• Chwalić, czy nie chwalić, oto jest pytanie?

     Mam wrażenie, że propozycja, by dostrzegać w tym co nas otacza, w drugim człowieku, w jakiejś sytuacji, pozytywów, jest dość rewolucyjna. Tak już skonstruowana jest ludzka natura, że łatwiej nam doszukiwać się „dziury w całym”, niż pozytywów. Dużo lepiej wychodzi nam krytykowanie, niż docenianie, szybciej zauważamy wady niż zalety, dużo częściej ganimy niż chwalimy. Tymczasem wychowanie młodego człowieka nie może być pozbawione elementu chwalenia właśnie! Niektórym rodzicom chwalenie wydaje się być równoznaczne z rozpieszczaniem, według innych lepiej od razu stawiać poważne wymagania i po prostu oczekiwać ich realizacji, niż doceniać małe kroczki, które każdego dnia czyni ich latorośl. Z drugiej strony, każdy wie jak miło jest być chwalonym i jak bardzo demobilizująco wpływa na nas nagana, a mimo to wciąż trudno nam wyrażać pochwałę? O ile dzieci, które są „bezproblemowo wychowawczo” jeszcze mają możliwość na pochwałę, o tyle młodzi ludzie sprawiający trudności, właściwie nie mają szans jej usłyszeć! Tymczasem to właśnie oni potrzebują słyszeć ją najczęściej!

     Wydaje się, że cały system edukacjno - wychowawczy, jest skonstruowany w ten sposób, że nagradzani zostają jedynie uczniowie najzdolniejsi, przestrzegający wymaganych reguł, czyli ci, którym w jakiś sposób poszczęściło się w wymiarze genetycznym czy środowiskowym i mają łatwość w realizowaniu naszych wymagań. Niektórzy rodzice tak bardzo koncentrują się na wyznaczaniu granic, korygowaniu zachowań, wyuczaniu wzorców grzecznego czy poprawnego zachowania, a zwłaszcza na egzekwowaniu oczekiwań edukacyjnych, że zapominają w tych perfekcjonistycznych dążeniach i wymaganiach o dziecku. Dziecko nie może być tylko poddawane nieustającemu oddziaływaniu korygującemu zachowania, ale musi być także chwalone, wspierane, doceniane. Co więcej, jeśli już czegoś się nauczy, to nie możemy po prostu przejść do porządku dziennego i uznać, że nie ma czego doceniać. To właśnie jest pole do popisu dla nas-dorosłych, byśmy mogli wyrazić swoje uznanie dla dziecka.

     cdn…