• Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 31 stycznia – 11 luty 2022 r.

     Jak się zapisać?

     Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stroniehttps://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl, rozpoczną się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8:00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

     Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

     Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

     Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

     Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

     Feryjne Placówki Edukacyjne

     Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającymw Warszawie.

     Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

     Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

     Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

     Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN

     Zapraszamy!

     wniosek_o_zwrot_Zima_2022.pdf​​​​​​​

    • Życzenia świąteczne

     Szanowni Państwo!

     Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu życzenia cudownych i niezapomnianych chwil w gronie najbliższych, pełnych radości, wytchnienia, spokoju, rodzinnego ciepła i wzruszeń oraz wzajemnej życzliwości, a nadchodzący Nowym Rok niech obdaruje Państwa zdrowiem, wszelką pomyślnością i szczęściem.

     Dorota Pykiel

     dyrektor szkoły

      

   • mLegitymacja
    • mLegitymacja

     Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

     W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

     Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

     Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji). 

     Wydawanie/Uruchomienie mLegitymacji

     Aby uruchomić mLegitymację należy:

     • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (druk w załączeniu) – za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.
     • Wysłać na adres sekretariatu sp75@edu.um.warszawa.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (zdjęcie będzie przechowywane przez 30 dni, do momentu wygenerowania mLegitymacji. Po tym czasie zostanie usunięte).

     Fotografia do mLegitymacji musi spełniać następujące kryteria:

     • oczy osoby widocznej na zdjęciu ‒ powinny one być zwrócone na wprost (podczas wykonywania zdjęcia powinny być zwrócone wprost na obiektyw aparatu),
     • usta osoby pozującej do zdjęcia ‒ powinny być zamknięte,
     • równomierne oświetlenie twarzy,
     • ustawienie głowy ‒ nie można przechylać jej na boki,
     • nakrycia głowy ‒ w momencie przygotowywania zdjęcia należy je zdjąć.
     • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
     • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu. 

     Aplikacja mObywatel

     mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

     Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel:  https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1

     Regulamin usługi mLegitymacja szkolna: 

     https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

     Informacje o usłudze mLegitymacja:

     https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

      

     Pliki:

     Wniosek o wydanie mLegitymacji: Wniosek_mLegitymacja_SP75.pdf

     Instrukcja instalacji mLegitymacji: Instrukcja_instalacji_mLegitymacji_dla_uczniow_i_studentow_1.0.pdf​​​​​​​

   • Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli
    • Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli

     Szanowni Państwo,

     w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

     Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

     Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

     Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

     Z wyrazami szacunku

     Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

     Ministerstwo Edukacji i Nauki

   • Szczepienia w szkołach
    • Szczepienia w szkołach

     Drodzy Rodzice,

     Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się proces przygotowania do szczepienia przeciwko COVID 19 dzieci i młodzieży od 12 roku życia w szkołach.  

     W Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie szczepienia odbędą się przy współpracy z Samodzielnym Zespołem  Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 34.Szczepienia zostaną przeprowadzone na terenie Szkoły dla zainteresowanych uczniów w dniach 13-17.09.2021r.

     W związku z powyższym w załączeniu przesyłamy Państwu do zapoznania się:

     - list Ministra Zdrowia,

     - list Z-cy Prezydenta m.st. Warszawy,

     - terminy i linki do webinariów dla rodziców organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy,

     - deklarację chęci szczepienia dla osób niepełnoletnich,

     - kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem, termin przekazania - w dniu szczepienia lekarzowi kwalifikującemu dziecko do szczepienia.

     Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia.

     Rodzice zainteresowani zaszczepieniem dziecka w punkcie szczepień na terenie Szkoły proszeni są o złożenie deklaracji chęci szczepienia do wychowawcy klasy do dnia 03.09.2021r. (deklaracja w załączeniu).  

     Dla wspólnego bezpieczeństwa, zachęcamy do szczepień dzieci od 12 roku życia.Z wyrazami szacunku,

     Dorota Pykiel

     Dyrektor Szkoły

     List_Zastepcy_Prezydenta_m.st._Warszawy_do_rodzicow_mlodziezy_powyzej_12_go_roku_zycia.pdf

     listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow.pdf

     deklaracjanaszczepienia.docx

     Kwestionariusz_wste__pnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_doroslej_przeciw_COVID.pdf​​​​​​​

      

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

     Szanowni Państwo,

     W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej od 01 września 2021r. uczniowie rozpoczną edukację w Szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.  

      

     Poniżej podajemy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2021r. (środa):

      

     Oddział przedszkolny - godz. 8.30 (sala gimnastyczna)

     Klasa 1a - godz. 9.30 (sala gimnastyczna)

     Klasa 1b - godz. 10.30 (sala gimnastyczna)

     Klasa 2a - godz. 9.00 (s. 2)

     Klasa 2b - godz. 9.00 (s. 7)

     Klasa 3a - godz. 10.00 (s. 6)

     Klasa 3b - godz. 10.00 (s. 4)

     Klasa 3c - godz. 10.00 (s. 5)

     Klasa 4a - godz. 11.30 (sala gimnastyczna)

     Klasa 4b - godz. 12.30 (sala gimnastyczna)

     Klasa 4c - godz. 13.30 (sala gimnastyczna)

     Klasa 5a - godz. 9.00 (s. 20)

     Klasa 5b - godz. 9.00 (s. 11)

     Klasa 5c - godz. 9.00 (s. 15)

     Klasa 6a - godz. 9.30 (s. 13)

     Klasa 6b - godz. 9.30 (s. 14)

     Klasa 6c - godz. 9.30 (s. 12)

     Klasa 7a - godz. 10.00 (s. 15)

     Klasa 7b - godz. 10.00 (s. 11)

     Klasa 7c - godz. 10.00 (s. 20)

     Klasa 7d - godz. 10.00 (s. 19)

     Klasa 8a - godz. 10.30 (s. 14)

     Klasa 8b - godz. 10.30 (s. 13)

     Klasa 8c - godz. 10.30 (s. 12)

      

     Ponadto informujemy, że Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września 2021r. (środa) o godz. 8.00 w Parafii św. Antoniego z Padwy przy ul. Senatorskiej 31 w Warszawie.

      

     Z uwagi na zagrożenie epidemiczne prosimy o obecność na rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 wyłącznie uczniów (dotyczy klas 4-8).

      

     W przypadku rodziców uczniów z oddziału przedszkolnego i z klas 1-3, prosimy o obecność maksymalnie jednego z rodziców.

      

     Przypominamy, że na terenie Szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką oraz rękawiczki ochronne /i lub dezynfekcja rąk.

      

     Szczegółowe informacje na temat procedur obowiązujących na terenie Szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego, obowiązujące od 01.09.2021r. zostaną Państwu przekazane przez wychowawców klas przed rozpoczęciem roku szkolnego.

      

     Życzymy udanych ostatnich dni wakacji.

    • SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

     Z dumą i niezwykłą radością informujemy, że nasza Szkoła, po 4 latach udziału w Działaniu "Całościowy Rozwój Szkoły", wdrażającym ocenianie kształtujące, otrzymała tytuł "Szkoły Uczącej Się". To wielki sukces wszystkich naszych nauczycieli w doskonaleniu procesu nauczania

    • Drodzy Ósmoklasiści! 

      

     Przed Wami ważne dni.  Kończycie naukę w szkole podstawowej i przystępujecie do egzaminu ósmoklasisty.Życzymy Wam, aby egzamin był dla Was łatwy,  a  właściwe odpowiedzi na pytania  przychodziły Wam do głowy w mig. Mamy nadzieję, że osiągnięte przez Was wyniki staną się, nie tylko potwierdzeniem rzetelnej wiedzy, jaką zdobyliście, ale pozwoliły Wam wkroczyć w nowy etap szkolnego życia. Życzymy, byście zrealizowali wszystkie swoje marzenia  i aby to co trudne przychodziło Wam z łatwością, a to co na pozór niewykonalne było dla Was jedynie drobną przeszkodą na drodze dochodzenia do sukcesów.Niech będzie łatwo, spokojnie i oczywiście na maksymalną ilość punktów!!!

     Wierzymy w Wasze możliwości!!!!

     Dyrektor Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym i całą Społecznością szkolną

    • LATO W MIEŚCIE 2021

     W terminie od dnia 28 czerwca do 30 lipca 2021 roku od poniedziałku do piątku, zapraszamy dzieci  do wzięcia udziału w Warszawskim Programie „Lato w Mieście 2021” organizowanym m.in. w naszej szkole.

     Jednocześnie przekazujemy Państwu komunikat Biura Edukacji.

     Szanowni Państwo,

     uprzejmie informujemy, że Miasto st. Warszawa przygotowuje się do Akcji "Lato w Mieście" 2021, jednakże z uwagi na  brak zasad organizacji półkolonii oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych między innymi z rygorem sanitarnym w placówkach, wiekiem uczestników, liczebnością grup, nie jesteśmy w stanie rozpocząć rekrutacji. Po  otrzymaniu powyższych informacji niezwłocznie rozpoczniemy zapisy.

     Na stronie internetowej elektronicznego systemu zgłoszeń zostały zamieszczone informacje dot. placówek organizujących Warszawską Akcję "Lato w Mieście" 2021 wraz z terminami.

     https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

    • Szkolny Konkurs Informatyczny "Bądź bezpieczny w Internecie"

      

     Zapraszamy naszych uczniów klas od 1 do 8, do szkolnego konkursu informatycznego organizowanego w ramach Akcji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodzimy w tym roku 9 lutego.

     Zadanie konkursowe polega na opracowaniu zagadnienia będącego tematem konkursu z wykorzystaniem wybranej techniki komputerowej:

     • Uczniowie klas 1 - 3 przedstawiają temat konkursu w postaci plakatu promującego bezpieczeństwo w Internecie z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego.• Uczniowie klas 4 - 6 przedstawiają temat konkursu w postaci gry lub historyjki stworzonej w programie SCRATCH.• Uczniowie klas 7 i 8 przedstawiają temat konkursu w postaci prezentacji multimedialnej w programie np.: PREZI, PowerPoint, Keynote, prezentacji Googlelub innej.

     FORMA PRACY KONKURSOWEJ – WYMAGANIA TECHNICZNE• Plakat promujący bezpieczeństwo w Internecie – forma zapisu elektronicznego: JPEG, PNG. Nazwa pliku powinna zawierać imię, nazwisko i klasa, przykładowo: jan_kowalski_4a.png lub wydruk w formacie A4.• Gra lub historyjka stworzona w programie SCRATCH – nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko oraz klasę, przykładowo: jan_kowalski_5a.sb3;• Prezentacja multimedialna – min. 12 slajdów (w tym slajd tytułowy oraz slajdz podaniem źródeł). Nazwa pliku powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę, przykładowo: jan_kowalski_8a lub link do prezentacji.Prace należy przekazać nauczycielom informatyki.

     TERMINY• Prace należy zgłaszać do 7 marca 2020 r.• Ogłoszenie wyników nastąpi 15 marca 2020 r.

     Szczegóły na stronie oraz w  Regulaminie Konkursu