• ĆWICZENIA POPRAWIAJĄCE SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ


    • Sprawność motoryczna jest jednym z podstawowych elementów prawidłowego

     funkcjonowania dziecka. Nieprawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa, zaburzenia

     orientacji przestrzennej, zaburzenia stronności (lateralizacji) oraz zaburzenia sprawności

     motorycznej ręki są przyczyną wielu niepowodzeń w szkole (tu: dysleksji i dysgrafii).

     Najlepszym ćwiczeniem usprawniającym ogólną sprawność ruchową i koordynację

     (współdziałanie wielokierunkowe ruchu i wzroku) jest pływanie oraz ćwiczenia gimnastyczne

     ukierunkowane na płynność ruchową; orientację w przestrzeni; ogólną sprawność ruchową

     ciała w zakresie mięśni większych i zręczność manualną jako osiągnięcie sprawności mięśni

     mniejszych (uzyskiwaną przez dziecko najpóźniej ok. 7 roku życia po usprawnieniu

     ruchowym całego ciała ).

     Przykłady ćwiczeń ogólnej sprawności ruchowej (niezbędnej do prawidłowego

     funkcjonowania sprawności manualnej)

     -sprawne chodzenie i bieganie po drodze równej i z przeszkodami (tory przeszkód);

     -podskoki obunóż i na jednej nodze pojedyncze i w seriach;

     -czołganie się, chodzenie na czworakach, przechodzenie przez obręcz;

     -ćwiczenia równoważne: po desce, ławeczce, narysowanej ścieżce;

     -płynność ruchów: naśladowanie lotu ptaków, przechodzenie pomiędzy gałęziami drzew

     (ruchy rozgarniające rąk), drzewa na wietrze (poruszanie rękami uniesionymi nad głowę);

     -podrzucanie, łapanie, odbijanie i rzuty do celu piłeczką;

     -zabawy stolikowe: pchełki, bierki, bilard, Chińczyk itp.

     Przykłady ćwiczeń manualnych

     -wystukiwanie rytmu końcami palców (gra na instrumentach);

     -zaciskanie dłoni w pięści i wyprostowywanie palców oraz ruchy obrotowe w nadgarstku;

     -lepienie różnych kształtów z gliny i plasteliny;

     -kreślenie w powietrzu dużych, płynnych ruchów w kształcie fal, kół, ósemek itp.;

     -malowanie palcami na dużym formacie;

     -wycinanie różnych wzorów;

     -wydzieranie elementów z kolorowego papieru i wyklejanie ich na kartkę z bloku;

     -nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków przez różne rzeczy, wyszywanie;

     -owijanie sznurka lub drucika wokół jakiegoś przedmiotu (ołówka, szklanki);

     -ugniatanie papierowych kul;

     -wypełnianie (zamalowywanie i zarysowywanie) wzorów i malowanek.

     Przykłady ćwiczeń usprawniających poziom graficzny

     -kreślenie prostych linii łączących dwa punkty;

     -zakreskowywanie konturów rysunków (kreski w różnych kierunkach);

     -kreślenie form kolistych (koła, węzełki, supełki) i wypełnianie nimi konturów;

     -kalkowanie wzorów dużych i drobnych;

     -kreślenie linii w ograniczonym polu (labirynty);

     -kopiowanie rysunków wg wzoru;

     -rysowanie szlaczków;

     -pogrubianie konturów i wzorów z elementów liter.

     Opracowane psycholog poradni ppp nr1 M. Trojan na podstawie:

     E.Chmielewska; Zabawy logopedyczne i nie tylko. Poradnik dla nauczycieli i rodziców

     T. Gąsowska i Z Pietrzak; Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu

     J. Jarząb; Usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych