• Seria 12

     • To już ostatnia seria Wiosennej Ligi Zadaniowej. Dziękuję za udział w konkursie i przysyłanie rozwiązań. Najlepsi otrzymają dyplomy i nagrody. 

      Wszystkim uczestnikom gratuluję wyników,  życzę udanych wakacji  i zapraszam do udziału w przyszłym roku szkolnym.                                                                                                                                                    Anna Mieczkowska   

       

      Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  12 VI 2020 r.  na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 23
      W pokoju znajduje się 9 osób. Średnia ich wieku wynosi 25 lat.     W innym pokoju znajduje się 11 osób ze średnią wieku 45 lat. Jaka będzie średnia wieku, kiedy wszystkie te osoby znajdą się razem w jednym pokoju?
       
      Zadanie 24
      Mirek przebywa długą drogę z domu do szkoły. W odległości ¼ drogi z domu do szkoły stoi budynek ratusza, na fasadzie którego znajduje się zegar. Z kolei  w odległości 1/3 drogi znajduje się stacja kolejowa. Gdy mijał ratusz, zegar wskazywał godzinę 7:30, a gdy zbliżał się do stacji kolejowej , zegar wskazywał 7:35. O której godzinie Mirek przyszedł do szkoły?
       
       
       
       
       
       
       
     • Seria 11

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  5 VI 2020 r.  na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 21
      Czy liczbę 4143 można przedstawić w postaci sumy dwóch liczb pierwszych. Odpowiedź uzasadnij.
       
      Zadanie 22
      Komputerowy wirus niszczy przestrzeń na dysku. W pierwszym dniu zniszczył ½ tej przestrzeni,. W drugim dniu 1/3 tego, co zostało, w trzecim ¼ jeszcze wolnej przestrzeni, a w czwartym dniu 1/5 tego, co pozostało. Jaka część przestrzeni dysku pozostała użytkownikowi po tych czterech dniach?
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     • Seria 10

     •  Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  29 V 2020 r.  na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 19

      Jacek przechowuje swoje oszczędności w monetach dwuzłotowych i pięciozłotowych. Wartość monet dwuzłotowych stanowi 35% jego oszczędności. Ile ma dwuzłotówek, jeśli pięciozłotówek ma 26 ?

       

      Zadanie 20

      W trójkącie prostokątnym ABC przedłużono przeciwprostokątną AB i odłożono odcinek AD równy AC oraz odcinek BE równy BC. Jaką miarę ma kąt DCE? Odpowiedź uzasadnij.

       

       

       

       

     • Seria 9

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  22 V 2020 r.  na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

       

      Zadanie 17

      Zegar wskazujący godziny, minuty i sekundy spieszy się 2 minuty i 48 sekund na tydzień. Zegar uruchomiono w niedzielę w południe. Jaka godzinę wskaże on w najbliższy czwartek o godzinie 1600 ?

       

      Zadanie  17

      Ola ma dyspozycji 3 rodzaje sukienek, 2 pary butów i 4 rodzaje kapeluszy. Na ile sposobów może się ubrać? (Każdy ubiór uważamy za inny, jeżeli różni się choć jednym elementem.)

       

       

       

       

       

     • Seria 8

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  15 V 2020 r.  na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 15

      Po dziewięciu dniach podróży przez pustynię  wędrowcy zorientowali się, że zużyli już 60% zapasów wody. Zostało im 96 bukłaków wody. O ile procent powinni zmniejszyć dzienne zużycie wody, jeśli powinno jej starczyć na kolejne 8 dni?

       

      Zadanie 16

      Dwie maszyny kopały z dwóch stron tunel długości 15 km. Pierwsza maszyna przekopała 20% tej długości, a druga 40% pozostałej części tunelu. Ile kilometrów tunelu pozostało do przekopania?

       

       

       

       

       

       

     • Seria 7

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  8 V 2020 r.  na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 13
      W 2000 roku pewna firma zatrudniała 340 pracowników, z czego 9/17 stanowili mężczyźni. W rok później liczba zatrudnionych wzrosła o 15% , przy czym liczba mężczyzn wzrosła o 1/12. Ile kobiet zatrudniała firma w 2011 roku ?
       
      Zadanie 14
      W dowolnym czworokącie ABCD (patrz rysunek) środek E odcinka AB połączono odcinkiem z wierzchołkiem D, a środek F odcinka DC z wierzchołkiem B. Oblicz pole czworokąta EBFD, wiedząc, że pole czworokąta ABCD jest równe 77.
       
       
                                      • Seria 6

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  1 V 2020 r.  na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 11

      Górska droga łącząca miasta A i B składa się z odcinków prowadzących pod górę lub z góry. Nie ma odcinków płaskich. Na przebycie tej drogi tam i z powrotem autobus potrzebuje dwie godziny. Jego prędkość pod górę to 30 km/h, a z góry 60 km/h. Wyznacz odległość między miastami  A i B.

       

      Zadanie 12

      W paczce znajduje się 9 kg kaszy. Spróbuj przesypać ta kaszę do dwóch paczek w ten sposób, by w jednej z nich było 2 kg, a w drugiej 7 kg. Masz do dyspozycji wagę szalkową i tylko dwa odważniki – 50 g i 200 g. Wolno wykonać tylko trzy ważenia.

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Seria 5

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  24 IV 2020 r.  na adres  a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 9
      Wewnątrz kwadratowej działki o boku 30 m wzdłuż ogrodzenia wyłożono płytkami ścieżkę o szerokości 1 m. Jakim procentem powierzchni działki jest powierzchnia ścieżki?
       
      Zadanie 10
      Miasto podzielone jest na 4 dzielnice. W pierwszej dzielnicy mieszka 4/15 liczby ogółu mieszkańców, w drugiej 7/8 liczby mieszkańców pierwszej dzielnicy, w trzeciej 11/25 liczby mieszkańców dwóch pierwszych dzielnic, a w czwartej 42000 mieszkańców. Oblicz ile kilogramów chleba należy przygotować dla mieszkańców tego miasta na trzy dni świąt zakładając, że przeciętnie jeden mieszkaniec zjada dziennie 0,5 kg chleba.

     • Seria 4

     • Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
                                                               życzy Anna Mieczkowska
       
      Na rozwiązywanie zadań tej serii jest dwa tygodnie
      Rozwiązania przesyłamy do 17 IV 2020 r. na adres a.mieczkowska@vp.pl 
       
      Zadanie 7
      Uczeń klasy 6 musi napisać osiem wypracowań w ciągu roku szkolnego. Każde wypracowanie jest oceniane liczbą punktów od 2 do 5. Ania uzyskała z sześciu napisanych dotąd wypracowań  średnią ocenę 3,5 punktu. Jaką średnią ocenę musi otrzymać z pozostałych dwóch wypracowań, aby końcowa średnia wyniosła 4 punkty?
       
      Zadanie 8
      W 2002 roku babcia i wnuczka miały razem 88 lat. Ostatnie dwie cyfry roku urodzenia wnuczki tworzą liczbę trzy razy większą od liczby utworzonej z ostatnich dwóch cyfr roku urodzenia babci. Ile lat ma babcia, a ile wnuczka?
       
       
       
       
       
     • Seria 3 + odpowiedzi

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  3 IV 2020 r na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

       

      Zadanie 5
      Trzy dziewczynki: Ania, Natalia i Milena podzieliły między siebie 770 orzechów, przy czym starsza dostawała więcej. Na każde trzy orzechy przypadające Ani, Milenie  przypadały cztery, a na każde siedem orzechów przypadających Natalii , Milenie przypadało sześć. Ile orzechów otrzymała najmłodsza dziewczynka?
      Odpowiedź: Najmłodsza otrzymała 198 orzechów
       
      Zadanie 6
      Boki prostokąta o polu 1 przedłużamy podwajając ich długość (patrz rysunek). Jakie jest pole czworokąta ABCD ?
      Odpowiedź: Pole prostokąta jest równe 5.
       
                                     
       
       
       
     • Seria 2 + odpowiedzi

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  27 III 2020 r na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

       

      Zadanie 3
      Ile jest liczb  naturalnych  mniejszych od 100 i niepodzielnych przez 6, ani przez 9, ani przez 12 ?
      Odpowiedź: 77 liczb
       
      Zadanie 4
      Pod koniec roku kalendarzowego cenę samochodu obniżono o 30%, a następnie na początku następnego roku nową cenę podniesiono o 30 % wartości samochodu. Czy cena samochodu po podwyżce, była równa cenie samochodu przed obniżką? Jaki procent ceny pierwotnej samochodu stanowiła cena samochodu po podwyżce?
      Odpowiedź: Cena  samochodu po podwyżce nie była równa cenie samochodu przed obniżką. Stanowiła 91% ceny pierwotnej.
       
       
       
       

       

       

       

     • Seria 1 + odpowiedzi

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  20 III 2020 r na adres  a.mieczkowska@vp.pl 

      Zadanie 1
      Przekątna trapezu równoramiennego dzieli kąt ostry trapezu na połowy. Dłuższa podstawa trapezu ma długość 20 cm, jego obwód jest równy 62 cm.  Oblicz pozostałe długości boków trapezu.
      Odpowiedź: Ramiona i krótsza podstawa mają po 14 cm
       
      Zadanie 2
      W wierzchołkach sześcianu wpisz liczby 1, 2, 3, 4, … 8  w ten sposób, aby sumy na każdej ścianie były równe.
       
                                     
                  Przykładowe rozwiązanie:              
       
       
       
     • Zaproszenie

     • Zapraszam uczniów klas 6 i 7 do udziału w sesji wiosennej Szkolnej Ligi Zadaniowej z matematyki.

      Co tydzień w piątek wieczorem (począwszy od 13 marca 2020 r. przez kolejne 12 tygodni) będą pojawiały się dwa zadania..  Ich rozwiązania można przesyłać do następnego piątku włącznie na adres mailowy a.mieczkowska@vp.pl  

      Uczniowie, którzy prześlą  najwięcej prawidłowych rozwiązań otrzymają dyplomy i nagrody na apelu podsumowującym konkursy i naukę w II semestrze. 

      Zapraszam i życzę dobrej zabawy z matematyką, 

      Anna Mieczkowska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).