

       

      Zadanie 16
      Kwadrat ma obwód 32dm. Środki dwóch kolejnych boków tego kwadratu połączono ze sobą i z wierzchołkiem  nie należącym do tych boków. Oblicz pole otrzymanego w ten sposób trójkąta. Jaką częścią pola kwadratu jest pole tego trójkąta?
      Odpowiedź: Pole trójkąta – 24dm2. Pole trójkąta stanowi 3/8 pola kwadratu.
       
       
       
     • Seria 7

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 3.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Uwaga ! 
      W zadaniu 10 z serii 5 wkradł się błąd - nie było rysunku. Już jest. Można jeszcze przez tydzień przesyłać rozwiązania. 
      Za pomyłkę , przepraszam.
       

      Zadanie 13

      Paweł i Gaweł  są zatrudnieni w tym samym Wydawnictwie. Zaczęli pracę  w tym samym dniu i z tą samą płacą. W ubiegłym roku  Paweł otrzymał 1o% podwyżkę pensji, a Gaweł odwrotnie – 10% obniżkę.  W bieżącym roku Pawłowi  obniżono pensję o 10%, a Gawłowi o 10% podwyższono. Który z nich otrzymuje obecnie większą pensję? Odpowiedź uzasadnij.

      Odpowiedź: Mają jednakowe pensje. Każdy z nich zarabia o 1% mniej niż gdy zaczynał.

      Zadanie 14

      Jaka jest miara kąta utworzonego przez wskazówkę  minutową i wskazówkę godzinową  zegara o godzinie 16:40 ?

      Odpowiedź: 100o.

       

       

       

     • Seria 6

     • Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
                        życzy Anna MIeczkowska
       
      Na rozwiązenie zadań tej serii mamy wyjątkowo dwa tygodnie. Rozwiązania przesyłamy do piątku 26.04.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
       
      Zadanie 11
      W prostokącie ABCD punkt E jest środkiem boku BC, zaś F jest środkiem boku CD.  Pole trójkąta  AEF jest równe 15 cm2. Oblicz pole prostokąta ABCD.

      Odpowiedź: 40cm2

       

      Zadanie 12
      Woda morska zawiera wagowo 5% soli. W pojemniku znajduje się 40 kg tej wody.
      1. Ile procent soli będzie zawierała woda po dodaniu do niej  10 kg wody słodkiej?
      2. Ile kilogramów wody słodkiej należy dodać do 40 kg wody morskiej, by zawartość soli wynosiła 2% ?

      Odpowiedź: a) 4%, b) 60 kg

       
       


     • Seria 5

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy wyjątkowo do soboty 13.04.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 9
      W trójkącie  równobocznym ABC poprowadzono wysokość BD i na przedłużeniu wysokości odłożono punkt K taki, że |BK| = |AC|. Punkt K połączono z punktami A i C. Oblicz jaką miarę ma kąt AKC?

      Odpowiedź: 150o  lub 30o.

       

      Zadanie 10
      W trapezie ABCD punkt M jest środkiem przekątnej BD (Patrz rysunek). Wśród poniższych równości jedna nie zawsze jest prawdziwa. Która?
      a) PAMB = PAMD
      b) PMBC = PMDC
      c) PABD = PABC
      d) PADC = PBDC
      e) PAMD = PMBC
       
       
       
       
     • Seria 4

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  5.04.2019 r.   włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 7

      Pani Ewa kupiła 75 dag cukierków po 20 zł za 1 kg i pół kilograma cukierków po 25 zł za 1 kg, a następnie zmieszała je. Jaka powinna być cena 1 kilograma tej mieszanki?

      Odpowiedź: 22 zł

       

      Zadanie 8

      Zapisz liczbę trzycyfrową, w której cyfrą jedności jest x, cyfra dziesiątek jest o 2 mniejsza od cyfry jedności, a cyfra setek jest trzy razy większa od cyfry dziesiątek. Określ, dla jakich wartości zmiennej x istnieje rozwiązanie tego zadania. Podaj wszystkie możliwe rozwiązania.

      Odpowiedź: 311x – 620;  dla x:  3,  4,  5;  Te liczby to 313, 624,  935.

       

       

     • Seria 3

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 29. 03.2019 r.   włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 5
      Średnia temperatura w pierwszych dwudziestu dni września  wynosiła 23oC i była o 4 oC wyższa od średniej temperatury września w ubiegłym roku. Jaka powinna być średnia temperatura w pozostałych dniach września, aby średnia temperatura tego miesiąca była taka jak w poprzednim roku?

      Odpowiedź: 11 oC. 

       

      Zadanie 6
      Ile co  najwyżej kątów ostrych może utworzyć sześć leżących na płaszczyźnie półprostych wychodzących z tego samego punktu?
      Odpowiedź: 15 różnych kątów ostrych.
       

       

       

     • Seria 2

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 22. 03.2019 r.   włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 3
      W pokoju znajdują się  taborety i krzesła. Na każdym taborecie i na każdym krześle siedzi dziecko. Taborety mają po trzy nogi, a krzesła po cztery nogi (oczywiście dzieci mają po dwie nogi). Łączna liczba wszystkich nóg wynosi 39. Ile krzeseł znajduje się w pokoju?

      Odpowiedź: 4 krzesła

       

      Zadanie 4
      Pociąg z Warszawy do Olsztyna odjeżdża o godzinie będącej sumą czasu pozostającego do południa i 14/19 czasu, jaki upływa od północy do odjazdu. O której godzinie odjeżdża pociąg?
      Odpowiedź: O godzinie 9:30.
       
       
       
       
     • Seria 1

     • Zapraszam do rozwiązywania zadań w ramach

      SZKOLNEJ LIGI ZADANIOWEJ z matematyki.
      Właśnie rozpoczynamy SESJĘ WIOSENNĄ.
       
      W każdy piątek (przez kolejnych 12 piątków) będą  zamieszczane dwa nowe zadania dla uczniów klas VI i VII. Rozwiązania przesyłamy do następnego piątku włącznie na adres  a.mieczkowska@vp.pl.
      Uczniowie, którzy prześlą najwięcej prawidłowych rozwiązań, otrzymają dyplomy i nagrody.
       
      Zapraszam i życzę miłej zabawy z matematyką
      Anna Mieczkowska
       
       

      Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 15. 03.2019 r.  włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

       

      Zadanie 1
      Znajdź trzy takie liczby, żeby ich suma wynosiła 135 i aby pierwsza liczba stanowiła 0,4 drugiej, a druga 5/8 trzeciej.
      Odpowiedź: Szukane liczby to: pierwsza 18, druga 45, a trzecia 72.

       

      Zadanie 2
      Brat i siostra zmierzyli krokami odcinek długości 143 m. Ponieważ długości ich kroków były różne, ślady ich pokryły się 20 razy. Krok siostry wynosi 55 cm. Znajdź długość kroku brata, wiedząc, że jest on liczbą naturalną.
      Odpowiedź: Długość kroku brata – 65 cm.
       
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).