• Seria 12

     • To już ostatnia seria Wiosennej Ligi Zadaniowej w tym roku szkolnym. Dziękuję wszystkim za udział, gratuluję rozwiązanych zadań. Osoby, które nadesłały najwięcej prawidłowych rozwiązań, otrzymają dyplomy  i nagrody na apelu podsumowującym II semestr. Życzę udanych wakacji  i zapraszam do udziału w przyszłym roku szkolnym.
                                                                                                   Anna Mieczkowska
       
      Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 7.06.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
       
      Zadanie 23
      Z przeciwległych  wierzchołków danego prostokąta poprowadzono odcinki prostopadłe do przekątnej, w taki sposób, że przekątna została podzielona  na trzy równe części o długości 8 cm każda. Oblicz długości boków prostokąta.
       
      Zadanie 24
      W trójkąt równoboczny o boku 6 cm wpisano kolejny trójkąt równoboczny tak, że jego boki są prostopadłe do boków trójkąta zewnętrznego. Oblicz różnicę pól tych trójkątów.
       
       
       

       
     • Seria 11

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 31.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 21

      Stosunek pola trójkąta równobocznego do pola kwadratu o przekątnej 2V2 jest równy 2/3 V3 (dwie trzecie pierwiastka z 3). Oblicz wysokość tego trójkąta.

       

      Zadanie 22

      Narysuj graniastosłup prawidłowy trójkątny. Wykreśl przekrój tego graniastosłupa płaszczyzną przechodzącą przez krawędź podstawy i przez środek przeciwległej krawędzi bocznej. Oblicz długości boków oraz pole powierzchni przekroju, jeśli wszystkie krawędzie tego graniastosłupa mają długość 8 cm.

       

       

       

       

     • Seria 10

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 24.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
       
      Zadanie 19
      Napisz wzór na pole zacieniowanej figury przedstawionej na rysunku obok.
      Oblicz pole tej figury dla   a) a= 3 cm
                      b) a=V5 (pierwiastek z pięciu ) dm.

       

      Zadanie 20

      Z sześcianu o krawędzi 1 m wycięto dwa kliny w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy ma długość 100 cm. Stosunek wysokości klina  do długości krawędzi podstawy wynosi 1 : 2.

      1. Jaką objętość ma pozostała część?

      2. Jakie pole powierzchni ma powstała bryła?

       

       

     • Seria 9

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 17.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl
       
      Zadanie 17
      Jaki wielokąt ma cztery razy więcej przekątnych niż boków?
       
      Zadanie 18
      Krótsza podstawa trapezu, równa  jego wysokości, ma długość 5 cm. Ramiona maja długości 8 cm i 13 cm. Oblicz pole i obwód trapezu.
       
       
       
       
     • Seria 8

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 10.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 15

      Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny o polu V3 dm2  (pierwiastek z 3 dm2). Jedna z krawędzi bocznych o długości 15 cm jest prostopadła do podstawy. Oblicz pole powierzchni bocznej tej bryły.

      Odpowiedź: 50(6+V21) cm2

       

      Zadanie 16

      Przy dzieleniu  jednej liczby całkowitej przez drugą liczbę całkowitą otrzymano 8 i resztę 3.  Różnica tych liczb jest równa 38. Oblicz jakie to liczby.

      Odpowiedź: 43 i 5

       

       

       

       

     • Seria 7

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 3.05.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 13
      Zapisz w formie wyrażenia algebraicznego sumę kwadratów trzech kolejnych liczb parzystych podzielnych przez 5.

      Odpowiedź:    300x2+600x+500     100(3x2+6x+5)

       

      Zadanie 14
      Brygada robotników miała wybudować dom w ciągu 45 dni. Ponieważ dwóch robotników zachorowało jeszcze przed rozpoczęciem pracy, trzeba było zwiększyć dzienną wydajność pozostałych robotników o 10%. Pomimo to termin wykonania pracy przekroczono o 5 dni. Ilu robotników budowało dom?
      Odpowiedź:  9 robotników
       
       
       
     • Seria 6

     • Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
                        życzy Anna MIeczkowska
       

      Na rozwiązenie zadań tej serii mamy wyjątkowo dwa tygodnie. Rozwiązania przesyłamy do piątku 26.04.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 11
      Dany jest równolegobok jak na rysunku obok.
      Wiedząc,że |AB|=|BD| i |BF|=|FD|=|CB| wyznacz miary kątów równoległoboku.                     
      Odpowiedź: 108o, 72o        
                            
      Zadanie 12
      Przekrój kanału jest trapezem równoramiennym o kącie ostrym 45o. Głębokość kanału jest taka sama jak szerokość dna kanału i wynosi 5 m. Ile metrów sześciennych wody przepływa przez kanał w ciągu jednej minuty, jeżeli prędkość wody płynącej tym kanałem wynosi 2,4 km/h?
      Odpowiedź: 2000m2                                                                                                         
       
       
       
     • Seria 5

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy wyjątkowo do soboty 13.04.2019 włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 9

      Jednego dnia kolarz przejechał drog ę w ciągu 50 minut. Następnego dnia zwiększył prędkość o 1 km/h i w ciągu 1 godziny 10 minut przejechał o 5 km więcej. Z jaka prędkością jechał kolarz drugiego dnia?

      Odpowiedź: 12,5 km/h

       

      Zadania 10

      Oblicz pole trapezu równoramiennego o obwodzie równym 90 cm, jeżeli wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego dzieli podstawę na odcinki o długościach 9 cm i       30 cm.

      Odpowiedź: 360 cm2

       

       
       

       

     • Seria 4

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  5.04.2019 r.   włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 7
      Oblicz pole powierzchni całkowitej  bryły przedstawionej na rysunku obok.  (wszystkie wymiary podano centymetrach.
      Odpowiedź: 420 cm2
       
      Zadania 8
      Dwa pociągi, pasażerski o długości 325 m  oraz towarowy o długości 620 m, jadąc w przeciwnych kierunkach, mijały się przez 27 sekund. Gdyby poruszały się w tym samym kierunku i każdy z nichjechałby z taką samą prędkością, jak przy jeździe w przeciwnych kierunkach, to czas wyprzedzania wynosiłby 3,15 minuty. Z jakimi prędkościami poruszały się pociągi w trakcie mijania.
      Odpowiedź: Osobowy 72 km/h, towarowy 54 km/h
       
       
       
       
     • Seria 3

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  29. 03.2019 r.    włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 5
      Waldek połowę drogi przebył prędkością 6 km/h, a połowę prędkością 10 km/h. Euzebiusz połowę drogi przebył prędkością 8 km/h, a połowę z prędkością 7 km/h. Który z chłopców poruszał się z większą średnią prędkością.

      Odpowiedź: Średnia prędkość Waldka to 7,5 km/h, i jest większa od średniej prędkości Euzebiusza, która wynosiła  7 i 7/15 km/h.

       

      Zadanie 6
      Krótsza przekątna dzieli romb na dwa trójkąty – każdy o obwodzie 50 cm. Dłuższa przekatna dzieli momb na dwa trójkaty – każdy o obwodzie 64 cm. Oblicz długości przekątnych, wiedząc, że suma ich długości wynosi 46 cm.
      Odpowiedź: Przekątne mają długości 30 cm i 16 cm
       
       
       
     • Seria 2

     • Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku  22. 03.2019 r.    włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

      Zadanie 3
      Szczupak i węgorz  płynęły naprzeciw siebie. Szczupak z prędkością własną 15 km/h, węgorz z prędkością własną o 2 km/h mniejszą. Szczupak do momentu spotkania, płynął z prądem 10 min, a węgorz pod prąd 5 min. Prędkość prądu rzeki wynosiła 5 km/h. W jakiej odległości od siebie znajdowały się ryby początkowo?

      Odpowiedź: 4 km

       

      Zadanie 4
      Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 9. Jeżeli od szukanej liczby odejmiemy 9, to otrzymamy liczbę powstałą z przestawienia jej cyfr. Co to za liczba? Zadanie rozwiąż za pomocą równania.

      Odpowiedź:54

       

       

     • Seria 1

     • Zapraszam do rozwiązywania zadań w ramach

      SZKOLNEJ LIGI ZADANIOWEJ z matematyki.
      Właśnie rozpoczynamy SESJĘ WIOSENNĄ.
       
      W każdy piątek (przez kolejnych 12 piątków) będą  zamieszczane dwa nowe zadania dla uczniów klas VIII. Rozwiązania przesyłamy do następnego piątku włącznie na adres  a.mieczkowska@vp.pl.
      Uczniowie, którzy prześlą najwięcej prawidłowych rozwiązań, otrzymają dyplomy i nagrody.
       
      Zapraszam i życzę miłej zabawy z matematyką
      Anna Mieczkowska

       

       

      Rozwiązania zadań tej serii przesyłamy do piątku 15. 03.2019 r.  włącznie na adres a.mieczkowska@vp.pl

       

      Zadanie 1
      W trapezie ABCD poprowadzono przekątną BD. Różnica obwodów trójkątów ABD i BCD równa się 7 cm, zaś długość odcinka łączącego  środki ramion  wynosi 15 cm. Oblicz długości podstaw trapezu.

      Odpowiedź:  11,5 i 18,5 cm.

       

      Zadanie 2
      Dwa zespoły robotników mogą wykonać tę samą pracę – pierwszy w ciągu 12 dni, drugi w ciągu 16,2 dnia. Do pracy zgłosiło się 2/3 pierwszego zespołu i ¾ drugiego zespołu. W ciągu ilu dni będzie wykonana cała praca.
      Odpowiedź:     9 i 9/11 dnia
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, ul. Niecała 14
   • sp75@edu.um.warszawa.pl
   • Tel./Fax: (22) 827-40-06
   • 00-098 Warszawa ul. Niecała 14
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych: Adam Kozakiewicz e-mail: IOD@sp75.edu.pl adres: Adam Kozakiewicz lub Inspektor Ochrony Danych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w bloku „Serwis”).